Product promotion content

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto sopii henkilöille, jotka työskentelevät yksikkönsä esimiehinä ja vastaavat yksikkönsä henkilöstöstä, toiminnasta ja kannattavuudesta sekä osallistuvat liiketoiminnan suunnitteluun.

Kaupan esimies on myyntityön keskiössä

Kaupan esimies toimii myyntityön keskeisenä tekijänä. Hän löytää erilaisissa kehityshankkeissa yhdessä henkilökuntansa kanssa parhaat ideat sovellettaviksi asiakkaiden tarpeisiin. Kaupan esimiehen osaamiseen kuuluu usein budjetointia, tarjouslaskentaa, hinnoittelua, myyntiä, asiakassuhteiden ja asiakastuen hallintaa sekä markkinointia ja viestintää sekä myynnin ja henkilöstön johtamista.

Osaaminen osoitetaan käytännön työkokonaisuuksia tehden omalla työpaikalla näyttötutkintona.

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta

Pakolliset tutkinnon osat

  • Yksikön toiminnan suunnittelu, toteutus ja seuranta
  • Yksikön henkilöstön johtaminen
  • Yksikön myynnin johtaminen.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi tutkinnon osa

  • Kehittämisprojektin toteuttaminen

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon perusteet

Tutustu Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Lue lisää ammatillista tutkinnoista ja niiden suorittamisesta.

 

Tutkintokoulutus oppisopimuskoulutuksena

Ennen kuin haet oppisopimuskoulutukseen, sinulla on jo oltava valmiina alan työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Myös yrittäjän kanssa voidaan solmia oppisopimus. Tutkintokoulutus kestää enimmillään noin 1,5 vuotta.

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla järjestettävää koulutusta, jossa osaamisen hankitaan tekemällä määriteltyjä työtehtäviä ja jota ohjaa oma työpaikkakouluttajasi. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennät muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (esim. lähiopetusjaksot AEL:ssä ja verkko-opinnot). Opinnot suunnitellaan sinulle ja työpaikallesi sopivaksi kokonaisuudeksi. Lähikoulutuspäiviä on enimmillään 1 - 2 kuukaudessa arkipäivisin klo 9 - 16.

Ohjelmassa on esim.

  • liiketoiminnan suunnittelu
  • henkilöstön johtaminen
  • myynnin johtaminen
  • kehittämisprojektin toteutus

Koulutuksen sisältö tarkentuu opinnoista tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman myötä.

Koulutus ja tutkinto ovat osin valtion rahoittamia. Lisäksi veloitamme opiskeljalta opiskelumaksun. Kysy lisää kaupan esimiehen erikoisammattiutkinnon yhteyshenkilöltä.

Koulutustilat

Lähiopetuspäivät järjestetään AEL:n viihtyisissä ja nykyaikaisissa teoria- tai tietotekniikkaluokissa. Etäopiskelussa käytämme Optima-verkko-oppimisympäristöä.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Alkavat tutkinnot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Satu Myllylä

koulutussuunnittelija
043 825 9174
satu.myllyla@ael.fi

Satu Myllylä

koulutussuunnittelija
043 825 9174
satu.myllyla@ael.fi