Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Koulutuksessa perehdytään

 • kemikaalien vaaraominaisuuksiin ja erilaisiin altistumistapoihin, joiden pohjalta valitaan turvalliset työtavat ja riittävät varotoimenpiteet
 • vaaratilanteiden ennakointiin ja oikeaan toimintaan kemikaalitapaturmissa
 • kemikaalien oikeaan varastointiin ja jätehuoltoon

Ohjelmassa

Mikä tekee kemikaalista vaarallisen tai vaarattoman?

 • fysikaaliset, terveydelliset ja ympäristövaarat
 • terveydelliset vaarat
 • altistumistavat

Vaarallisten kemikaalien luokittelu ja merkinnät

 • väistyvä ja uusi (CLP/GHS) luokittelu- ja merkintätapa

 Mistä lisätietoa vaarallisista kemikaaleista

 • käyttöturvallisuustiedotteet
 • muut tietolähteet
 • mitä erilaiset tiedot käyttäjälle kertovat?

Kemikaalien säilytys

 • oikea säilytys, yhteen sopimattomat kemikaalit
 • väärän säilytyksen vaarat

Kaasuturvallisuus

 • kaasujen ominaisuudet
 • kaasujen säilytys ja käyttö

Paloturvallisuus

 • varotoimenpiteet ja toiminta vaaratilanteessa

Henkilösuojaimet ja muut suoja- ja pelastusvälineet

 • kemikaaleilta suojautuminen
 • oikean suojaimen valinta
 • toiminta kemikaalitapaturmissa ja –onnettomuuksissa

Ongelmajätteet laboratoriossa

 • ongelmajätteiden syntymisen minimointi
 • ongelmajätteiden lajittelu ja säilytys
 • ongelmajätteiden pakkaus ja kuljetus

Käytännön harjoitukset

 • riskinarviointi laboratoriossa
 • laboratorion kemikaalien säilytys ja käsittely
 • ongelmajätteiden käsittely, varastointi ja pakkaus

 

Koulutuksesta hyötyvät

Vaarallisia kemikaaleja työssään käsittelevät, mm.

 • laboratoriohenkilöstö
 • prosessiteollisuuden käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö
 • ympäristöhuollon eri tehtävissä toimivat.

Suosittelemme kurssia myös kemikaalien käytöstä ja varastoinnista vastaaville esimiehille ja työturvallisuuden vastuuhenkilöille.

Tämä koulutuspäivä voidaan räätälöidä myös yrityskohtaiseksi koulutukseksi. Kysy lisää!

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi vastuuhenkilöille
Laboratorion Excel-sovellukset

Seuraavat koulutukset

Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö
Päivämäärä: 6.6.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 590,00 € (+ alv 24 %)
Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö
Päivämäärä: 2.12.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 590,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Erika Granfelt

koulutussuunnittelija
050 500 1763
erika.granfelt@ael.fi

Heikki Heimo

kouluttaja
050 430 8234
heikki.heimo@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.