Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Jätteiden luokitusta koskevat säädökset ovat mutkikkaita ja niiden tulkinta vaatii osaamista. Jätteen luokitus vaaralliseksi tai tavanomaiseksi jätteeksi perustuu pitkälti EU:n kemikaalilainsäädännön mukaisiin aineiden luokituksiin. EU:n kemikaalilainsäädäntöä on uudistettu viime vuosina merkittävästi, kun kemikaalien luokittelussa käytettävät luokituskriteerit ja -merkinnät muutettiin vastaamaan mahdollisimman pitkälle YK:n maailmanlaajuisesti harmonisoitua luokitusjärjestelmää (GHS).

Kemikaalilainsäädännön muutokset vaikuttavat jäteluokituksiin, joten luokituksia tekevän on syytä pitää tietonsa ajan tasalla.

Päivitetty "Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi" -opas on julkaistu 24.1.2019.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161316

Oppaaseen kannattaa tutustua ennen kurssia.
 

  • Jätteiden luokitus -kurssin tavoitteena on antaa
  • kokonaiskäsitys jäteluokitukseen vaikuttavista moninaisista vaatimuksista
  • ymmärrys, ettei luokitus ratkaise käsittelyä
  • valmiuksia etsiä aineiden luokitukseen liittyvää tietoa ja tulkita tietoa

 

Koulutuksesta hyötyvät

Yritysten ympäristöasiantuntijat ja muut asiantuntijat, jotka tekevät tai tulkitsevat jäteluokituslausuntoja.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi vastuuhenkilöille
Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö
Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi, lähettäminen ja kuljettaminen

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.