Product promotion content

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on 1.1.2019 voimaan astuva tutkinto, joka korvaa aiemmat johtamisen erikoisammattitutkinnon ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia yrityksen tai vastuualueen johtamistehtävässä tai sisäisenä tarkastajana. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala ja sisäisen tarkastuksen osaamisala.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut osaa johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksen tai vastuualueensa toimintaa. Hän osaa kehittää toimintaansa ja osaamistaan johtajana tai yrityksen omistajana. Hän osaa johtaa yrityksen tai vastuualueen henkilöstöä, taloutta ja kehittää toiminnan tuloksellisuutta.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Sisäisen tarkastuksen osaamisala

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan suorittanut osaa toteuttaa sisäisen tarkastuksen toimeksiannon ja suunnitella tarkastustoimeksiannon sekä kerätä ja analysoida tietoa, raportoida tarkastuksen tulokset ja seurata suositusten toteutumista.

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä sisäisen tarkastuksen johtamiseen, strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (80 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (100 osaamispistettä).

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa

 • Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala
 • Sisäisen tarkastuksen osaamisala

 

JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN OSAAMISALA | 180 OSP

Pakollinen tutkinnon osa | 80 osp

 • Johtajana toimiminen, 80 osp, P

Valinnaiset tutkinnon osat | 100 osp

 • Strategiatyön johtaminen, 50 osp
 • Projektin johtaminen, 50 osp
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
 • Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
 • Talouden johtaminen, 50 osp
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta | 50 osp (Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti.)

 

SISÄISEN TARKASTUKSEN OSAAMISALA | 180 OSP

Pakollinen tutkinnon osa | 80 osp

 • Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen, 80 osp, P

Valinnaiset tutkinnon osat | 100 osp

 • Sisäisen tarkastuksen johtaminen, 50 osp
 • Strategiatyön johtaminen, 50 osp
 • Projektin johtaminen, 50 osp
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
 • Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
 • Talouden johtaminen, 50 osp
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta | 50 osp (Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti.)

Alkavat tutkinnot

Ei alkavia tutkintoja.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Kaavake

Ota yhteyttä

Anu Aalto

koulutussuunnittelija
050 500 1778
anu.aalto@ael.fi

Liisa Puskala

kouluttaja
044 722 4748
liisa.puskala@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.