Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perusteella. Kunnossapidon tarve lähtee vallitsevasta markkinatilanteesta ja tuotannon tavoitteiden optimoinnista. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat yrityksen kannalta oikein valittujen mittareihin – mitataan sitä mitä halutaan korjata ja parantaa.

Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Oikealla suunnittelulla ja resurssien jakamisella yritys pystyy tehostamaan toimintaansa sekä saamaan tuotantovälineistään optimaalisen hyödyn.

Seminaari on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 3), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 -standardin mukaisen pätevyyden hankkimista.

Koulutuksesta hyötyvät

tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivat henkilöt sekä asiantuntijat, joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon palveluyrityksissä toimiville.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt (WCM 1)
Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta (WCM 2)
Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4)

Seuraavat koulutukset

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3)
Päivämäärä: 9.4.2019 - 10.4.2019
Paikka: Tampere
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.