Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kouluttaudu kansainväliseksi hitsaustarkastajaksi.
Tarkastuksista tietävä hitsauskoordinoija toimii linkkinä sopimusneuvotteluissa ja valvoo yrityksen etuja katselmuksissa. Koulutuksen käytyään hän kykenee paremmin myös seuraamaan alan kehitystä ja ylläpitämään dokumentointia.

Hitsauksen ja tarkastuksen koordinoinnin minimivaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN ISO 3834-5. Standardi antaa lähtökohdat, joilla tuotteet voidaan valmistaa laadukkaasti. Valmistajalla tulee myös olla käytettävissä riittävästi tarkastuksen koordinointihenkilöstöä, jonka yritys itse nimeää. Huomaa, että ”pelkkä” IWS, IWT, IWE ei anna tarkastusten koordinoinnin pätevyyttä! Vähimmäisvaatimukset tarkastajien koordinoinnin koulutukseen esitetään ohjeessa IIW Guideline IAB-041r3-08 International Welding Inspection Personnel. 

IWI-koulutus sisältää yksipäiväisen lopputentin rikkovista ja rikkomattomista aineenkoetuksista. NDT-testaajat pätevöitetään tarkastusmenetelmäkohtaisesti SFS-EN ISO 9712 mukaan. IWI kurssi ei sisällä tätä pätevöitystä!

Tarkastusten koordinoijan tehtäviä voivat olla:

  • neuvottelu katselmuksissa tarkastusten vaatimuksista, soveltuvuudesta ja tarkastusmenetelmien valinnasta
  • rikkovien (DT) testausten tekeminen, teettäminen ja valvominen
  • menetelmäkoestandardin testaukset käytännössä ja standardien soveltaminen
  • rikkomattoman testauksen (NDT) teettäminen, tilaaminen ja valvominen
  • tarkastusmenetelmien ohjeistus ja tarkastustoimintojen kehittäminen
  • tarkastajien henkilöpätevyyksien ylläpidosta vastaaminen
  • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen sekä alihankkijoiden auditointi
  • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden soveltaminen tuotannossa
  • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia.

Koulutuksen lähiviikot ovat vuonna 2020 viikot 6, 12 ja 17. Erillinen tenttipäivä pidetään vasta lähiopetuspäivien jälkeen.

Rikkovan aineenkoetuksen kouluttajat ovat rikkovan testauslaboratorion kokeneita asiantuntijoita ja NDT-kouluttajat SFS-EN 473 / Nordtest 3-tason huippuosaajia.

Koulutuksen hakulomake tästä: hakulomake_iwi_3_vko.pdf

 

 

Koulutuksesta hyötyvät

Hitsauskoordinoijat: hitsausinsinöörit (IWE, EWE), hitsausteknikot (IWT, EWT) ja hitsausneuvojat (IWS, EWS)
 

Hitsauksen ja tarkastuksen koordinoinnin minimivaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN ISO 3834-5. Standardi antaa lähtökohdat, joilla tuotteet voidaan valmistaa laadukkaasti. Valmistajalla tulee myös olla käytettävissä riittävästi tarkastuksen koordinointihenkilöstöä, jonka yritys itse nimeää. Huomaa, että ”pelkkä” IWS, IWT, IWE ei anna tarkastusten koordinoinnin pätevyyttä! Vähimmäisvaatimukset tarkastajien koulutukseen esitetään ohjeessa ”Kansainvälinen hitsaustarkastaja (IWIP) IIW:n Guideline IAB-041r3-08.

Painelaitevalmistuksen standardit vaativine hitsaus- ja tarkastustoimintoineen ovat ajankohtaisia haasteita suomalaisille toimittajille. Rakennusteollisuuskin on heräämässä ja myös siellä tulevat vaatimukset huomattavasti kiristymään. Hitsauskoordinoinnin merkitys on erityisen korostunut nykyaikaisessa kaupankäynnissä, jossa Suomen rajojen ulkopuolella olevien toimittajien osuus on kasvussa.
 

DT-osuus
- hitsausliitosten rikkova aineenkoetus
- menetelmäkokeen rikkovat testaukset teoriassa ja käytännössä
- veto-, taivutus- ja murtokokeet, päittäis- ja pienaliitokset
- kovuuskokeet
- murtumissitkeys- ja väsytyskokeet
- iskusitkeyskokeet
- metallurgiset kokeet: analyysit, aineiden tunnistus, makro- ja mikrorakennetarkastelu
- vaurioanalyysit, metodiikka ja esimerkkejä.

NDT-osuus
- silmämääräinen tarkastus (VT)
- tunkeumanestetarkastus (PT)
- radiografinen tarkastus (RT)
- pyörrevirtatarkastus (ET)
- magneettijauhetarkastus (MT)
- ultraäänitarkastus (UT)
- vuototarkastus
- muut tarkastusmenetelmät
- NDT-menetelmän valinta

Kansainvälisen hitsaustarkastajan IWI-koulutus sisältää yksipäiväisen lopputentin. 

Koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW:n määrittelemä. Tentit hyväksytysti suorittanut saa SHY r.y:n myöntämän kansainvälisen hitsaustarkastajan IWI-C tai IWI-S todistuksen riippuen pohjakoulutuksesta. IWI-C tarkoittaa kattavaa osaamista (C=comprehensive) ja IWI-S standardiosaamista (S=Standard).

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Silmämääräinen tarkastus 2 - monialasektori
Pintamenetelmät 1 - Magneettijauhe- ja Tunkeumanestetarkastus
Teräsrakenteiden toteutus ja CE-merkintä SFS-EN 1090:n mukaan

Seuraavat koulutukset

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus IWE-, IWT- tai IWS-tutkinnon suorittaneille
Päivämäärä: 3.2.2020 - 10.4.2020
Paikka: Helsinki
Hinta: 3 690,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

Sophie Ehrnrooth

kouluttaja
050 500 1777
sophie.ehrnrooth@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.