Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö

Tuote

Tuote

Hinta:
590,00 €
(+ alv 24 %)
Paikka:

AEL Helsinki, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI

Päivämäärä:
3.12.2018
Ilmoittaudu viimeistään: 19.11.2018
Kesto:
1 päivä
Koodi:
K01000244.011

Tietoja ohjelmasta 

Maanantai 3.12.2018Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö 1. päivä

AEL Helsinki, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI
Luokka 307, Rakennus 3

08.45-09.00Tilaisuuden avaus

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Esittäytyminen ja kurssiin virittäytyminen

09.00-09.45Mikä tekee kemikaalista vaarallisen tai vaarattoman?

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

- fysikaaliset, terveydelliset ja ympäristövaarat
- terveydelliset vaarat
- altistumistavat

09.45-10.15Vaarallisten kemikaalien luokittelu ja merkinnät

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

-väistyvä ja uusi (CLP/GHS) luokittelu- ja merkintätapa

10.15-10.45Mistä lisätietoa vaarallisista kemikaaleista

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

-käyttöturvallisuustiedotteet
-muut tietolähteet
-mitä erilaiset tiedot käyttäjälle kertovat?

10.45-11.15Kemikaalien säilytys

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

- oikea säilytys, yhteen sopimattomat kemikaalit
- väärän säilytyksen vaarat

11.15-11.45Kaasu- ja paloturvallisuus

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

- kaasujen ominaisuudet
- kaasujen säilytys ja käyttö
- varotoimenpiteet ja toiminta vaaratilanteessa

11.45-12.30Lounas
12.30-13.15Henkilösuojaimet ja muut suoja- ja pelastusvälineet

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

- kemikaaleilta suojautuminen
- oikean suojaimen valinta
- toiminta kemikaalitapaturmissa ja –onnettomuuksissa

13.15-14.15Vaaralliset jätteet laboratoriossa

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

- vaarallisten jätteiden syntymisen minimointi
- vaarallisten jätteiden lajittelu ja säilytys
- vaarallisten jätteiden pakkaus ja kuljetus

14.30-15.45Käytännön harjoitukset

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

- riskinarviointi laboratoriossa
- laboratorion kemikaalien säilytys ja käsittely
- vaarallisten jätteiden käsittely, varastointi ja pakkaus

15.45-16.00Loppukeskustelu ja koulutustilaisuuden päätös

kouluttaja Heikki Heimo, AEL

- oppimistehtävät

Muutokset mahdollisia.

Seuraavat koulutukset

Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö
Päivämäärä: 3.12.2018
Paikka: Helsinki
Hinta: 590,00 € (+ alv 24 %)

Tiedostot

Ota yhteyttä

Erika Granfelt

koulutussuunnittelija
050 500 1763
erika.granfelt@ael.fi

Heikki Heimo

kouluttaja
050 430 8234
heikki.heimo@ael.fi