Product promotion content

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon, Asennuksen ja automaation osaamisalan, suorittaneella on konepajatekniset perusvalmiudet ja koneenasennustaidot yhdistettynä automaatiotekniikan erikoisosaamiseen. Asentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työskennellessään automaatiolaitteiden parissa. Hän osaa toimia huoltotehtävissä. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia ja korjauksia.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta hyötyvät sekä yritys että työntekijä

Nykypäivän kilpailutilanteessa yrityksellä ei ole varaa pitkiin tuotantokatkoksiin, jotka aiheutuvat tuotantolaitteiston vikaantumisesta ja ulkopuolisen kunnossapitohenkilöstön odottamisesta. Niinpä yrityksessä työskentelevä ammattitaitoinen asentaja onkin yritykselle arvokas voimavara.

Tutkinnon suorittaminen oppisopimuksella AEL:ssä on joustava tapa kouluttaa laaja-alaisia ja sitoutuneita osaajia. Opiskella tarvitsee vain niitä asioita, joita omassa työssään tarvitsee, ja joihin yritys tarvitsee laajempaa ja syvempää osaamista.

Hyötyjä yritykselle ja työntekijälle

 • Yritys saa aktiivisia osaajia ja tuottavia ammattilaisia. Ammatillista perustutkintoa opiskeleva työntekijä saavuttaa valmiin ammattilaisen tuottavuustason muutamassa vuodessa.
 • Tutkinnon suorittaminen ja tutkintoa suorittavat opiskelijat tuovat omaa osaamistaan yritykseen.
 • Tutkinto ja koulutus lisäävät työmotivaatiota ja innostavat kehittämään osaamista.
 • Tuotannon ja kunnossapidon työntekijät keskustelevat samalla kielellä.
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa alasta laajat tiedot, joita voi kokemuksen karttuessa syventää ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla aina esimiestaitoihin asti.

Kone- ja tuotantotekniikkateollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alan työllistävä vaikutus on suuri ja yli puolet tuotannosta menee vientiin. Koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito ovat alan ammatillisia perustaitoja. Alalla edellytetään erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, asennus-, automaatio- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä koneiden käyttö- ja kunnossapitotaitoja.

Kouluttajat

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa kouluttajat ovat yritysten toimialaosaajia tai AEL:n omia, kokeneita kouluttajia.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asentaja

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta osasta sekä viidestä valinnaisesta osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Asennuksen ja automaation perustyöt
 • Valmistustyöt

Valinnaiset tutkinnon osat , jotka voit suorittaa AEL:ssä

 • Koneasennus
 • Hydrauliikka-asennukset

 • Pneumatiikka-asennukset

 • Kunnossapitotyöt

 • Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt

Jos haluat enemmän käyttäjäkunnossapito-osaamista, voit valita Voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt -tutkinnon osan tilalle Prosessiteollisuuden perustutkinnon tutkinnon osan Käynnissäpito.

Tutustu Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon perusteisiin täältä.

Koulutusta työssä käyville aikuisille – oppisopimus

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon johtava tutkintokoulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, ja tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito näytöillä. 

Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat

 • alan työpaikka, jossa voi tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin
 • työpaikalla järjestettävä koulutus ja työnantajan tarjoama tuki opiskelun aikana.

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu ohjatusti työpaikalla työtehtäviä tekemällä. Oppimista täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (esim. lähiopetusjaksoilla AEL:ssä sekä verkko- opinnoilla). Edellytyksenä opiskelemiselle on alan työpaikka, jossa opiskelijalla on mahdollisuus työskennellä monipuolisesti ja riittävästi kunnossapidon työtehtävissä.

Tutkinnon yhteyshenkilöt tai AEL:n opintotoimisto auttavat oppisopimukseen liittyvissä asioissa.
 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon valmistavaan oppisopimuskoulutukseen sisältyy laajimmillaan

 • 20–25 lähipäivää
 • 40–50 etäpäivää
 • 4–5 tutkintopäivää.

Opinnoissa menestyminen edellyttää omatoimista otetta opiskeluun. Oppisopimuksen ja samalla tutkintoon valmistavan koulutuksen kesto määräytyy henkilökohtaisten koulutustarpeittesi mukaisesti. Koulutuksen kestoon vaikuttavat nykyinen ammattitaitosi, valmiutesi ja mahdollisuutesi osaamisesi kehittämiseen sekä tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen. Maksimissaan opinnot kestävät kaksi vuotta. Kun olet henkisesti ja ammatillisesti valmis tutkintoon, järjestämme tutkintotilaisuudet.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät materiaalit ja oppimistehtävät sisältyvät koulutuksen hintaan. Sen sijaan ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat maksaa opiskelija itse.

Alkavat tutkinnot

Ei alkavia tutkintoja.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Kaavake

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

Pauli Joronen

Kouluttaja, muovialan koulutus
044 722 4783
pauli.joronen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.