Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kurssilla käydään läpi hitsauksen käytännön laadunvarmistuksen pääkohdat, joita piirustuksissa yleisimmin vaaditaan. Perehdytään piirustusmerkkeihin, niiden tulkintoihin, opetellaan lukemaan hitsausohjetta (WPS) sekä laatimaan yksinkertaisia hitsausohjeita. Tutustutaan miten hitsausohjeet hyväksytetään.  Perehdytään hitsaajan pätevöittämiseen, pätevyysalueisiin ja pätevyystodistusten tulkintaan. 

Tutustutaan hitsausliitoksen standardivaatimuksiin

  • maalauksen kannalta (SFS-EN ISO 8501-3)
  • termisen leikkauksen toleransseihin (SFS-EN ISO 9013)
  • hitsatun rakenteen toleranssivaatimuksiin (SFS-EN ISO 13920)

Koulutuksessa käsitellään myös sitä, mitä eri laatuluokan määrittäminen käytännössä tarkoittaa valmistuksen kannalta. Ylilaadun vaatiminen ja tekeminen on kallista.

Tämä kurssi on osa hitsauksen haltuunottokoulutuksen sarjaa (5 osaa). Tutustu kokonaispakettiin:
https://www.ael.fi/koulutustarjonta/hitsauksen-haltuunottokoulutus

Koulutuksesta hyötyvät

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää hitsauksen laadunvarmistuksen tietämystään, oppia tuntemaan laadunmäärittelyssä käytettäviä standardeja ja niiden sisältöjä. Koulutus sopii hyvin hitsaajille tai alalle tuleville hitsaajille, hitsauksen työnjohtajille, alihankintatarkastajille sekä suunnittelijoille, jotka valitsevat kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivan laadun.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Hitsauksen haltuunottokoulutus
Silmämääräinen tarkastus 1 - hitsatut rakenteet
Hitsauksen perustaidot
Hitsauksen käsihitsaustaidot MIG/MAG-menetelmällä - peruskurssi
Hitsauksen käsihitsaustaidot MIG/MAG-menetelmällä - jatkokurssi

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

Sophie Ehrnrooth

kouluttaja
050 500 1777
sophie.ehrnrooth@ael.fi