Product promotion content

Short info

Tutkinnon tyyppi:

Uusi Media-alan erikoisammattitutkinto nyt AEL:ssä

Media-alan erikoisammattitutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2016. Tutkinto korvaa entiset sivunvalmistajamestarin, painajamestarin, rotaatiomestarin, konesitojamestarin ja faktorin erikoisammattitutkinnot, joita suoritettiin AEL:ssä lähes 200. Tutkinto korvaa myös entisen Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinnon.

 

Media-alan erikoisammattitutkinto – tutkinto painoviestintä- tai audiovisuaalisen tuotannon monitaitureille

Media-alan erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, joka toimit joko painotuotannon tai audiovisuaalisen viestinnän työtehtävissä. Toimit joko tuotantotehtävissä tai esimiehenä, olet alan yrittäjä tai yrittäjäksi aikova. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Sinulla on alan peruskoulutus tai vastaavat tiedot sekä lisäksi käytännön työkokemuksen kautta hankittua osaamista useammalta vuoden ajalta media-alalta.  

 

Tutkinnon suorittanut on tuotannon monipuolinen suunnittelun, toteutuksen ja kehittämisen asiantuntija

Huippuunsa viritetty media-alan tuotanto edellyttää vankkaa tuotantoprosessien tuntemista, suunnittelu- ja koulutusvalmiuksia, hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja. Työssään avoin ja vuorovaikutteinen mestari verkostoituu eri toimijoiden kanssa, edistää yrityksen mainetta ja kilpailukykyä. Auta osaltasi joukkuetta onnistumaan ja ansaitsemaan asiakkaan luottamus – haasta itsesi ja opiskele tuotannon tukipilariksi.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta, jos sinulla on tutkinnon perusteiden edellyttämä osaaminen.

Tutustu tutkintoon kohdassa Tutkinnon rakenne ja tutkintokoulutukseen kohdassa Toteutustapa.

Tutustu Media-alan erikoisammattitutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla ja hakeudu osoittamaan ammattitaitosi. Hakeutuminen onnistuu sivun ylälaidassa olevasta hakeudu-painikkeesta.

Yhteyshenkilömme auttavat sinua tutkintoon ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä - ota yhteyttä!

Media-alan erikoisammattitutkinto muodostuu yhteensä neljästä tutkinnon osasta

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Osaamisalan valinnainen tutkinnon osa 1 kpl 

 • Audiovisuaalisen viestintäalan esimiehenä toimiminen
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1 - 2 kpl 

 • Audiovisuaalisten tuotantopalvelujen kehittäminen
 • Audiovisuaalisen sisällön tuottaminen
 • Audiovisuaalisen tuotannon ohjaaminen
 • Mediatuotannon suunnittelu ja käsikirjoittaminen
 • Teknisen peligrafiikan toteuttaminen
 • Pelin visuaalisen tuotannon johtaminen
 • Painotuotannon laadunhallinta
 • Painotuotannon tuotannonsuunnittelu
 • Painotuotannon materiaalivirrat ja hankintatoimi

Painoviestinnän osaamisala

Osaamisalan valinnainen tutkinnon osa 1 kpl 

 • Painoviestinnän esimiehenä toimiminen
 • Painoviestintäalan tuotantoprosessien kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1 - 2 kpl 

 • Audiovisuaalisten tuotantopalvelujen kehittäminen
 • Audiovisuaalisen sisällön tuottaminen
 • Audiovisuaalisen tuotannon ohjaaminen
 • Mediatuotannon suunnittelu ja käsikirjoittaminen
 • Teknisen peligrafiikan toteuttaminen
 • Pelin visuaalisen tuotannon johtaminen
 • Painotuotannon laadunhallinta
 • Painotuotannon tuotannonsuunnittelu
 • Painotuotannon materiaalivirrat ja hankintatoimi

Koko tutkinnon tulee sisältää yhteensä 4 tutkinnon osaa. Valinnaisen tutkinnon osan voi myös valita Media-alan erikoisammattitutkinnon toisen osaamisalan osasta, Media-alan ammattitutkinnon valinnaisista tutkinnon osista tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Tutustu Media-alan erikoisammattitutkinnon perusteisiin

 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja tutkinnon suorittaminen 

Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka osana suunnitellaan ammattitaidon osoittaminen näytöillä. Jos henkilöllä on jo tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen, hänet ohjataan suorittamaan tutkinto ilman tutkintokoulutusta.

Tutkinto suoritetaan näytöillä osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Ammattitaito osoitetaan ammattikäytössä olevilla laitteilla, ohjelmilla ja työmenetelmillä. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään haastattelussa tai muilla keinoin.

Opiskelijan ammattitaito osoitetaan näytöillä ja arvioidaan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Näytöt arvioi työelämän edustaja ja opettaja, jotka on perehdytetty arviointitehtävään. 

Kysy lisää näytöistä ja niiden suorittamisesta AEL:n kouluttajilta.

 

Virallinen tutkintotodistus

Kun olet suorittanut kaikki tutkinnon osat hyväksytysti, saat virallisen Opetushallituksen hyväksymän tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista.

Media-alan erikoisammattitutkintoon johtava tutkintokoulutus – monipuolista ja ajankohtaista osaamista esimies- ja asiantuntijatehtäviin

Koulutustarpeittesi selvittämiseksi laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankkimasi osaaminen ja osaamistarpeet. Suunnittelussa käytämme tutkinnon perusteisiin pohjautuvaa koulutusohjelmaa, jonka avulla hankit mm. seuraavia taitoja:

 • Vahvistat osaamistasi audiovisuaalisen tai painoviestinnän tuotantoympäristön suunnittelu- ja teknisten taitojen virtuoosina.
 • Opit tuntemaan prosessit ja voit toimia yrityksen tuotantotoiminnan kehittäjänä.
 • Saat eväitä omakohtaiseen oppimis- ja kehittymisprosessiin; ajanhallintaan, työn suunnitteluun ja vuorovaikutustilanteisiin.
 • Saat valmiudet toimia työpaikkakouluttajana ja erilaisissa henkilöstön kehittämistehtävissä.
 • Kehität esimiestaitojasi tunnistamalla missä olet vahvimmillasi, mihin seikkoihin sinun kannattaa kiinnittää huomiota.
 • Saat tietoa esimiehen vastuista ja voit varmistua, että yrityksessä on edellytykset toimia työturvallisuus- ja muita määräyksiä noudattaen.
 • Hankit valmiuksia projektien hallintaan, jolloin voit johtaa yrityksesi toimintaa edistävän kehityshankkeen läpivientiä. Saat jämäkkyyttä projektiaikatauluihin, pitävyyttä projektibudjettiin, systemaattisuutta projektitiedon hallintaan ja vakuuttavuutta projektiviestintään.
 • Kehität liiketoimintaosaamistasi, löydät keinoja kannattavaan yritystoimintaan asiakastyytyväisyyden kärsimättä. Hallitset budjetointia, tarjouslaskentaa, hinnoittelua, asiakassuhteiden ja asiakastuen hallintaa.

Koulutukseen sisältyy

 • lähiopetuspäiviä AEL:ssä
 • työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja oppimistehtäviä.

Lähiopiskelu jaksottuu kahden–kolmen päivän jaksoihin AEL:ssä. Koulutuksen opetusmenetelminä ovat mm. luennot, keskustelut ja ryhmätehtävät. Opiskelijan omien valmiuksien kehittämisessä hyödynnämme Disc-käyttäytymisprofiilia.

Opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista otetta opiskeluun, panostamista opitun soveltamiseen omaehtoisen harjoittelun ja/tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.

 

Koulutusympäristö

Lähiopetuspäivät pidetään arkisin kello 9.00-16.00 AEL:ssä, Helsingin Malminkartanossa hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Lähiopetus tapahtuu esim.

 • teoria- ja tietotekniikkaluokissa, joissa käytössämme on tehokkaat PC:t (Windows) ja toimisto-ohjelmien lisäksi mm. Adoben Creative Cloud -ohjelmistopaketit
 • tutustumalla erilaisiin tuotantoihin ja laitteisiin, mm. AEL:n omaan digipainoon
 • osaamisalan mukaan vierailuilla yhteistyöyrityksissä
 • verkko-oppimisympäristöä hyödyntämällä.

 

Kouluttajat

Kouluttajat ovat työelämässä toimivia alan asiantuntijoita tai koulutusorganisaatiomme kokeneita kouluttajia.  Asiakaspalautteen avulla kehitämme koulutusta ja pidämme koulutuksen laadukkaana.

Kustannukset

Koulutuksen ja tutkinnon kustannuksiin on mahdollista käyttää erilaisia tukimuotoja, joista lisätietoa antaa AEL:n yhteyshenkilö.

Valtionosuusrahoitteinen koulutus

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja tutkintokoulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Oppisopimus

Tutkintokoulutuksen ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisempinä edellytyksinä on

 • alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin
 • työnantaja on valmis organisoimaan työpaikalla järjestettyä koulutusta ja tukemaan oppimista.

Media-alan erikoisammattitutkinnossa oppisopimuskoulutuksesta peritään kohtuullinen opiskelijamaksu. Lisätietoa oppisopimuksesta AEL:ssä oppisopimusoppaasta.

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät koulutusmateriaalit ja verkko-oppimisympäristö, opetus sekä tutkinnon suorittaminen sisältyvät koulutuksen hintaan. Ohjelmisto- ja ruokailukustannukset sekä vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat kustantaa opiskelija itse.

Hakeudu suorittamaan Media-alan erikoisammattitutkinto

Hakeutuminen kotisivuillamme osoitteessa www.ael.fi/media-alanEAT

Koulutukseen hakeutunut, ja koulutusmuodon mukaan myös työnantaja, täydentävät hakeutumisvaiheen alkukartoituksen. Alkukartoituksessa opiskelijaksi hakeutuva arvioi osaamistaan. Työnantajan edustajan tehtävä on arvioida, miten tutkinnon vaatimusten mukaista työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja työtehtäviä voidaan yrityksessä toteuttaa.

Alkukartoituksen saavuttua opiskelijan, työnantajan ja AEL:n tutkintovastaavan kesken sovitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisesta. Keskustelussa kartoitetaan myös ohjauksen ja oppimisen tuen tarve. Lisäksi selvitetään koulutuksen ja tutkinnon kustannuksiin kulloinkin käytettävissä olevat tukimuodot.

 

Virallinen tutkintotodistus ja todistus koulutukseen osallistumisesta

AEL antaa tutkintotodistuksen, kun opiskelija on suorittanut hyväksytysti tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat. Opiskelija saa pyynnöstä todistuksen myös tutkinnon osan suorittamisesta hyväksytysti suoritetuista tutkinnon osista.

Tutkintokoulutukseen osallistuneille annetaan opiskelijna pyynnöstä osallistumistodistus.

 

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta www.koulutusrahasto.fi.

 

Alkavat tutkinnot

Media-alan erikoisammattitutkinto
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Leena Rihtniemi

koulutussuunnittelija, media- ja painoviestintä
050 530 0812
leena.rihtniemi@ael.fi

Ari Muhonen

kouluttaja, media- ja painoviestintä
050 430 8283
ari.muhonen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.