Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Riskienhallinta sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuus ohjaavat kaikkia kunnossapidon toimenpiteitä.

Koulutuksesta hyötyvät

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon palveluyrityksissä toimiville henkilölle.

Seminaari on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 2), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 standardin mukaisen pätevyyden hankkimista.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät (WCM 1)
Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3)
Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4)

Seuraavat koulutukset

Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta (WCM 2)
Päivämäärä: 30.10.2018 - 31.10.2018
Paikka: Jyväskylä
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi