Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Lujat teräkset - onko niissä järkeä?

Lujat teräkset antavat mahdollisuuksia huomattaviin kustannussäästöihin, mutta niiden hyödyntäminen edellyttää myös uutta osaamista liitosten suunnittelussa ja mitoituksessa, valmistuksen suunnittelussa sekä hitsaamisessa ja sen valvonnassa. Pitää tietää lujien terästen edut ja haitat, milloin niitä kannattaa käyttää ja mistä voi aiheutua ongelmia.

Tämä seminaaripäivä on suunniteltu ajatuksella, mitä suunnittelijan tulee tietää, että hän voi paremmin hyödyntää lujia teräksiä suunnittelemissaan rakenteissa.

Ohjelmassa:

 • Lujien terästen valikoima, konepajaominaisuudet, mekaaniset ominaisuudet, käyttökohteet
 • Iskusitkeysvaatimukset, mitta- ja muototoleranssit, hitsattavuus, särmättävyys
 • Mitä järkeä on harkita tai ottaa käyttöön lujia teräksiä
 • Mitä lujuus vaikuttaa ja miten se otetaan huomioon eri mitoituskriteereissä
 • Lujista teräksistä tehdyn rakenteen hitsausliitosten staattinen ja väsymislujuus
 • Esimerkki
 • Ideoita digitaalisuuden hyödyntämisestä lujien terästen suunnittelussa ja valmistuksessa.

 

Koulutuksesta hyötyvät

 • teräsrakenteiden suunnittelijat
 • tuotekehitysinsinöörit
 • teräsrakenteita valmistavat yritykset
 • valvonta- ja tarkastustehtävissä toimivat
 • alan opettajat ja tutkijat
 • Lujien terästen valikoima, konepajaominaisuudet, mekaaniset ominaisuudet, käyttökohteet
 • Iskusitkeysvaatimukset, mitta- ja muototoleranssit, hitsattavuus, särmättävyys
 • Mitä järkeä on harkita tai ottaa käyttöön lujia teräksiä
 • Mitä lujuus vaikuttaa ja miten otetaan huomioon eri mitoituskriteereissä
 • Lujista teräksistä tehdyn rakenteen hitsausliitosten staattinen ja väsymislujuus
 • Esimerkki
 • Ideoita digitaalisuuden hyödyntämisestä lujien terästen suunnittelussa ja valmistuksessa

Asiantuntijoina professori Timo Björk, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja tuotepäällikkö Olli Vähäkainu, SSAB Europe Oy.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kansainvälinen hitsausinsinööri IWE-koulutus ja Kansainvälinen hitsausteknikko IWT -koulutus
Teräsrakenteiden toteutus ja CE-merkintä SFS-EN 1090:n mukaan

Seuraavat koulutukset

Lujat teräkset - mitä suunnittelijan tulee tietää
Päivämäärä: 21.3.2018
Paikka: Helsinki
Hinta: 780,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi