Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Merkonomi on liiketalouden ammattilainen

Liiketalouden perustutkinto (merkonomi) on sopiva tutkinto sinulle, jos työskentelet esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin sekä kannattavuuden suunnittelun ja seurannan perustehtävissä. Merkonomeja työskentelee monilla eri toimialoilla. Tämän sivun oikeassa laidassa on linkit nyt haussa oleviin toteutuksiin.

Ennen kuin haet liiketalouden perustutkintoon, sinulla on jo oltava alan työpaikka tai oma yritys.

Perustutkinto avaa sinulle uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia työelämässä sekä antaa hyvän pohjan osaamisesi kehittämiselle. Tutkinto antaa myös varmuutta työn tekemiseen. Merkonomi on liiketalouden ammattilainen, jolla on laaja peruskäsitys yritystoiminnan eri alueista.

Näyttötutkinnossa osoitat osaamisesi aidoissa työtilanteissa. Jos sinulla on jo riittävästi osaamista, sinulla on mahdollisuus suorittaa tutkinto ilman tutkintokoulutusta. Kun olet hakeutunut opiskelijaksi, kartoitamme osaamisesi ja selvitämme sopivan etenemistavan yhdessä sinun ja työnantajasi kanssa.

Jos tarvitset koulutusta ennen tutkinnon suorittamista, voit osallistua oppisopimuskoulutukseen. Se sisältää työpaikalla järjestettyä koulutusta ja muissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen hankkmista esim. lähikoulutuspäiviä AEL:ssä ja verkko-opintoja.  Pääpaino oppisopimuskoulutuksessa on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa, ja oppimistasi työpaikalla ohjaa työpaikkakouluttaja. Jotta voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen, sinulla pitää olla alan työpaikka valmiina. Oppisopimuskoulutus sopii hyvin myös esimerkiksi tuoreelle yrittäjälle, joka tarvitsee liiketalouden perusosaamista.

 

Tutkinto rakentuu monipuolisista liiketalouden elementeistä

Tutkintopolun suunnittelussa otetaan huomioon jokaisen opiskelijan ja työpaikan tilanne ja osaamistarpeet. 

AEL:ssä on mahdollisuus suorittaa asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala. 

Tutustu liiketalouden perustutkinnon perusteisiin.

Perustutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittamiseksi laadit osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa näyttösuunnitelman, jossa yhdessä työpaikan ja AEL:n ohjaajan kanssa sovit, milloin, missä ja millä tavoin tutkinnon suoritat. Tutkinnossa osoitat ammattitaitosi näytöin käytännön työkokonaisuuksia tehden omalla työpaikallasi.

Lue lisää näyttötutkinnoista ja niiden suorittamisesta.

Virallinen tutkintotodistus

Suoritettuasi kaikki tutkinnon osat hyväksytysti saat virallisen Opetushallituksen hyväksymän tutkintotodistuksen. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus oppisopimuskoulutuksena

Ennen kuin haet oppisopimuskoulutukseen, sinulla on jo oltava valmiina alan työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Myös yrittäjän kanssa voidaan solmia oppisopimus. Näyttötutkintoon valmistava koulutus kestää enimmillään noin 2 vuotta.

Oppisopimuskoulutus sisältää ennen kaikkea työssä oppimista, jonka osuus opinnoista on merkittävä ja jota ohjaa oma työpaikkakouluttajasi. Työssä oppimista täydennät tietopuolisin opinnoin. Opinnot suunnitellaan sinulle ja työpaikallesi sopivaksi kokonaisuudeksi. Lähikoulutuspäiviä on enimmillään 1 - 2 kuukaudessa arkipäivisin klo 9 - 16.

Oppia omaan työhön omista lähtökohdista

Liiketalouden perustutkintoon valmistava koulutus suunnitellaan sinun ja työpaikkasi koulutustarpeen mukaan. Hakeutuessasi tutkintoon lähtötasosi ja tavoitteesi kartoitetaan ja kartoitusten perusteella sinulle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Poimintoja koulutuksen aiheista

Koulutuskokonaisuus muodostuu esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Käytännön asiakaspalvelu
  • Myynti ja myynnin tukitehtävät
  • Asiakkuuksien hoitaminen
  • Myyntitilanteiden suunnittelu ja tuoteneuvonta
  • Markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

  • Budjetointi ja hinnoittelu
  • Kielet ja viestintä
  • Tietotekniikka

Kokonaisuuteen voidaan liittää myös osa jostain muusta tutkinnosta, esimerkiksi työpaikan toimialaan liittyvästä tutkinnosta.

Koulutus on maksutonta. Veloitamme vain Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €. Ohjelmisto- ja ruokailukulut sekä vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat opiskelija maksaa itse.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Ammattitutkintostipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on tutkinnon suorittajan ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Etuus on veroton. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Jatkokoulutukset

Myynnin ammattitutkinto, valmistava koulutus

Alkavat tutkinnot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi hyvinvointialalle
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Satu Myllylä

koulutussuunnittelija
043 825 9174
satu.myllyla@ael.fi

Satu Myllylä

koulutussuunnittelija
043 825 9174
satu.myllyla@ael.fi