Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kouluttaudu kansainväliseksi tarkastusten koordinoijaksi (IWI-C). Tarkastuksen koordinoija vastaa alihankinnan laadusta, tarkastustoiminnasta (DT ja NDT) ja niiden tilaamisesta ja dokumentoinnista. Tarkastuksen koordinoija voi yrityksen nimeämänä vastata myös hitsauksen pätevöinnistä (hitsaajat ja WPS:t), standardien päivityksestä ja seuraamisesta talon sisällä. Lisäksi hän toimii linkkinä tilaajiin ja osallistuu katselmuksiin.

IWI-koulutus sisältää yksipäiväisen lopputentin rikkovista ja rikkomattomista aineenkoetuksista. NDT-testaajat pätevöitetään tarkastusmenetelmäkohtaisesti SFS-EN ISO 9712 mukaan. IWI-kurssi ei sisällä tätä pätevöitystä.

Tarkastusten koordinoijan tehtäviä voivat olla mm.

 • neuvottelu katselmuksissa tarkastusten vaatimuksista, soveltuvuudesta ja tarkastusmenetelmien valinnasta
 • rikkovien (DT) testausten tekeminen, teettäminen ja valvominen
 • menetelmäkoestandardin testaukset käytännössä ja standardien soveltaminen
 • rikkomattoman testauksen (NDT) teettäminen, tilaaminen ja valvominen
 • tarkastusmenetelmien ohjeistus ja tarkastustoimintojen kehittäminen
 • tarkastajien henkilöpätevyyksien ylläpidosta vastaaminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen sekä alihankkijoiden auditointi
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden soveltaminen tuotannossa
 • uusimpien DT- ja NDT-standardien tunteminen ja niiden tulkinta
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia.

Koulutus sisältää 8 lähiviikkoa. Lähiviikot ovat vuonna 2017 viikot 37, 42, 47, 50 ja vuonna 2018 viikot 4, 6, 11 ja 16.

 

Koulutuksesta hyötyvät

Henkilöt, jotka työskentelevät hitsattujen rakenteiden valmistus-, tarkastus-, suunnittelu-, työnjohto- tai vastaavissa tehtävissä. Tarkastajat, jotka haluavat täydentää osaamistaan.

Tarkastajat, jotka haluavat täydentää osaamistaan tiedoilla hitsausteknologiasta (WT) sekä päivittää tarkastuspuolen (WI=NDT+DT) tietonsa uusimpien standardien, viranomais- ja laitteistovaatimusten osalta.

Vähimmäisvaatimukset tarkastajien koordinoinnin koulutukseen esitetään ohjeessa IIW Guideline IAB-041r3-08 International Welding Inspection Personnel.

 

IWI-koulutuksen pääsyvaatimukset

IWI-C (Comprehensive, kattava osaaminen) Teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin koulutus, 22 vuoden ikä ja vähintään 3 vuoden työkokemus valmistuksesta, suunnittelusta laadunvarmistuksesta, työnjohdosta, kunnossapidosta, alan projektinhallinnasta, koulutuksesta tai tarkastuksesta.

Koulutuksen hakulomake.

 

Welding Technology (WT) ja Welding Inspection (WI) -moduulit

WT-moduuli

 • hitsausprosessit ja laitteet
 • materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa
 • hitsatun rakenteen suunnittelu ja mitoitus
 • hitsaustuotanto, hitsauksen laadunvarmistus, hitsausohjeet, pätevöitys ja sovellutusesimerkit
 • WT-moduulin tentit

WI-moduuli (NDT+DT)

 • hitsausvirheet, tarkastusmenetelmät (NDT), uusimmat standardit ja niiden läpikäynti
 • rikkova aineenkoetus DT, rikkovan aineenkoetuksen standardit ja niiden läpikäynti, laadunvarmistus
 • käytännön tarkastusharjoitukset, testausten suunnittelu, sisältää rikkovat isku-, murto-, veto- ja taivutuskokeet sekä rikkomattomat NDT-harjoitukset (VT=silmämääräinen, PT=tunkeumaneste, MT=magneettijauhe, ET=pyörrevirta, UT=ultraääni, RT=röntgen)
 • WI-moduulin tentti

 

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kansainvälinen hitsausneuvoja IWS-koulutus
EWF erikoiskurssi - hitsausliitosten lämpökäsittely
Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT -koulutus

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

Sophie Ehrnrooth

kouluttaja
050 500 1777
sophie.ehrnrooth@ael.fi