Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kouluttaudu kansainväliseksi hitsausneuvojaksi IWS (International Welding Specialist), joka toimii hitsauskoordinoijana yrityksessä.  

Opit perusteet hitsausmenetelmistä, materiaalien hitsattavuudesta, liitosten muotoilusta, mekanisoinnista ja hitsauksen laadunvarmistuksesta. Koulutus sisältää 249 lähiopetustuntia. Hitsausneuvojan IWS-koulutuksen lähiviikot ovat vuonna 2019 viikot 36, 41, 47, 50 ja vuonna 2020 viikot 4, 11 ja 14.

Hitsauskoordinoija toimii yrityksen todellisena hitsausasiantuntijana

Hitsauskoordinoijan tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • hitsaajien pätevöinti
 • valmistuksen ja menetelmäkokeiden valvonta
 • hitsausohjeiden (WPS) hyväksyminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen ja alihankkijoiden auditoiminen
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden tuotantoon soveltaminen
 • osallistuminen kaupankäyntiin alihankkijoiden kanssa
 • hitsauslaitteiston varustustoiminnoista ja soveltuvuudesta vastaaminen
 • materiaalitoimintojen valvominen
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia

Tarvitseeko yrityksenne kansainvälisesti pätevöityä hitsauskoordinoijaa laadunvarmistukseen?

Yritykselle laatu on yksi keskeisistä kilpailutekijöistä. IWS-koulutus on erinomainen väline yrityksille, jotka tarvitsevat kansainvälisesti pätevöidyn hitsauskoordinoijan laadunvarmistukseen.

Yritykset tarvitsevat myös moniosaajia, jollainen IWS-koulutuksen suorittanut hitsauskoordinoija on. Hän hallitsee alansa materiaalit, standardit ja vaatimukset. Hän osaa myös vastata asiakasvaatimuksiin ja on asiantunteva sopimusneuvottelija tilaajan ja toimittajan välisissä neuvotteluissa.

Teräsrakenteiden hitsaukselle on tullut yhä tiukempia vaatimuksia. Vuonna 2014 voimaan astunut SFS-EN 1090-standardi edellyttää, että yrityksessä tulee olla hitsaustuotannosta vastaava hitsauskoordinoija. IWS-koulutus antaa peruspätevyyden tähän tehtävään normaalisti käytettävissä materiaaleissa ja ainepaksuuksissa toteutusluokissa EXC 1,2.

Tietoa 1090:stä ja sen vaatimuksesta saat MetSTan hyvästä ohjeistuksesta.

Monien yritysten onkin panostettava koulutukseen, jotta tiukentuneisiin standardeihin kyetään vastaamaan. Työntekijöiden koulutus on aina myös panostus, joka todella kannattaa.

IWS-koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW/EWF:n määrittelemä. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen.

Suorittamalla koulutuksen syvennät ja laajennat ammattitaitoasi ja osaamistasi. Samalla saat pätevöintitodistuksen osaamisestasi. 

IWS-koulutus hitsausalan ammattilaisille

IWS-koulutus sopii ammattitaitoisille ja kokeneille hitsaajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan hitsauskoordinaattoreiksi. Koulutus on suunnattu myös niille, jotka toimivat hitsauksen koordinointi-, työnjohto-, opastus- tai neuvontatehtävissä. IWS-koulutus antaa esimerkiksi ammattioppilaitosten opettajille valtavan tietopohjan ja varmuutta omiin koulutuksiin. Tiedoista on hyötyä niin tarkastustoiminnassa, työnjohtotehtävissä, neuvonnassa kuin myyntitehtävissäkin.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat osa-alueet: hitsausprosessit ja laitteet, materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa, hitsausliitoksen suunnittelu ja mitoitus sekä hitsaustuotanto ja sovellusesimerkit. Koulutukseen kuuluu myös käytännön hitsausharjoituksia.

Koulutus sisältää 32 lähiopiskelupäiviä.

Koulutuksesta hyötyvät

kaikki, jotka työskentelevät yrityksissä tai ovat hakeutumassa töihin yrityksiin, joissa tarvitaan hitsauksen laadunvarmistuksesta vastaava hitsauskoordinoija. Koordinoija paitsi vastaa kaikesta hitsauksen perustoiminnoista on myös hitsauksen innovaattori, joka kehittää hitsaustuotantoa.

IWS-koulutuksen pääsyvaatimukset

- alan ammattikoulu, hitsaajan ammattitutkinto tai toisen asteen koulutus, joka voi olla myös esim. kaupallinen, jolloin vähintään 4 vuoden kokemus metallialalta
- 22 vuoden ikä
- 3 vuotta työkokemusta hitsauksesta, hitsauksen suunnittelusta, työnjohdosta, koulutuksesta tai tarkastuksesta

Ohjelma on kansainvälisen hitsausneuvojakoulutuksen IWS:n mukainen

 • Hitsausprosessit ja -laitteet
 • Hitsausmetallurgia ja materiaalitekniikka
 • Hitsatun rakenteen suunnittelu
 • Hitsaajan pätevöittäminen, hitsausohjeet (WPS), hitsauksen laatu. 
 • Käytännön hitsausharjoituksia

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI -koulutus niille joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa
EWF erikoiskurssi - hitsausliitosten lämpökäsittely
Teräsrakenteiden toteutus ja CE-merkintä SFS-EN 1090:n mukaan

Jatkokoulutukset

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus IWE-, IWT- tai IWS-tutkinnon suorittaneille

Seuraavat koulutukset

Kansainvälinen hitsausneuvojan IWS-koulutus
Päivämäärä: 2.9.2019 - 6.4.2020
Paikka: Helsinki
Hinta: 3 800,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

Sophie Ehrnrooth

kouluttaja
050 500 1777
sophie.ehrnrooth@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.