Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus

Vielä ehdit mukaan!

AEL järjestää IWE/IWT-koulutuksen monimuotokoulutuksena. Lähijaksot pidetään Helsingissä ja online, verkko-opiskelu siellä missä sinäkin olet.
Lähijaksojen opetus ja materiaali ovat suomeksi ja verkkomateriaali englanniksi. Koulutus on siis kaksikielinen!

Kansainvälisen ohjeiden IAB-252r3-16 mukaan Hitsausinsinöörin koulutus on 448 h ja Hitsausteknikon koulutus 369 h.
1 opetustunti on 50 minuuttia. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

AEL:n kurssi sisältää lähi-opiskelua / kokonaistuntimäärä

 • Hitsausprosessit ja -laitteet 35 / 95 h
 • Materiaalitekniikka ja hitsausmetallurgia 35 / 115 h
 • Hitsatun rakenteen suunnittelu 18 / 62 h
 • Tuotanto ja laatu 65 / 116 h
 • Hitsausharjoitukset ja demot 60 / 60 h

Kansainvälisten etäopiskeluohjeiden mukaan (Distance Learning IAB-195r2-13) lähipäiviä pitää vähintään olla 27.
Suomessa kurssiin kuuluu lisäksi 3 tenttipäviää.

AEL:ssä kurssilla lähipäiviä on 32 päivää. Lähipäivä sisältää 8 opetustuntia klo 8–16.

Kurssi sisältää lähiopetusta seuraavasti: 

 • Hitsausprosessit ja -laitteet 95 h
 • Materiaalitekniikka ja hitsausmetallurgia 115 h
 • Hitsatun rakenteen suunnittelu 62 h
 • Tuotanto ja laatu 116 h
 • Hitsausharjoitukset ja demot 60 h

Tämä tarkoittaa 56 lähipäiviä  + 3 tenttipäivää, kun koulutuspäivän pituus on 8 h.

International Welding Engineer IWE and International Welding Technologist IWT

Our IWE/IWT education is carried out as multi-form studies. The 32 days of classroom learning and the rest 18 days of e-learning you can study wherever you are. All classroom learning will be held in Finnish and the e-learning program is in English. The education is in English and in Finnish!

Verkko-opiskelun edut perinteiseen luokkaopetukseen verrattuna

 • Työstäpoissaolopäiviä on vähemmän.
 • Matka- ja majoituskulut ovat pienemmät.
 • Opit samalla hitsausalan ammattitermistön englanniksi.
 • Verkko-opiskelu on tehokasta ja oppimistulokset erinomaisia.
 • Verkossa opiskelet vain niitä asioita, joita et vielä hallitse.

Toimme Suomeen uudenlaisen mahdollisuuden opiskella hitsausinsinööriksi (IWE) tai hitsausteknikoksi (IWT). Koulutus on monimuotoista, suurimman osan luokkaopiskelusta on korvattu verkko-opiskelulla. Verkko-opiskelumateriaalia on käytetty jo vuodesta 2001 lähtien, ja sitä päivitetään jatkuvasti. Materiaalin kehittäjä ja pääkäyttäjä on saksalainen GSI (Gesellschaft für Schweisstechnik International mbH). Kurssi noudattaa IIW-ohjetta Guideline IAB-252r3-18. Verkkoaineisto on interaktiivinen, ja se sisältää harjoituksia sekäharjoitustenttejä, joiden avulla pääset testaamaan opintojesi edistymistä.

Lähijaksojen kouluttajat ovat alansa parhaimmistoa teollisuudesta ja tutkimuslaitoksista. He ovat todenneet opetusaineiston olevan huippuluokkaa. Lähijaksoilla jaetaan lisäksi suomenkielinen oppimateriaali ja käytössä on tarvittavat standardit. 

Hinta sisältää verkko-opetusaineistot, koko kurssin kattavan englanninkielisen aineiston sekä luennoijien suomenkielisen materiaalin.

Koulutuksesta hyötyvät

Kenelle IWE?

insinööreille tai diplomi-insinööreille

Kenelle IWT?

teknikoille tai tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaneille

Koulutus soveltuu hyvin hitsauskoordinoijan työtehtävien lisäksi hitsattujen rakenteiden suunnittelijoille, alihankinta-/valmistuksenvalvojille, toimitusvalvojille ja tarkastusviranomaisille sekä tuotanto- ja laatupäälliköille. Koulutus sopii hyvin myös teknikoille ja insinööreille, jotka ovat jo aikaisemmin kouluttautuneet IWS:ksi, mutta vaatimusten muuttuessa tarvitsevat korkeamman tason kansainvälisen koulutuksen.

Oppilaiden kokemuksia ensimmäisestä, osittain verkkoympäristössä toteutetusta IWE-kurssista.

Part 1 / Osa 1

88 h e-learning in English / englanninkielinen verkko-opiskelu
basics from following subjects / perusteet aihealueista

Welding processes and equipment / Hitsausprosessit ja -laitteet 35 h
Materials and their behaving during welding / Materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa 39 h
Construction and design / Hitsatun rakenteen suunnittelu ja mitoitus 14 h

Part 2, Osa 2

Käytännön harjoituksia hitsaamossa 8 päivää

5 päivää hitsauslaitteisiin tutustumista ja hitsausharjoituksia, jokainen opiskelija harjoittelee käytännön hitsausta: kaasuhitsausta, -leikkausta, kaasulla juottamista 8 h, puikkohitsausta 8 h, TIG-hitsausta 8 h, MIG/MAG umpilankahitsausta 8 h, MIG/MAG täytelankahitsausta 8 h.
3 päivää hitsauskokeiden tekemistä ja valvomista, murtokokeiden tekemistä, WPQR ja pWPS täyttämistä

Luokkaopetusta 2 päivää

Part 3, Osa 3

147 h e-learning in English / englanninkielistä verkko-opiskelua
146 h classroom training or practical training in Finnish / luokkaopetusta ja käytännön harjoittelua suomeksi

Toisessa verkko-opiskelumoduulissa käsitellään aiheet syvemmin

Hitsausprosessit ja -laitteet
Materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa
Hitsatun rakenteen suunnittelu ja mitoitus
Tuotanto ja laatu

Luentomateriaalit ovat loistavia ja verkko-aineisto on todella hyvä.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kansainvälinen hitsausneuvoja IWS-koulutus
Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI -koulutus niille joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa
Teräsrakenteiden toteutus ja CE-merkintä SFS-EN 1090:n mukaan

Jatkokoulutukset

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus IWE-, IWT- tai IWS-tutkinnon suorittaneille

Seuraavat koulutukset

Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus verkossa ja online
Päivämäärä: 21.5.2019 - 14.5.2020
Paikka: Helsinki
Hinta: 9 390,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

Sophie Ehrnrooth

kouluttaja
050 500 1777
sophie.ehrnrooth@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.