Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssi on mahdollista käydä vain AEL:ssä. Kurssi on osa vesihuollon ammattilaisille suunniteltua koulutuskokonaisuutta.

Jätevesien käsittelyn ilmiöiden ja termien ymmärtäminen pitää jätevesien käsittelyprosessien ja niiden ohjauksen tavoitteet kirkkaana mielessä. Laitoksilla yleisesti käytettävät laitteet ja koneet tulevat tutuiksi.

Vierailu Suomenojan puhdistamolla ja osallistujien lyhyet kuvaukset omasta laitoksestaan laajentavat kurssilaisten ajattelua jätevedenpuhdistuksesta.

Kurssilla hahmottuu jätevesilaitosten toimintaympäristö. Ymmärrys laitoksen toimintaan vaikuttavista asioista osaltaan helpottaa työn sujuvuutta.

Koulutuksen aikana alalla vähemmän aikaa työskennelleet saavat kokonaiskuvan työtehtävistään ja kokeneemmat työntekijät syventävät jätevedenkäsittelyn ja laitostekniikan ymmärtämystään.

Koulutuksesta hyötyvät

Jätevedenpuhdistamon hoitajat, heidän sijaisensa ja muu jätevesilaitosten käyttöhenkilöstö

Auta meitä valmistautumaan paremmin tälle vesihuollon kurssille!
Välitä meille toiveesi Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssin aihepiireistä tällä kyselyllä.

Jätevesien käsittelyn perusteet
- käsitteitä ja terminologiaa

Jätevesien käsittelyprosessit, niiden ohjaus ja säätö
- jätevedenpuhdistamon prosessivaihtoehdot
- aktiivilieteprosessin perussäädöt
- fosforin poisto
- typenpoistoprosessin (DN) ohjaus

Jätevedenpuhdistamon koneet ja laitteet

Kemikaaliturvallisuus

Näytteenotto jätevedenpuhdistamolla

Työturvallisuus

Teollisuusjätevedet tulevassa jätevedessä

Lietteen ominaisuudet, käsittely ja loppusijoitus

Jätevedenpuhdistamon automaatio ja instrumentointi

Vesistöjen vedenlaatu ja suojelu: Jätevesien vaikutukset

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Muoviputken pusku- ja sähköhitsaus

Jatkokoulutukset

Jäteveden käsittelyprosessit

Seuraavat koulutukset

Jätevedenpuhdistamon hoitajan peruskurssi
Päivämäärä: 11.2.2019 - 14.2.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 400,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Erika Granfelt

koulutussuunnittelija
050 500 1763
erika.granfelt@ael.fi

Laura Hakonen

kouluttaja
050 553 8354
laura.hakonen@ael.fi