Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa.

Koulutuksesta hyötyvät

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys- suunnittelu- ja työntehtävissä toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon palveluyrityksissä toimiville henkilölle.

Seminaari on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 1), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 standardin mukaisen pätevyyden hankkimista.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta (WCM 2)
Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3)
Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4)

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.