Product promotion content

Media-alan ammattitutkinnolla arvokkaaksi viestintä- ja media-alan monen osaajaksi!

Työskenteletkö median tai painoviestinnän tehtävissä ja haluat laajentaa osaamistasi? Media-alan ammattitutkinnossa voit kehittää omaa ammatillista osaamistasi sinulle työssäsi tärkeissä asioissa ja suorittaa ammattitutkinnon. Tutkinnon suoritettuasi tunnet media-alan toimintaympäristön ja hallitset joko audiovisuaalisen tai painoviestinnän tuotannon osaamisalan mukaiset työtehtävät. Voit myös suorittaa tutkinnosta tarpeitteisi mukaan vain yksittäisiä osia. Tutustu, hakeudu, ja aloita keskustelu sinulle parhaiten soveltuvasta koulutuskokonaisuudesta kouluttajiemme kanssa.

Koulutuksella mm. Web Designerin, julkaisugraafikon, peligrafiikan, painajan, jälkikäsittelykoneenhoitajan, digitaalipainajan tai suurkuvatulostajan ammattilaiseksi.

Media-alan ammattitutkinnon koulutuskokonaisuuksia

Media-alan ammattitutkinto kokoaa yhden tutkinnon alle eri ammattialat ja työnkuvat tarjoten sinulle valinnaisten kautta mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoasi tämän hetken osaamistarpeen mukaan. Valinnaisia tutkinnon osia on peräti 29, joten voit valita varsin omakohtaisen tutkinnon osien yhdistelmän.

Tässä esimerkkejä koulutuskokonaisuuksista, joihin voit hakeutua suoraan: 

Audiovisuaalinen tuotanto, julkaisugraafikon / Media Designerin työtehtävät
– lue lisää ja hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka liittyvät julkaisugrafiikkaan

 • Julkaisugrafiikan suunnittelu
 • Julkaisugrafiikan toteuttaminen

Audiovisuaalinen tuotanto, verkkoviestinnän / Web Designerin työtehtävät
– lue lisää ja hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka liittyvät verkkoviestintään

 • Verkkopalvelun suunnittelu
 • Verkkopalvelun toteuttaminen

Audiovisuaalinen tuotanto, peligraafikon työtehtävä (ei aloitusta 2019)
lue lisää

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen

Valitse kaksi valinnaista tutkinnon osaa

 • Pelin visuaalisuuden suunnittelu

 • 2D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle

 • 3D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle

 • Pelianimaation toteuttaminen

Painoviestinnän tuotanto, digitaalipainajan tai suurkuvatulostajan työtehtävät 
lue lisää ja hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valitse kaksi valinnaista tutkinnon osaa

 • Painotuotannon hallinta

 • Painotuotantoa edeltävien työvaiheiden hallinta

 • Painotuotannon käynnissäpito ja huolto

Painoviestinnän tuotanto, painopinnanvalmistajan/sivunvalmistajan työtehtävät 
– lue lisää ja hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka liittyvät painopinnan-/sivunvalmistukseen

 • Julkaisugrafiikan suunnittelu
 • Julkaisugrafiikan toteuttaminen

Painoviestinnän tuotanto, painajan työtehtävät
– lue lisää ja hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valitse kaksi valinnaista tutkinnon osaa

 • Painotuotannon hallinta

 • Painotuotantoa edeltävien työvaiheiden hallinta

 • Painotuotannon käynnissäpito ja huolto
 • Painotuotannon logistiikan hallinta

 • Pientuotanto ja viimeistelylaitteiston käyttö

Painoviestinnän tuotanto, jälkikäsittelykoneenhoitajan/viimeistelijän tai postittajan työtehtävät 
– lue lisää ja hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valitse kaksi valinnaista tutkinnon osaa

 • Painotuotannon logistiikan hallinta
 • Painon viimeistelytuotannon hallinta
 • Pientuotanto ja viimeistelylaitteiston käyttö
 • Painotuotannon käynnissäpito ja huolto

Media-alan ammattitutkinto muodostuu yhteensä neljästä tutkinnon osasta

Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa näytöillä. Näytöt arvioi arviointitehtäviin perehdytetty työelämän edustaja ja opettaja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 

Tutustu Media-alan ammattitutkinnon perusteisiin (Opetushallituksen kotisivut "Näyttötutkinnon perusteet")

Pakollinen tutkinnon osa

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen

Osaamisalat, joista valitset toisen

 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen TAI
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Lisäksi seuraavat valinnaiset tutkinnon osat, joista valitset kaksi

Media-alan tutkinnon perusteissa on yhteensä 29 valinnaista tutkinnon osaa. AEL tarjoaa valmistavaa koulutusta seuraaviin tutkinnon osiin: 

 • Julkaisugrafiikan suunnittelu
 • Julkaisugrafiikan toteuttaminen
 • Pelin visuaalisuuden suunnittelu
 • 2D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle
 • 3D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle
 • Pelianimaation toteuttaminen
 • Verkkopalvelun suunnittelu
 • Verkkopalvelun toteuttaminen
 • Painotuotannon hallinta
 • Painotuotantoa edeltävien työvaiheiden hallinta
 • Painotuotannon logistiikan hallinta
 • Painotuotannon käynnissäpito ja huolto
 • Painon viimeistelytuotannon hallinta
 • Pientuotanto ja viimeistelylaitteiston käyttö
 • Mainos- ja ajoneuvoteippaus      
 • Media-alan yrittäminen

Valinnaisena tutkinnon osana voit suorittaa myös Media-alan toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tai tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. 

Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen -osaamisala

Osaamisala soveltuu sinulle, joka työskentelet julkaisujen tai pelien visuaalisen ilmeen suunnittelun ja toteuttamisen parissa. Julkaisu voi olla toteutettu verkkopalveluna, printtituotteena tai molempina. Pelien suunnitteluun osallistuva voi suuntautua joko visuaalisesti 2D- tai 3D-grafiikan toteuttamiseen tai peliprojektin hallintaan ja sopimuskäytäntöihin. Mahdollisuuksia on monia!  

Työnimikkeinä sinulla voi tutkinnon suoritettuasi olla esimerkiksi Web Designer, Media Designer, julkaisugraafikko, mediasuunnittelija, peligraafikko, projektipäällikkö.

tai Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen -osaamisala

Osaamisala soveltuu sinulle, joka toimit printtituotteiden parissa. Tehtäviisi voi kuulua

 • erilaisten painettavien julkaisujen, kuten esitteiden, lehtien ja ilmoitusten suunnittelu ja toteuttaminen. Valinnaisilla tutkinnon osilla voit laajentaa osaamistasi myös verkkojulkaisuihin
 • digitaali-, offset-, flekso- tai muu painaminen
 • suurkuvatulostaminen
 • sanomalehtipostitus
 • viimeistely jälkikäsittelykonelinjalla tai erilliskonein.

Työnimikkeinä sinulla voi tutkinnon suoritettuasi olla esimerkiksi painopinnanvalmistaja, sivunvalmistaja, digitaalipainaja, suurkuvatulostaja, offsetpainaja, fleksopainaja, sanomalehtipostittaja, jälkikäsittelykoneenhoitaja tai viimeistelijä.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja tutkinnon suorittaminen 

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, jonka osana suunnitellaan ammattitaidon osoittaminen näytöillä. Jos henkilöllä on jo tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen, hänet ohjataan suoraan osoittamaan ammattitaitonsa näytöillä.

Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti aidoissa tilaaja- ja asiakaslähtöisessä toiminnassa. Näytöt muodostuvat työtehtävistä ja ammattitaito osoitetaan ammattikäytössä olevilla laitteilla ja ohjelmilla. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään haastattelussa tai muilla keinoin.

Kysy lisää näytöistä ja niiden suorittamisesta AEL:n kouluttajilta.

Virallinen tutkintotodistus

Kun olet suorittanut kaikki tutkinnon osat hyväksytysti, saat virallisen, Opetushallituksen hyväksymän tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista.

Suoraan tutkintoon?

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta, jos sinulla on tutkinnon perusteiden edellyttämä osaaminen.

Käy tutustumassa Media-alan ammattitutkinnon perusteisiin ePerusteet-sivuilla ja hakeudu osoittamaan ammattitaitosi!

Media-alan ammattitutkintoon valmistava tutkintokoulutus auttaa sinua hankkimaan monipuolista ja ajankohtaista osaamista

Opiskele media-alaa! Viestintä- ja media-alalla monen osaaja on arvokas. Tässä tutkintokoulutuksessa saat enemmän kuin pelkän teknisen osaamisen. Vuorovaikutteisissa opetustilanteissa saat toisilta opiskelijoilta ja opettajilta uusia näkemyksiä työn tekemiseen sekä ideoita työvälineiden hyödyntämiseen. Opiskelijamme ovat erityisesti kiittäneet palautteissaan todellisia tilanteita sekä selkeitä harjoituksia sisältävää media-alan ja viestinnän koulutustamme.

Media-alan tutkintokoulutuksen sisältö ja laajuus tarkentuvat henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa

Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut osaamistarpeet, opiskelijan elämäntilanne ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuudet. Media-alan opintojen pohjana suunnitelman laadinnassa käytetään tutkinnon osittain laadittua koulutusohjelmaa.

Koulutukseen sisältyy

 • lähiopetuspäiviä AEL:ssä
 • ohjattua työpaikalla tapahtuvaa oppimista
 • oppimistehtäviä ja niistä saatavaa palautetta.

Opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista otetta opiskeluun, panostamista opitun soveltamiseen omaehtoisella harjoittelulla ja/tai työpaikalla tapahtuvalla oppimisella. Alan työpaikan puuttuminen ei ole hakeutumisen este silloin, kun omaehtoiseen suunnitelmalliseen oppimiseen on muutoin mahdollisuus.

Koulutustarjottimelta löytyy mm, seuraavia kursseja:

 • Adobe Animate - Liikettä ja animointia verkkojulkaisuun, 2 pv
 • Illustrator syventävä, 2 pv
 • Illustrator-elementtien tuottaminen nettiin, 1 pv
 • Illustrator-vektorigrafiikka printtituotannossa, 1 pv
 • InDesign syventävä, 2 pv
 • InDesign-, Illustrator- ja Photoshop -ohjelmien yhteiskäyttö I, 2 pv
 • InDesign perusteet, 2 pv
 • Työpajapäivä: InDesign ja Photoshop -ohjelmien yhteiskäyttö printtituotannossa toimiville
 • Photoshop – kuvien käsittely nettiin, 1 pv
 • Photoshop- ja InDesign printtituotannossa toimiville, 2 pv
 • Photoshop - kuvien käsittely painotuotteisiin, 2 pv
 • Photoshop syventävä, 2 pv
 • PDF-tiedoston tarkistus ja korjaus Acrobat Prolla, 1 pv
 • Digitaalinen markkinointi, sosiaalinen media ja hakukoneoptimointi  SEO, 1 pv
 • Työpaja: markkinointikampanja somessa - ideoi, suunnitele ja toteuta, 2 pv
 • Digitaalisen viestinnän projektinhallinta, 1 pv
 • Markkinointikampanja somessa, 1 pv
 • Digipainokoneen tulostusasetukset, 2 pv
 • Painokoneen tai tulostimen huolto, 1 pv
 • Painomateriaalin valinta ja painotuotannon suunnittelu, 1 pv
 • Painotuotannon laadunhallinta syventävä, 2 pv
 • Painotuotannon valmistelu ja painaminen/tulostaminen, 2 pv
 • Painotuotannon valmistelu ja painokoneen tai tulostimen kuntoonlaitto, 2 pv
 • Painotuotanto, 1 pv
 • Painotuotannon perusteet, 1 pv
 • Painotuotteen graafinen suunnittelu, 1 pv
 • Painotuotteen graafinen suunnittelu, syventävä, 1 pv
 • Painotuotteen valmistuksen työvaiheet käytännössä, 2 pv
 • Painotuotteen viimeistely, 1-2 pv
 • Painolaadun mittaaminen, 2 pv
 • Painovalmiin aineiston tuottaminen ja tarkistus, 1 pv
 • Painovalmiin tiedoston valmistus painotuotannossa toimiville, 2 pv
 • Työpajapäivä: Omien tuotteiden digitaalipainaminen ja suurkuvatulostaminen
 • Työpajapäivä: Painaminen ja tulostaminen
 • Typografia – visuaalisuuden vaikutus luettavuuteen, 2 pv
 • Typografia ja visuaalinen suunnittelu, 1 pv
 • HTML ja CSS, Verkkosivuston rakenne ja ulkoasu, 2 pv
 • Responsiivisen sivuston toteutus Bootstrap Frameworkin avulla, 2 pv
 • Verkkojulkaisemisen ABC, 1 pv
 • Verkkojulkaisun graafinen suunnittelu, syventävä, 1 pv
 • Verkkosivujen toiminnallisuus JavaScriptillä, 2 pv
 • Verkkosivuston suunnitteluprosessi ja käsikirjoittaminen, 1 pv
 • WordPress-julkaisujärjestelmän perusteet, 1 pv
 • WordPress-julkaisujärjestelmän syventävät, 2 pv
 • PHP-ohjelmoinnin perusteet, 1 pv
 • Verkkojulkaisun graafinen suunnittelu, 1 pv
 • Työpajapäivä: Oman sivuston koostaminen WordPress-julkaisujärjestelmällä 
 • Valokuvaus – henkilö-, tilanne- ja tuotekuvaus, 1 pvVideokuvaus ja videon editointi Premiere-ohjelmalla, 2 pv
 • Video - Liikkuvan kuvan tehokurssi, 6 pv
 • Videon ammattimainen editointi, syventävä, 2 pv
 • Video - liikkuvan kuvan hyödyntäminen somessa, 2 pv

Koulutusympäristö

Koulutuspäivät pidetään arkisin kello 9–15.45 AEL:ssä, Malminkartanossa, Helsingissä. Paikalle on hyvät kulkuyhteydet ja paikoitustilaa riittävästi. 

Lähiopetus tapahtuu esimerkiksi

 • teoria- ja tietotekniikkaluokissa, joissa käytössämme on tehokkaat PC:t ja toimisto-ohjelmien lisäksi Adoben Creative Cloud -ohjelmistopaketit
 • tutustumalla erilaisiin tuotantoihin ja laitteisiin, muun muassa AEL:n omaan digipainoon
 • osaamisalan mukaan vierailuilla yhteistyöyrityksissä
 • verkko-oppimisympäristöä hyödyntämällä.

Kouluttajat

Kouluttajat ovat työelämässä toimivia alan asiantuntijoita tai koulutusorganisaatiomme kokeneita kouluttajia. Asiakaspalautteen avulla kehitämme koulutusta ja pidämme koulutuksen laadukkaana.

Kustannukset

Koulutuksen ja tutkinnon kustannuksiin on mahdollista käyttää erilaisia tukimuotoja, joista lisätietoa antaa AEL:n yhteyshenkilö.

Valtionosuusrahoitteinen koulutus

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja tutkintokoulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Oppisopimus

Media-alan ammattitutkinnon tutkintokoulutuksen ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös paikallisen oppisopimusviranomaisen tai AEL:n kanssa solmittavana oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisempinä edellytyksinä on

 • alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin
 • että työnantaja on valmis organisoimaan työpaikalla järjestettävää koulutusta ja tukemaan oppimista.

AEL:n oppisopimusopiskelijan opiskelijamaksu on osaamisalan mukaan 250–400 euroa. Lisätietoa oppisopimuksesta AEL:ssä  löydät oppisopimusoppaasta

Koulutussopimus

Koulutussopimus solmitaan tutkinnon osittain, harjoitteluajalta ei makseta palkkaa. Mikäli hakija on työtön, voi hän tiedustella TE-keskuksesta opintojen suorittamista työttömyysetuutta menettämättä. 

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät koulutusmateriaalit ja verkko-oppimisympäristö, opetus sekä tutkinnon suorittaminen sisältyvät koulutuksen hintaan. Ohjelmisto- ja ruokailukustannukset sekä vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat kustantaa opiskelija itse.

Hakeudu suorittamaan Media-alan ammattitutkinto

Hakeutuminen kotisivuillamme osoitteessa www.ael.fi/media

Koulutukseen hakeutuneet, ja koulutusmuodon mukaan myös työnantaja, täydentävät hakeutumisvaiheen alkukartoituksen. Alkukartoituksessa opiskelijaksi hakeutuva arvioi osaamistaan. Työnantajan edustajan tehtävä on arvioida, miten työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sitä tukevia työtehtäviä voidaan yrityksessä toteuttaa.

Alkukartoituksen saavuttua opiskelijan, työnantajan ja AEL:n tutkintovastaavan kesken sovitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisesta. Lisäksi selvitetään koulutuksen ja tutkinnon kustannuksiin käytettävissä olevat tukimuodot.

Virallinen tutkintotodistus ja todistus koulutukseen osallistumisesta

AEL myöntää tutkintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat. Opiskelija saa pyynnöstä todistuksen myös tutkinnon osan suorittamisesta hyväksytysti suoritetuista tutkinnon osista.

Tutkintokoulutukseen osallistuneille annetaan opiskelijan pyynnöstä opintosuoritusote.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Työllisyysrahasto voi myöntää sinulle ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi on 400 euroa ja stipendi on veroton kertakorvaus. Jos haet stipendiä ammatillisen näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on sinulle ensimmäinen perusasteen (peruskoulu, keskikoulu tai kansakoulu) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin. 

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Työllisuusrahaston sivuilta.

Alkavat tutkinnot

Media-alan ammattitutkinto, peligrafiikka
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki
Media-alan ammattitutkinto, Web Designer
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki
Media-alan ammattitutkinto, Julkaisugraafikko
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Maiju Antikainen

koulutussuunnittelija
044 722 4786
maiju.antikainen@ael.fi

Otto Tuomainen

kouluttaja
044 722 4799
Otto.Tuomainen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.