Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kouluttaudu kansainväliseksi tarkastusten koordinoijaksi (IWI-C). Tarkastuksen koordinoija vastaa alihankinnan laadusta, tarkastustoiminnasta (DT ja NDT) ja niiden tilaamisesta ja dokumentoinnista. Tarkastuksen koordinoija voi yrityksen nimeämänä vastata myös hitsauksen pätevöinnistä (hitsaajat ja WPS:t), standardien päivityksestä ja seuraamisesta talon sisällä. Lisäksi hän toimii linkkinä tilaajiin ja osallistuu katselmuksiin.

NDT-testaajat pätevöitetään tarkastusmenetelmäkohtaisesti SFS-EN ISO 9712 mukaan. IWI-kurssi ei sisällä tätä pätevöitystä.

Tarkastusten koordinoijan tehtäviä voivat olla muun muassa

 • neuvottelu katselmuksissa tarkastusten vaatimuksista, soveltuvuudesta ja tarkastusmenetelmien valinnasta
 • rikkovien (DT) testausten tekeminen, teettäminen ja valvominen
 • menetelmäkoestandardin testaukset käytännössä ja standardien soveltaminen
 • rikkomattoman testauksen (NDT) teettäminen, tilaaminen ja valvominen
 • tarkastusmenetelmien ohjeistus ja tarkastustoimintojen kehittäminen
 • tarkastajien henkilöpätevyyksien ylläpidosta vastaaminen
 • omien ja ulkopuolisten tarkastusten valvominen sekä alihankkijoiden auditointi
 • hitsausalan standardien tunteminen ja niiden soveltaminen tuotannossa
 • uusimpien DT- ja NDT-standardien tunteminen ja niiden tulkinta
 • vastaaminen siitä, että tuotteet ovat tilaus-spesifikaatioiden mukaisia.

Koulutus sisältää 8 lähiviikkoa. Lähiviikot ovat vuonna 2019 viikot 36, 41, 47, 50 ja vuonna 2020 viikot 6, 12, 17.

Koulutuksesta hyötyvät

 • henkilöt, jotka työskentelevät hitsattujen rakenteiden valmistus-, tarkastus-, suunnittelu-, työnjohto- tai vastaavissa tehtävissä
 • tarkastajat, jotka haluavat täydentää osaamistaan
 • tarkastajat, jotka haluavat täydentää osaamistaan tiedoilla hitsausteknologiasta (WT) sekä päivittää tarkastustietonsa (WI) uusimpien standardien, viranomais- ja laitteistovaatimusten osalta

Vähimmäisvaatimukset tarkastajien koordinoinnin koulutukseen esitetään ohjeessa IIW Guideline IAB-041r3-08 International Welding Inspection Personnel.

IWI-koulutuksen pääsyvaatimukset

IWI-C (Comprehensive, kattava osaaminen) teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin koulutus, 22 vuoden ikä ja vähintään 3 vuoden työkokemus valmistuksesta, suunnittelusta laadunvarmistuksesta, työnjohdosta, kunnossapidosta, alan projektinhallinnasta, koulutuksesta tai tarkastuksesta.

Koulutuksen hakulomake.

Welding Technology (WT) ja Welding Inspection (WI) -moduulit

WT-moduuli = Hitsausteknologia (syksy 2018)

 • hitsausprosessit ja laitteet
 • materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa
 • hitsatun rakenteen suunnittelu ja mitoitus
 • laatu ja tuotanto

WI-moduuli = HItsaustarkastus (kevät 2019)

 • hitsausvirheet ja niiden hyväksymiskriteerit
 • NDT tarkastusmenetelmät
 • edistyneet NDT menetelmät
 • hitsausliitosten rikkova aineenkoetus DT 
 • laadunvarmistus
 • hitsauksen laadunvalvonnan dokumentit
 • oikean tarkastusmenetelmän valinta
 • hitsaustarkastuksen kustannukset

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kansainvälinen hitsausneuvoja IWS-koulutus
EWF erikoiskurssi - hitsausliitosten lämpökäsittely
Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT -koulutus
Teräsrakenteiden toteutus ja CE-merkintä SFS-EN 1090:n mukaan

Seuraavat koulutukset

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus niille, joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa
Päivämäärä: 2.9.2019 - 8.5.2020
Paikka: Helsinki
Hinta: 4 150,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

Sophie Ehrnrooth

kouluttaja
050 500 1777
sophie.ehrnrooth@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.