Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala, varastonhoitaja

Tutkinto antaa valmiudet työskennellä varaston työtehtävissä, esimerkiksi varastonhoitajana, varastotyöntekijänä, keräilijänä tai trukkikuljettajana.

Logistiikan perustutkinnon suoritettuasi osaat toimia varastoinnin tärkeim­millä osa-alueilla, kuten tavaran lähettämisessä ja vastaanottamisessa. Lisäksi hallitset eri keräilymenetelmät, säilytyskalustot ja layoutin. Muuta keskeistä osaamista ovat työturvallisuudesta huolehtiminen, trukkityöskentely, yritystalouden osaaminen ja varastoinnin kustannusten hallinta.

Koulutukseen sisältyvät kaikki tärkeimmät työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, hygie­niapassi, ensiapu 1, trukkikortti, tulityökortti sekä lain mukainen yleinen ADR-tiedostava koulutus. Opetus tapahtuu suomen kielellä.

 

Logistiikan perustutkinnon tarkka rakenne löytyy ePerusteista.

Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja valinnaisista tutkinnon osista. Koko tutkinnon suorittamiseksi on valittava pakolliset osat (4 kpl) ja henkilökohtaistamisen kautta 3-5 osaa valinnaisista tutkinnon osista. Lisäksi suoritetaan yhteisiä tutkinnon osia (YTO) 3 kpl.

Yhteisillä tutkinnon osilla (YTO) varmistetaan, että ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on

 • työelämässä tarvittavat perustaidot
 • yhtäläiset valmiudet jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen.

Jos olet jo suorittanut toisen ammatillisen perustutkinnon, lukion tai korkeakoulututkinnon, yhteiset tutkinnon osat korvautuvat osin aiemmin hankitulla osaamisella.

Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia osa-alueita.
Yhteisten tutkinnon osien vähimmäislaajuus on 35 osaamispistettä (osp), joista pakollisia 26 osp ja valinnaisia 9 osp.

Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti todellisissa, aidoissa työtehtävissä, joissa ammattitaito osoitetaan näytöillä. Näytöt sisältävät myös kirjallisia selvityksiä käsitteistä ja oman työpaikan toimintatavoista, joilla varmistetaan käytännön ammattitaito logistiikan työtehtävissä.

Tutkinnon osat

   Pakolliset tutkinnon osat

 • Tavaran vastaanotto ja säilytys
 • Tavaran keräily ja lähetys
 • Inventointi ja saldonhallinta
 • Trukinkuljettajan tehtävät

   Yhteiset tutkinnon osat​

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

   Valinnaiset tutkinnon osat

 • Yritystoiminnan suunnittelu
 • Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa
 • Vaarallisten aineiden käsittely
 • Varaston tietojärjestelmät
 • Tavaran kuljettaminen

Tutkintoon sisältyy

 • hygieniapassi
 • työturvallisuuskortti
 • EA1-kortti
 • tulityökortti
Lisäksi saat
 • trukkikortin

Virallinen tutkintotodistus

Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat tutkinnon osat hyväksytysti, saat virallisen, Opetushallituksen hyväksymän tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista.

Logistiikan perustutkintoon johtava tutkintokoulutus järjestetään joko oppisopimuskoulutuksena tai päätoimisena opiskeluna

Oppisopimuskoulutuksessa oppiminen tapahtuu ohjatusti työpaikalla työtehtäviä tekemällä, ja osaamista täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (esim. lähiopetusjaksotAEL:ssä ja verkko-opinnot). Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus, jossa työnantajalla ja tämän nimeämällä työpaikkaohjaajalla on iso vastuu koulutuksen järjestämisestä työpaikalla. Oppisopimuskoulutus edellyttää myös aktiivista ja itsenäistä otetta opiskelijalta, sillä työn ja opintojen yhdistäminen vaatii sitoutumista.

Oppisopimuksen ja samalla tutkintokoulutuksen kesto määräytyvät henkilökohtaisten osaamistarpeittesi mukaan. Siihen vaikuttavat nykyinen ammattitaitosi, valmiutesi ja mahdollisuutesi osaamisen kehittämiseen sekä tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen.

Yleensä oppisopimuksen kesto perustutkinnoissa vaihtelee 1,5–2 vuoteen. Koulutustarjontaan sisältyy ohjattua työpaikalla tapahtuvaa oppimista koko oppisopimuksen ajalta ja etäopiskelua sekä noin 20 koulutuksen lähipäivää. Tutkintosuoritukset sovitaan oppisopimuksen ajalle.

Päätoimisessa opiskelussa opetusta on vähintään 25 tuntia viikossa. Lähiopiskelun lisäksi teet oppimistehtäviä itsenäisesti ja perehdyt esim. koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa käytännön työhön.

Päätoiminen opiskelu soveltuu varaston työtehtäviin aikoville. Aikaisempi kokemus varastoalalta on eduksi, mutta tutkinnon suorittaminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta varastotyötehtävistä. Tulevaisuudessa sinulla on mahdollisuus työskennellä logistiikka-alalla, jossa vaaditaan sosiaalisia taitoja, oma-aloitteisuutta ja tarkkuutta.

Oppisopimus

Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat

 • alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin
 • työpaikalla järjestettävä koulutus ja työnantajan tarjoama tuki opiskelun aikana

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Opiskeluun liittyvät materiaalit ja oppimistehtävät sisältyvät koulutuksen hintaan. Sen sijaan ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat maksaa opiskelija itse.

Tutkinnon yhteyshenkilöt tai AEL:n Opintotoimisto auttavat oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Päätoiminen opiskelu

Päätoiminen opiskelu ei edellytä alan työpaikkaa.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Trukkityttö Noora varastojen valtakunnassa

Lue juttu Noorasta, joka suorittaa Logistiikan perustutkinnon varastoalan osatutkintoa AEL:ssä:

Trukkityttö Noora varastojen valtakunnassa

 

Tykkää AEL Varastoalasta Facebookissa!

Tervetuloa tykkäämään AEL Varastoalan Facebook-sivuista. Sivuille päivitämme alan ajankohtaisia uutisia ja asioita.

www.facebook.com/varastoala 

Alkavat tutkinnot

Kaavake

Ota yhteyttä

Jonna Akselila

koulutussuunnittelija, logistiikka
044 722 4739
jonna.akselila@ael.fi

Janne Nevakare

kouluttaja, logistiikka
043 825 9181
janne.nevakare@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.