Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Saat tietää, mitä osaamista valmistushenkilöstöltä vaaditaan, ja mitä vaatimuksia on eri standardeilla ja asetuksilla.

Koulutuksessa tutustut valmistuprosesseihin (hitsaus, koneistus) ja konepajan osaamisvaatimuksiin. Saat tietää konepajavalmistuksen haasteista sekä opit tuntemaan perusstandardit, jotka ohjaavat lähes kaikkien kappaleiden valmistusta. Koulutuksessa kuulet myös sudenkuopista, joita valmistuksessa voi esiintyä, esimerkiksi ei tunneta tuotteen kovia vaatimuksia.

Työntekijän vähimmäisosaamisvaatimuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • kykenee lukemaan valmistuspiirustuksia, osaa tulkita taulukoita ja piirustusmerkkejä sekä standardiviitteitä
 • kykenee tekemään piirustuksen mukaisen kappaleen, tietää miten syntyy oikeanlainen pinnanlaatu
 • kykenee mittaamaan kappaleita
 • kykenee arvioimaan työnsä tulosta, esimerkiksi ymmärtää hitsin laatuvaatimukset eri hitsiluokissa (SFS-EN ISO 5817) tai toleranssimerkinnän koneistuskuvassa, hitsien laadun maalausta ajatellen SFS-EN ISO 8501-3, polttoleikkauksen toleranssit SFS-EN ISO 9013, hitsatun rakenteen toleranssit SFS-EN ISO 13920
 • tuntee koneistuksen toleranssimerkinnät
 • osaa suorittaa nostoja turvallisesti, tuntee perusteet turvallisesta työskentelystä ja osaa tunnistaa vaaratekijöitä työssään (mm. korkeat paikat, säiliötyöt)

On olemassa standardien asettamia pätevyysvaatimuksia, joilla taataan, että osaaminen on yhdenmukaista. Esimerkiksi hitsaajan pätevyysvaatimukset eri hitsausprosesseille, ainevahvuuksille, liitosmuodoille, materiaaleille, tuotemuodoille, hitsausasennoille.

On myös vaatimuksia hitsauksen koordinoinnille, luotettavalle koneistukselle/mittaamiselle. On hitsausohjeiden WPS-hyväksymisvaatimukset sekä perusvaatimukset asennuksissa (korttikoulutukset).

Koulutuksesta hyötyvät

henkilöstön kehittämisestä vastaavat, työntekijöitä vuokraavat, alihankintaostajat,  työnopastajat ja esimiehet, joilla ei ole pitkää kokemusta konepajavalmistuksesta.

 • Valmistusta ohjaavat standardit
 • Hitsausprosessien lyhyt kuvaus, eli mitä mikäkin prosessi tarkoittaa (MIG, MAG, TIG, Puikko, jauhekaari)
 • Koneistusmenetelmien esittely ja osaamisvaatimukset
 • Kriittiset laatustandardit
 • Keskustelua ja kysymyksiä
 • Kevyitä ryhmäharjoituksia (esim. piirustus ja sen vaatimuksia ja haasteita)

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.