Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittuihin mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin. Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia.

Seminaari on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 3), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 -standardin mukaisen pätevyyden hankkimista.

Koulutuksesta hyötyvät

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimiville sekä asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon palveluyrityksissä toimiville.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät (WCM 1)
Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta (WCM 2)
Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4)

Seuraavat koulutukset

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3)
Päivämäärä: 28.11.2018 - 29.11.2018
Paikka: Tampere
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi