Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Koneistuksen haltuunottokoulutus muodostuu kuudesta, toisiinsa loogisesti kytkeytyvästä koulutuksesta. Voit valita koko kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja.

Tavoitteena on kouluttaa metallialalle koneistuksen osaajia. Koulutukseen ei vaadita aikaisempaa metallialan koulutusta tai työkokemusta. Voit olla juuri alalle tulut, alalle haluava tai verestää mahdollisesti unohtamiasi taitoja. Koulutus lähtee perusteista ja rakentuu käytännön ympärille keskittyen nimenomaan koneistajan työtehtäviin.

Kursseilla harjoitellaan käytännössä piirustusmerkintöjen lukemista, mittaamista, kappaleen kiinnittämistä ja tehdään koneistusharjoituksia.

NC-ohjelmointikoulutuksissa (Fanuc) opit perusohjelmoinnin ja hallitset työskentelyn NC-koneella. Koulutuksen jälkeen pystyt tekemään piirustuksen mukaisia koneistuksia manuaalikoneilla ja perusgeometrioita NC-koneilla. Hallitset mittavälineiden käytön, osaat mitata ja laatia kappaleelle mittauspöytäkirjan.

Koneistuksen haltuunottokoulutukseen kuuluu seuraavat kurssit:

1. Konepajatekninen mittauskurssi

2. Koneenpiirustusten tulkinta

3. Koneistuskeskukselle valmistettavien kappaleiden kiinnitys

4. Koneistuksen peruskurssi

5a. NC-sorvin käyttö ja ohjelmointi (Kokonaishintaan kuuluu joko kurssi 5a tai 5b.)

5b. Koneistuskeskuksen käyttö ja ohjelmointi (Kokonaishintaan kuuluu joko kurssi 5a tai 5b.)

Jos hallitset jo jonkin osa-alueen hyvin, voit osallistua yksittäisiin koulutuksiin ja nostaa osaamistasoasi yhä vaativampiin työtehtäviin.

Koulutusohjelma sopii rekrytoitavien osaamisen kehittämiseen, ja lisää jo koneistajina toimivien osaamista.

Koulutuksesta hyötyvät

koneistajan työt aloittaneet, koneistajiksi haluavat tai koneistajat, jotka haluavat verestää unohtamiaan taitoja.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Konepajatekninen mittauskurssi 1. jakso
Koneenpiirustusten tulkinta
Koneistuksen peruskurssi

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.