Product promotion content

Media-alan ammattitutkinto

Media-alan ammattitutkinto ja media-alan koulutus soveltuu sinulle, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat taidot tai noin kolmen vuoden työkokemus media- tai painoviestinnän tehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi tunnet media-alan toimintaympäristön ja hallitset joko audiovisuaalisen tai painoviestinnän tuotannon osaamisalan mukaiset työtehtävät.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos sinulla on tutkinnon perusteiden edellyttämä osaaminen.

Käy tutustumassa Media-alan ammattitutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla ja hakeudu osoittamaan ammattitaitosi!

Lisää tietoa alkavista koulutuskokonaisuuksiata löydät myös "Alkavat tutkinnot" otsikon alta.

 

Media-alan ammattitutkinto yhdistää audiovisuaalisen ja painoviestinnän osaajat saman tutkinnon alle

 

Media-alan ammattitutkinto astui voimaan 1.8.2016. Tutkinto korvaa entiset audiovisuaalisen viestinnän ja painoviestinnän ammattitutkinnot, joita on AEL:ssä suoritettu lähes kolme tuhatta.

Media-alan ammattitutkinto kokoaa yhden tutkinnon alle eri ammattialat ja työnkuvat tarjoten sinulle valinnaisten kautta mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoasi tämän hetken osaamistarpeen mukaan.

Tutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta seuraavasti:

Pakollinen tutkinnon osa

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen

Osaamisalat, joista valitset toisen

 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen TAI
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Lisäksi 29 valinnaista tutkinnon osaa, joista valitset kaksi osaa oman osaamistarpeesi mukaan

 • katso kohta "Tutkinnon rakenne", jossa luetellaan kaikki valinnaiset tutkinnon osat.

Media-alan ammattitutkinnossa valitset siis käytännössä kaikille saman pakollisen tutkinnon osan ja sinulle sopivan osaamisalan, joko audiovisuaalisen tai painoviestinnän osaamisalan. Lisäksi valitset kaksi kappaletta sinulle soveltuvia valinnaisia tutkinnon osia.

 

Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen -osaamisala

Osaamisala soveltuu sinulle, joka työskentelet julkaisujen tai pelien visuaalisen ilmeen suunnittelun ja toteuttamisen parissa. Julkaisu voi olla toteutettu verkkopalveluna, printtituotteena tai molempia. Pelien suunnitteluun osallistuva voi suuntautua joko visuaalisesti 2D tai 3D grafiikan toteuttamiseen tai peliprojektin hallintaan ja sopimuskäytäntöihin. Mahdollisuuksia on monia!  

Työnimikkeinä sinulla voi tutkinnon suoritettuasi olla esim. Web Designer, Media Designer, julkaisugraafikko, mediasuunnittelija, peligraafikko, projektipäällikkö jne.

tai Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen -osaamisala

Osaamisala soveltuu sinulle, joka toimit printtituotteiden parissa. Tehtäviisi voi kuulua

 • erilaisten painettavien julkaisujen, kuten esitteiden, lehtien ja ilmoitusten suunnittelu ja toteuttaminen. Valinnaisten tutkinnon osien avulla voit laajentaa osaamistasi myös verkkojulkaisuihin
 • digitaali-, offset-, flekso- tai muu painaminen
 • suurkuvatulostaminen
 • sanomalehtipostitus
 • viimeistely jälkikäsittelykonelinjalla tai erilliskonein.

Työnimikkeinä sinulla voi tutkinnon suoritettuasi olla esim. painopinnanvalmistaja, sivunvalmistaja, digitaalipainaja, suurkuvatulostaja, offsetpainaja, fleksopainaja, sanomalehtipostittaja, jälkikäsittelykoneenhoitaja tai viimeistelijä.

 

~~~ Esimerkkejä tutkintokokonaisuuksista ~~~

Esimerkeissä mainittu valinnainen tutkinnon osa voi olla myös Media-alan toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osa tai tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Audiovisuaalinen tuotanto, julkaisugraafikon työtehtävät, hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka liittyvät julkaisugrafiikkaan

 • Julkaisugrafiikan suunnittelu
 • Julkaisugrafiikan toteuttaminen

Audiovisuaalinen tuotanto, verkkoviestinnän työtehtävät, hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka liittyvät verkkoviestintään

 • Verkkopalvelun suunnittelu
 • Verkkopalvelun toteuttaminen

Audiovisuaalinen tuotanto, peligraafikon työtehtävät, hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen

Valitse kaksi valinnaista tutkinnon osaa

 • Pelin visuaalisuuden suunnittelu

 • 2D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle

 • 3D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle

 • Pelianimaation toteuttaminen

Painoviestinnän tuotanto, digitaalipainajan tai suurkuvatulostajan työtehtävät, hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valitse kaksi valinnaista tutkinnon osaa

 • Painotuotannon hallinta

 • Painotuotantoa edeltävien työvaiheiden hallinta

 • Painotuotannon käynnissäpito ja huolto

Painoviestinnän tuotanto, painopinnanvalmistajan/sivunvalmistajan työtehtävät, hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnaiset tutkinnon osat, jotka liittyvät painopinnan-/sivunvalmistukseen

 • Julkaisugrafiikan suunnittelu
 • Julkaisugrafiikan toteuttaminen

Painoviestinnän tuotanto, painajan työtehtävät, hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valitse kaksi valinnaista tutkinnon osaa

 • Painotuotannon hallinta

 • Painotuotantoa edeltävien työvaiheiden hallinta

 • Painotuotannon käynnissäpito ja huolto
 • Painotuotannon logistiikan hallinta

 • Pientuotanto ja viimeistelylaitteiston käyttö

Painoviestinnän tuotanto, jälkikäsittelykoneenhoitajan/viimeistelijän tai postittajan työtehtävät, hakeudu

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valitse kaksi valinnaista tutkinnon osaa

 • Painotuotannon logistiikan hallinta
 • Painon viimeistelytuotannon hallinta
 • Pientuotanto ja viimeistelylaitteiston käyttö
 • Painotuotannon käynnissäpito ja huolto.

Media-alan ammattitutkinto muodostuu yhteensä neljästä tutkinnon osasta

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa (valitaan yksi)

 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen  
 • Painoviestinnän tuotantoprosessien hallitseminen

Valinnainen tutkinnon osa (valitaan kaksi)

 • Julkaisugrafiikan suunnittelu
 • Julkaisugrafiikan toteuttaminen
 • Pelin visuaalisuuden suunnittelu
 • 2D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle
 • 3D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle
 • Pelianimaation toteuttaminen
 • Verkkopalvelun suunnittelu
 • Verkkopalvelun toteuttaminen
 • Painotuotannon hallinta
 • Painotuotantoa edeltävien työvaiheiden hallinta
 • Painotuotannon logistiikan hallinta
 • Painotuotannon käynnissäpito ja huolto
 • Painon viimeistelytuotannon hallinta
 • Pientuotanto ja viimeistelylaitteiston käyttö
 • Mainos- ja ajoneuvoteippaus      
 • Media-alan yrittäminen

Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös Media-alan toisen osaamisalan pakollisen tutkinnon osan tai tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan tutkinnon suorittajan ammattitaitoa tutkinnon perusteiden osaamisvaatimusten mukaisesti. Tutkintosuorituksia arvioi arvioijaryhmä, joka on perehdytetty arviointitehtävään. 

Tutustu Media-alan ammattitutkinnon perusteisiin, (Opetushallituksen kotisivut "Näyttötutkinnon perusteet")

Henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja tutkinnon suorittaminen 

Tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Jos henkilöllä on jo tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen, hänet ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen.

Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti aidoissa tilaaja- ja asiakaslähtöisessä toiminnassa. Tutkintosuoritukset muodostuvat työtehtävistä ja ammattitaito osoitetaan ammattikäytössä olevilla laitteilla ja ohjelmilla. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään haastattelussa tai muilla keinoin.

Lue lisää näyttötutkinnoista ja niiden suorittamisesta (Opetushallituksen kotisivut).

Virallinen tutkintotodistus

Kun olet suorittanut kaikki tutkinnon osat hyväksytysti, saat virallisen Opetushallituksen hyväksymän tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista.

Media-alan ammattitutkintoon valmistava koulutus auttaa sinua hankkimaan monipuolista ja ajankohtaista osaamista

Opiskele media-alaa! Viestintä- ja media-alalla monen osaaja on arvokas. Tässä aikuiskoulutuksessa saat enemmän kuin pelkän teknisen osaamisen. Vuorovaikutteisissa opetustilanteissa saat toisilta opiskelijoilta ja opettajilta uusia näkemyksiä työn tekemiseen sekä ideoita työvälineiden hyödyntämiseen. Opiskelijamme ovat erityisesti kiittäneet palautteissaan todellisia tilanteita sekä selkeitä harjoituksia sisältävää media-alan ja viestinnän koulutustamme.

Valmistavan koulutuksen sisältö ja laajuus tarkentuvat henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa

Yksilöllisessä oppimissuunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet, opiskelijan elämäntilanne ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuudet. Media-alan opintojen pohjana suunnitelman laadinnassa käytetään tutkinnon osittain laadittua koulutusohjelmaa.

Koulutukseen sisältyy

 • lähiopetuspäiviä AEL:ssä
 • työssä oppimista
 • oppimistehtäviä ja niistä saatavaa palautetta.

Opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista otetta opiskeluun, panostamista opitun soveltamiseen omaehtoisen harjoittelun ja/tai työssä oppimisen kautta. Alan työpaikan puuttuminen ei ole hakeutumisen este silloin, kun omaehtoiseen harjoitteluun on muutoin mahdollisuus.

Koulutusympäristö

Koulutuspäivät: arkisin kello 9.00 - 16.00 AEL, Helsinki, Malminkartano. Paikalle on hyvät kulkuyhteydet.

Lähiopetus tapahtuu esim.

 • teoria- ja tietotekniikkaluokissa, joissa käytössämme on tehokkaat PC:t ja toimisto-ohjelmien lisäksi Adoben Creative Cloud -ohjelmistopaketit
 • tutustumalla erilaisiin tuotantoihin ja laitteisiin, mm. AEL:n omaan digipainoon
 • osaamisalan mukaan vierailuilla yhteistyöyrityksissä
 • verkko-oppimisympäristöä hyödyntämällä.

Kouluttajat

Kouluttajat ovat työelämässä toimivia alan asiantuntijoita tai koulutusorganisaatiomme kokeneita kouluttajia.  Asiakaspalautteen avulla kehitämme koulutusta ja pidämme koulutuksen laadukkaana.

Kustannukset

Koulutuksen ja tutkinnon kustannuksiin on mahdollista käyttää erilaisia tukimuotoja, joista lisätietoa antaa AEL:n yhteyshenkilö.

Valtionosuusrahoitteinen koulutus

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta lisäkoulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Oppisopimus

Media-alan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisempinä edellytyksinä on

 • alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin
 • työnantaja on valmis järjestämään työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja tukemaan oppimista.

Media-alan ammattitutkinnossa oppisopimuskoulutuksesta peritään opiskelijamaksu 250 euroa. Lisätietoa oppisopimuksesta AEL:ssä oppisopimusoppaasta.

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät koulutusmateriaalit ja verkko-oppimisympäristö, opetus sekä tutkinnon suorittaminen sisältyvät koulutuksen hintaan. Ohjelmisto- ja ruokailukustannukset sekä vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat kustantaa opiskelija itse.

Hakeudu suorittamaan Media-alan ammattitutkinto

Hakeutuminen kotisivuillamme osoitteessa www.ael.fi/media

Koulutukseen hakeutuneet, ja koulutusmuodon mukaan myös työnantaja, täydentävät hakeutumisvaiheen alkukartoituksen. Alkukartoituksessa opiskelijaksi hakeutuva arvioi osaamistaan. Työnantajan edustajan tehtävä on arvioida, miten työssä oppimista ja työtehtäviä voidaan yrityksessä toteuttaa.

Alkukartoituksen saavuttua opiskelijan, työnantajan ja AEL:n tutkintovastaavan kesken sovitaan henkilökohtaisen tutkinto- ja oppimissuunnitelman laatimisesta. Lisäksi selvitetään koulutuksen ja tutkinnon kustannuksiin käytettävissä olevat tukimuodot.

Virallinen tutkintotodistus ja todistus koulutukseen osallistumisesta

Alan tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun tutkinnon suorittaja on suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat. Tutkinnon suorittaja saa pyynnöstä todistuksen myös tutkinnon osan suorittamisesta, vaikka ei olisikaan suorittanut hyväksytysti koko tutkintoa.

Tutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuneille annetaan AEL:n toimesta osallistumistodistus.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Ammattitutkintostipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Etuus on veroton. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta www.koulutusrahasto.fi.

Alkavat tutkinnot

Media-alan ammattitutkinto, peligrafiikka
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki
Media-alan ammattitutkinto, julkaisugraafikko
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki
Media-alan ammattitutkinto, verkkopalvelu, Web Designer
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Maiju Antikainen

koulutussuunnittelija
044 722 4786
maiju.antikainen@ael.fi

Leena Niiva

kouluttaja, media ja painoviestintä
050 430 8284
leena.niiva@ael.fi