Product promotion content

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen hyväksymä tutkinto. Keskeisenä ajatuksena on, että johtaminen on kokonaisvaltaista toimintaa. Toiminnan ja ihmisten johtaminen sekä oman johtajuuden kehittäminen muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Tutkintokoulutus ja tutkinto soveltuvat sinulle, jolla on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä toimialasi ja organisaatiosi toiminnan osaaminen ja asiantuntemus. Johtamisen erikoisammattitutkinto on toimialasta riippumaton. Valmennuspäivillä sinulla on myös oiva tilaisuus verkostoitua.

Johtajuus on organisaation kehitysvoima

Johtajana kehittyminen auttaa täsmentämään ja jalkauttamaan yrityksen strategiaa ja tukee yrityksen laadun sekä prosessien kehittämishankkeita. Johtamisen erikoisammattitutkinto on hyvä raami sekä henkilökohtaiselle johtajana kehittymiselle että organisaation johtamiskulttuurin kehittämiselle.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteet vaativat opiskelijaa paneutumaan oman työyhteisönsä ja esimiestyönsä käytäntöihin, sillä tutkinnon suorittamisen yhteydessä kehitetään paitsi omaa työtä myös työyhteisön käytäntöjä.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi

  • osaat suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueesi toimintaa
  • kehittää omaa johtamistasi ja johtamisosaamistasi
  • arvioida, johtaa ja kehittää vastuualueesi henkilöstöä/ asiakkuuksia/ tuotantotoimintaa/ verkostotoimintaa
  • suunnitella ja johtaa projektin.

Johtajuuden kehittyminen vaatii aikaa

Johtamisen erikoisammattitutkinto ja mahdollisesti tarvittava tutkintokoulutus on oma yhtenäinen prosessinsa, jonka läpi vieminen kestää noin 1,5-2 vuotta. Valmennuksen rinnalla kulkee ohjaus, suunnittelu, tutkintoon valmentautuminen sekä tutkinnon suorittaminen. Oppimisprosessia tuetaan myös mm. oppimistehtävillä, jotka liittyvät opiskelijan omaan työhön ja työympäristöön. Tähän saat aktiivista ohjausta koko prosessin ajan.

Suoritat tutkinnon tekemällä tutkinnon perusteiden mukaisia tehtäviä omassa työssäsi.

Miten pääsen mukaan suorittamaan Johtamisen erikoisammattitutkintoa?

Täytä tarpeesi mukainen toteutuskohtainen hakeutumislomake. Tällä hetkellä tarjolla olevat toteutukset näet tämän sivun oikeasta laidasta.

Lomakkeen täyttäminen ei sido sinua vielä mihinkään, mutta sen avulla vastuuohjaajamme saa yleiskuvan siitä, mikä on juuri sinulle sopiva tutkinto ja tutkinnon suoritustapa. Näiden tietojen perusteella kouluttajamme ottaa sinuun yhteyttä ja hänen kanssaan voit keskustella valmennuksen ja tutkinnon soveltuvuudesta omiin kehittymistarpeisiisi sekä tutkinnon suorittamisen toteutuksesta ja aikatauluista.

 

Tervetuloa AEL:ään suorittamaan johtamisen tutkinto ja kehittämään johtajuutta!

Olemme Suomen suurimpia Johtamisen erikoisammattitutkinnon kouluttajia. Vuodesta 2013 lähtien olemme kouluttaneet jo 520 johtamisen erikoisammattitutkintolaista.

Avoimen koulutuksen lisäksi toteutamme koulutusta yrityskohtaisesti. Vuodesta 2013 lähtien yrityskohtaisia toteutuksia on ollut 42 ja niissä osallistujia noin 840. Suositteluaste yrityskohtaisissa koulutuksissa on huikeat 100 %.

Johtamisen erikoisammattitutkinnon muodostuminen

Johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:

Pakollinen tutkinnon osa
3.1 Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, josta suorittaja valitsee yhden
3.2 Henkilöstön johtaminen
3.3 Asiakkuuksien johtaminen
3.4 Tuotannon johtaminen
3.5 Verkostojen johtaminen

Johtamisen erikoisammattitutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan näytöillä omalla työpaikallasi. Osaaminen osoitetaan oman johtamisen vastuualueella. Tutkintotilaisuudessa arvioidaan henkilön osaamista suhteessa tutkinnon perusteissa vaadittavaan osaamiseen.

Johtamisen tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan siten, että jokaiselle määritetään omaan vastuualueeseen liittyvät tehtävät, joilla tekemällä osaaminen osoitetaan ja arvioidaan. Voit tutustua tarkemmin tutkinnon osaamisvaatimuksiin ja perusteisiin tästä.

Toteutustapa

AEL tarjoaa on useita erilaisia tapoja suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinto.

Jos sinulla on jo vahvaa käytännön johtamiskokemusta ja olet ehkä jo aiemmin osallistunut erilaisiin esimiesvalmennuksiin, voit suorittaa Johtamisen erikoisammattitutkinnon ilman tutkintokoulutusta. Silloin sinulle sopii parhaiten

JUST JET

Tutkinnossa vaadittavan osaamisen hankkimiseksi voit osallistua myös tutkintokoulutukseen. Järjestämme tutkintokoulutuksen ryhmiä sekä Helsingissä että Oulussa. Lisätietoja saat toteutuskohtaisilta sivuiltamme:

Avoin JET

Lisäksi tarjolla on erittäin vaativan tason kehittämisohjelma päälliköille ja johtajille:

Johtamisen kehittämisohjelma

Ohjelma valmentaa tarpeesi mukaan joko Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon tai Johtamisen erikoisammattitutkintoon.

Valmennus ja tutkinto myös yrityskohtaisena

Toteutamme tutkintovalmennuksia myös yrityskohtaisesti suunniteltuina kokonaisuuksina. Pohjana ovat aina tutkinnon perusteiden mukaiset osaamisvaatimukset, mutta valmennus räätälöidään ottaen huomioon asiakasyrityksen tilanne ja tavoitteet. Lisäksi yrityskohtaiseen valmennukseen osallistuu ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina yritys, opiskelijat sekä AEL.

Yrityskohtaisista toteutuksista antaa lisätietoja kouluttaja Riitta Länsitalo, p. 050 394 8162.

Koulutuksen hinta

Tutkinnon suorittamisen hinta riippuu sekä valitsemastasi tavasta suorittaa koulutus että valitsemastasi koulutusmuodosta. Lisätietoja näistä löydät sivulta Koulutuksen muodot.

Valtionosuuskoulutuksessa valtio maksaa osan koulutuspäivän hinnasta. Korvattava osuus riippuu tutkintotavoitteisuudesta ja siitä, onko koulutus omaehtoista vai henkilöstökoulutusta, sekä koulutusalasta. Opiskelijalta peritään kohtuullinen opiskelumaksu, jolla katetaan koulutuksen ja tutkinnon järjestämisen kustannuksia.

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. Tällöin veloitetaan opiskelijamaksu ja johtajuusprofiilin hinta. Oppisopimusmahdollisuutta voi tiedustella AEL:n opintotoimistosta.

Tarkat hinnat löydät toteutuksen sivulta (ks. sivun oikea laita).

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Bottom info

Kouluttajat

Riitta Länsitalo

Alkavat tutkinnot

Johtamisen kehittämisohjelma
Päivämäärä: 4.2.2019 - 31.12.2020
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Anu Aalto

koulutussuunnittelija
050 500 1778
anu.aalto@ael.fi

Liisa Puskala

kouluttaja
044 722 4748
liisa.puskala@ael.fi