Product promotion content

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO
viestinnän ja markkinoinnin tekijöille

Valmiuksia julkaisuohjelmien osaamiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa tarvitaan kaikissa yrityksissä, niin suurissa kuin pienissäkin. Työ on siirtynyt yhä enenevässä määrin yritysten omien työntekijöiden tehtäväksi, joko muiden töiden ohessa tai päätoimisesti. 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto on oivallinen väylä mediataitojen hankkimiseen – työtä tekemällä ansaittavaa osaamista. Tutkinnon suorittanut voi toimia yritysten, julkisen sektorin, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa. Tutkinto soveltuu myös yrittäjille omien tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Voit mielenkiintosi mukaan suorittaa tutkinnosta myös osan tai osia eli koko tutkinnon suorittaminen ei ole ainoa vaihtoehto.

Opinnot toteutetaan joko paikallisen oppisopimusviranomaisen tai AEL:n kanssa solmittavalla oppisopimuksella. Oppisopimus on suosittu tapa työssä käyvien henkilöiden osaamisen kehittämiseen tai uuden osaamisen hankkimiseen. Myös yrittäjän oppisopimus tai koulutussopimus ovat mahdollisia. Lue lisää "Toteutustapa". 

Miksi valitsisin opiskelupaikakseni juuri AEL:n?

AEL on kokenut työssäkäyvien aikuisten media-alan kouluttaja. Toimimme lähellä yrityksiä, joten tunnemme työelämän haasteet. Kokeneiden tutkintovastaaviemme johdolla on suoritettu lähes 3500 painoviestinnän ja media-alan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.

Palautteiden mukaan opiskelijamme ovat jo opintojen edetessä saaneet runsaasti uutta mielekästä sisältöä ja ketteryyttä työhönsä. Työntekijän osaaminen on lisäksi auttanut yrityksiä kehittämään markkinointiaan ja palvelujaan sekä tuomaan selkeää säästöä markkinointikustannuksiin.

AEL:n järjestämä Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto – minkälaisen polun sinä valitset monien mahdollisuuksien tutkinnosta?

Hakeudu opiskelijaksi Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, jonka oppimistapa on käytännönläheinen – opiskelu ja tutkinto suoritetaan ensisijaisesti työpaikalla, erilaisia viestintä- ja markkinointitoimia tai painotuotannon tehtäviä tekemällä. Opintoja täydentävät lähiopetuspäivät AEL:ssä. 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaneiden tutkintonimike on mediapalvelujen toteuttaja.

Hankit valmiudet työnkuvasi ja valintasi mukaan: julkaisutuotanto tai audiovisuaalinen viestintä

Valitset tutkinnon sinulle parhaiten soveltuvasta osaamisalasta: 

Julkaisutuotannon tai audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

 • markkinointi- ja viestintämateriaalin suunnitelu ja toteutus - mainokset, esitteet ja muut yritysjulkaisut sekä digitaalisena että printtituotteina
 • media-alan verkkoviestinnän työtehtävät, kuten sosiaalisen median hallinta, verkkosivuston suunnittelu ja mediamateriaalien tuottaminen.

Mikäli olet kiinnostunut painoviestinnän osaamisalasta, käänny yhteyshenkilön puoleen 

 • media-alan painotuotannon työtehtävät, kuten painaminen, suurkuvatulostaminen, sanomalehtipostitus tai viimeistely. 
 • lisätietoja antaa Ari Muhonen, 050 430 8283, ari.muhonen@ael.fi

Kuvallisen ilmaisun osaamisala ei ole toistaiseksi AEL:n tarjonnassa.

Mikä Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon osaamisala olisi minulle sopivin?

Opiskelijaksi hakeutuva valitsee itselleen sopivimman osaamisalan. Ja mikä parasta, tutkinnon valinnaiset osat antavat lukuisia mahdollisuuksia varsin omakohtaisiin tutkintoihin työn ja mielenkiinnon mukaan!

Kaikille osaamisaloille yhteinen osuus

Tutkintoon kuuluu kaikille osaamisaloille yhteinen tutkinnon osa Media-alalla toimiminen, joka sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

 • media-alan toimintaympäristön, lainsäädännön ja ohjeistojen tunteminen
 • visuaalisuus (kuvallisuus) ja typografia (luettavuus), graafinen ohjeistus ja tekijänoikeudet
 • sekä digiympäristöön että printtijulkaisuksi soveltuvan pienimuotoisen julkaisun suunnittelu ja valmistaminen
 • valo- ja videokuvaus, kuvan käsittely ja videon editointi
 • mediamateriaalin julkaisu verkkosivuilla ja yleisesti käytössä olevien sosiaalisten median kanavien avulla.

Valitun osaamisalan mukainen osuus

Julkaisutuotannon osaamisalahakeudu 

Julkaisutuotannon osaamisalan suorittaneena sinulla on valmiudet toimia media-alalla julkaisutuotannon työtehtävissä. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaista markkinointi- ja viestintämateriaalia, kuten mainoksia, esitteitä tai muita yritysjulkaisuja sekä digitaaliseen muotoon että printtituotantoon. Saatat tuottaa julkaisuja joko muiden töiden ohessa tai päätoimisesti, joko itse toteuttaen tai osin ulkoa tilaamalla. Julkaisutuotannon osaamisalan opiskelussa perehdyt seuraaviin aihealueisiin:

 • painotuotteen suunnittelu ja toteuttaminen Adoben julkaisuohjelmilla
 • verkkosivuston suunnittelu ja toteuttaminen WordPress-julkaisujärjestelmällä
 • julkaiseminen printti-, netti-, mobiiliympäristössä
 • digitaalisen kuvan peruskäsitteet, valokuvaus ja kuvankäsittely Photoshop-ohjelmalla
 • videokuvaus ja editointi Premiere-ohjelmalla
 • infografiikka, kuvituskuvat, logot Illustrator-grafiikkaohjelmalla
 • tekstistä, kuvasta ja grafiikasta koostuvan julkaisun taittaminen InDesign-sivuntaitto-ohjelmalla
 • digitaalisen markkinoinnin suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • yhteistyökumppanit ja yhteinen kieli, kilpailuttaminen
 • tuotantoaikataulut ja kustannusten hallinta
 • kokonaisuuden hallinta kuten paino- ja nettituotannon eri vaiheet ja niiden vaikutuksen lopputulokseen.

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalahakeudu

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneena sinulla on valmiudet toimia media-alalla audiovisuaalisen viestinnän työtehtävissä ja kehittyä verkkoviestinnän taitajaksi. Mikäli tehtäviisi kuuluu verkkoviestintää, sosiaalista mediaa, videotuotantoa, valokuvausta, on tämä tutkinnon osa sinua varten. Teet töitä seuraavien tehtävien parissa:

 • verkkosivustojen suunnittelu: mediailmaisu, käsikirjoittaminen, käyttöliittymäsuunnittelu
 • mediamateriaalin tuottaminen: teksti, kuva, grafiikka, video, animoidut bannerit
 • verkkosivujen toteuttaminen: julkaisujärjestelmät, editorit, HMTL5, CSS
 • tuotantoaikataulut ja kustannusten hallinta.

Tutkintokoulutuksen lähiopetuspäivät

Tutustu esimerkkisuunnitelmaan Julkaisutuotannon osaamisalan opinnoista.

Yhdessä laadittuun oppimispolkuun on mutkatonta sitoutua

Laadimme kanssasi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa käymme läpi nykyisen työnkuvasi ja osaamisesi (tutkinnot, koulutus ja työkokemus) ja sovimme opintoihin liittyvästä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja muissa oppimisympäristöissä tapahtuvasta osaamisen hankkimisesta, kuten

 • päiväopetuksena toteutettavasta lähiopiskelusta AEL:ssä
 • etäopiskelusta ja verkko-opiskelusta
 • sekä tutkinnon suorittamisesta.

Opintojen kesto on 1,5–2 vuotta.

Hakeudu suorittamaan Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Opiskelupaikat täytetään hakeutumisjärjestyksessä, joten varaa alustava opiskelupaikka täydentämällä hakemuksesi kotisivuillamme hyvissä ajoin. Hakemuksen saavuttua otamme yhteyttä ja selvitämme yhdessä, onko tässä sinun tilaisuutesi. 

Kun suunnitellut tutkinnon osat ovat selvillä, koulutukseen hakeutunut ja työnantaja täydentävät hakeutumisvaiheen alkukartoituksen. Alkukartoituksessa opiskelijaksi hakeutuva arvioi osaamistaan. Työnantajan edustajan tehtävä on arvioida, miten työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sitä tukevia työtehtäviä voidaan yrityksessä toteuttaa.

Alkukartoituksen saavuttua opiskelijan, työnantajan ja AEL:n tutkintovastaavan kesken sovitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta ja opiskeluun liittyvän sopimuksen solmimisesta. Sopimuksista lisätietoa kohdassa "Hintatiedot". 

 

AEL:n järjestämä Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto on tarkoitettu työssä käyville aikuisille. Tutkinnossa ammattitaito osoitetaan ensisijaisesti työpaikalla erilaisia viestintä- ja markkinointitoimia tai painotuotannon tehtäviä tekemällä. Tutkinto on tapa hankkia virallinen tunnustus ammattiosaamisesta. Voit suorittaa koko tutkinnon tai mielenkiintosi mukaan vain tietyt tutkinnon osat

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon muodostuminen

Tutkinto muodostuu 3–4 pakollisesta tutkinnon osasta (80 opintopistettä) ja yhteensä 100 opintopisteen laajuisista valinnaisista tutkinnon osista.
 
Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Media-alalla toimiminen, 15 osp
 • Yhteiset tutkinnonosat, 35 osp
  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
  • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Valitun osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat

Julkaisutuotannon osaamisala:

 • Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp
 • Julkaisutuotannossa toimiminen, 15 osp

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala:

 • Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp
 • Audiovisuaalinen tuotanto, 15 osp

Painoviestinnän osaamisala:

 • Painotuotannossa toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitse yhteensä 100 osp)

 • Graafisen suunnittelun toteuttaminen, 30 osp
 • Julkaisugrafiikan tuotanto, 30 osp
 • Julkaisutuotannossa toimiminen, 15 osp
 • Mainos- ja ajoneuvoteippauksien toteuttaminen, 15 osp
 • Media-alalla työskentely, 30 osp
 • Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin, 15 osp
 • Painaminen ja tulostaminen, 15 osp
 • Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen, 15 osp
 • Painotuotantolaitteiden huolto, 15 osp
 • Painotuotannossa toimiminen, 30 osp
 • Painotuotteiden viimeistely, 15 osp
 • Painotuotteiden painaminen, 15 osp
 • Painotuotteiden tulostaminen, 15 osp
 • Pakkaustuotanto, 15 osp
 • Pientuotannon viimeistelylaitteiden käyttö, 15 osp
 • Rakennetun valokuvan toteuttaminen, 15 osp
 • Valokuvatuotanto, 15 osp
 • Verkkojulkaisutuotanto, 30 osp
 • Verkkosivuston tekeminen, 15 osp
 • Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely, 15 osp
 • Videon jälkituotannossa työskentely, 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittaminen

Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja aiemmat opinnot. Jos henkilöllä on jo tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen, hänet ohjataan osoittamaan osaamisensa suoraan näyttöihin.

Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti aidoissa tilaaja- ja asiakaslähtöisessä toiminnassa. Näytöt muodostuvat työtehtävistä ja ammattitaito osoitetaan ammattikäytössä olevilla laitteilla ja ohjelmilla. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään haastattelussa tai muilla keinoin.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteet

Tutustu Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon perusteet (Opetushallituksen kotisivut www.oph.fi).

Kysy lisää AEL:n kouluttajilta.

Virallinen tutkintotodistus

Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat tutkinnon osat hyväksytysti, saat virallisen tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista. Mikäli suoritat vain tutkinnon osan/osia, saat virallisen todistuksen siltä osin. 

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Työllisyysrahasto myöntää suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Katso välilehti "Lisätiedot".

AEL:n Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto – koulutusta aikuisille 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto -opinnot on mahdollista suorittaa AEL:ssä joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai yhdistelemällä sopimusmuotoja opintojen aikana. Myös yrittäjän ja virkamiehen oppisopimukset ovat mahdollisia.  

Sopimuksen solmimisen keskeisempänä edellytyksenä on työ- tai harjoittelupaikka, jossa henkilö voi tehdä Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon mukaisia työtehtäviä. Lisäksi työnantajan tulee tukea työssä oppimista. 

Käytännössä merkittävin ero opinnoissa eri sopimusten välillä:

 • Oppisopimus voidaan sopia koko tutkinnon tai vaikka tutkinnon osan/osien suorittamisen ajaksi. Oppisopimus on kirjallinen määräaikainen työsopimus ja opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työaika on vähintään 25 h / viikko. 
 • Koulutussopimus solmitaan tutkinnon osittain, harjoitteluajalta ei makseta palkkaa. Työhön käytettävä tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti. Mikäli hakija on työtön, voi hän tiedustella TE-keskuksesta opintojen suorittamista työttömyysetuutta menettämättä.

Lisätietoa oppisopimuksesta AEL:ssä

Opiskelua työtä tekemällä käytännönläheisin tapa oppia

Koulutus toteutetaan pääosin työpaikalla tapahtuvana oppimisena, ja se sisältää yrityksen työtehtäviä ja tarvittaessa opintoja tukevia oppimistehtäviä, joista annetaan palaute. Työpaikalla järjestettyä koulutusta täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (esim. lähiopetuspäivät AEL:ssä ja verkko-opinnot). Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka seuraa ja tukee suunnitelman mukaista oppimista. Opiskelun tukena on lisäksi verkko-oppimisympäristö.

Tutkintokoulutuksen sisältö ja laajuus tarkentuvat henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto soveltuu eri taustan omaaville henkilöille. Opiskelu ei edellytä graafisen tai media-alan koulutusta tai työkokemusta. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa otetaan huomioon aikaisemmin hankittu osaaminen, oppimistarpeet ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuudet. Opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista otetta opiskeluun, panostamista opitun soveltamiseen omaehtoisen harjoittelun ja/tai työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta.

Esimerkki opiskeluohjelmasta

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, julkaisutuotannon osaamisala.

 

 

Miten olemme onnistuneet hakeutumisessa?

”Hakeutuminen oli helppoa ja yksinkertaista, ja homma vaan toimi. Yhteydenotot olivat nopeita ja asioita ei jääty vatvomaan pitkäksi aikaa, tai jätetty huomiotta ---. Olin oikein tyytyväinen hakuprosessiin ja koulutuksen henkilökohtaistamiseen!”

”Koko hakuprosessi ja informointi on ollut ensiluokkaista. Opettajat tosi positiivisia, kannustavia ja ammattitaitoisia. Olen motivoitunut ja innolla odotan tulevia opintoja.”

”Erittäin hyvää palvelua, selkeää ja riittävää. ”

”Kaikki sujui tosi sutjakkaasti.”

”Selkeää, että ohjeet tulevat sähköpostilla.”

”Hyvin toimii, kiitos.”

”Yllättävän helppo hakuprosessi.”

Opiskelun mahdollistavat sopimukset

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto -opinnot on mahdollista suorittaa AEL:ssä joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella tai yhdistelemällä sopimusmuotoja opintojen aikana. Myös yrittäjän ja virkamiehen oppisopimukset ovat mahdollisia.

Opinnoista ei peritä opiskelumaksua.

Oppisopimuksen voi solmia joko paikallisen oppisopimusviranomaisen tai AEL:n kanssa. Tutkinnon osittain solmittava koulutussopimus solmitaan AEL:n kanssa. 

Työnantajan/harjoittelupaikan tulee huolehtia, että opiskelijan käytössä on työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa tarvittavat Adoben Creative Cloud -sovellusohjelmat silloin, kun opiskelu kyseisten ohjelmien käyttöä edellyttää. Tutustu sovellusohjelmien hankkimiseen osoitteessa www.adobe.com/fi/. Voimme tarvittaessa myös opastaa ohjelmien hankinnassa. 

Opiskeluun liittyvät luentoaineistot ja tehtävät ovat maksuttomia. Ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat kustantaa opiskelija itse. 

 

 

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Työllisyysrahasto voi myöntää sinulle ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Ammattitutkintostipendi on 400 euroa ja stipendi on veroton kertakorvaus. Jos haet stipendiä ammatillisen näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on sinulle ensimmäinen perusasteen (peruskoulu, keskikoulu tai kansakoulu) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa.

Ammattitutkintostipendi myönnetään vain koko tutkinnon suorittamisen perusteella. Tutkinnon osat tai tutkinnon päivittäminen eivät oikeuta stipendiin. 

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Työllisuusrahaston sivuilta.

Perustutkinnon suorittaminen kartuttaa työeläkettä

Voit saada tutkinnon suorittamisen perusteella valtion varoista maksettavaa työeläkettä. Tutustu eläke-etuuden myöntämisperusteisiin Kelan sivuilla.

Jatkokoulutukset

Media-alan ammattitutkinto

Alkavat tutkinnot

LiiteKoko
PDF icon medpt_ohjelma_013.pdf537.97 KB

Kaavake

Ota yhteyttä

Leena Rihtniemi

koulutussuunnittelija, media- ja painoviestintä
050 530 0812
leena.rihtniemi@ael.fi

Mira Korteniemi

kouluttaja, media ja painoviestintä
050 364 1803
mira.korteniemi@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.