Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Koulutuksessa saat välttämättömät perustiedot, jotta voit työskennellä hankintaorganisaatiossa kansainvälisten hankintojen ja toimitusten parissa. Painopiste on kansainvälisissä hankinnoissa.

Ohjelmassa

 • Hankinnan rooli kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • hankinnan kansainvälistyminen
  • kumppanuuden ja yhteistyön merkitys hankinnassa
  • tulevaisuuden haasteet
  • logistisen ohjauksen merkityksen
 • Huolintatoiminta
  • yhteistyö huolintaliikkeen kanssa
  • huolintaliikkeen palvelut
  • roolit, vastuut ja velvollisuudet osapuolten kesken
  • yhteistyön kehittäminen
 • Toimituslausekkeet
  • Incoterms 2010
  • kauppatavat ja niiden kehittyminen
  • aktiivinen ja passiivinen toimituslausekepolitiikka
  • vakuuttaminen
 • Kansainvälinen kuljettaminen
  • toimitusketju ja sen osapuolet
  • kuljetusmuodot ja niiden erityispiirteet
  • kuljetustenohjaus
  • kuljetuskustannukset
  • Varastointi osana toimittamista
  • varastonohjaus ja merkitys hankinnalle
  • yhteistyö varastoinnin kanssa
  • toimitusketjun optimointi
  • varastoinnin kustannukset
 • Informaation merkitys kansainvälisessä hankinnassa
  • Mitä informaatiota osapuolet tarvitsevat?
  • Mitkä ovat viestintäkanavat?
  • sähköiset kanavat
  • oleellisen informaation välityksen varmistaminen

Koulutuksesta hyötyvät

 • henkilöt, jotka päivittäisessä työssä toteuttavat ja ylläpitävät yrityksen operatiivista hankintaprosessia, kuten hankintavastaavat, ostajat ja ostosihteerit
 • eri organisaatiotasoilla osto- ja hankintatoiminnan prosessin eri vaiheissa työskentelevät
 • osto- ja hankintatoimintaan liittyviin työtehtäviin siirtyvät.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Osto- ja hankintatoiminnan peruskurssi

Seuraavat koulutukset

Hankintatoiminnan perusteet kansainvälisessä toimintaympäristössä
Päivämäärä: 15.5.2018 - 16.5.2018
Paikka:
Hinta: 790,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Sari Erkkilä-Känkänen

koulutussuunnittelija
043 826 9365
Sari.Erkkila-Kankanen@ael.fi

Pia Upanne

kouluttaja
050 394 8139
pia.upanne@ael.fi