Product promotion content

AEL:n järjestämä Media-alan perustutkinto – hallittu hyppy työssä käyville aikuisille!

Tuotteet ja palvelut priimakunnossa, sanoman välittäminen asiakkaille kuitenkin ontuu. Tuttu tilanne? Olet sitten yrittäjä tai muu yrityksen markkinoinnin parissa puurtaja, opiskele julkaisun tekemisen kanavat, perusajatukset, suunnittelutaidot ja tekninen osaaminen. Huomaat, että näyttävänkin julkaisun luominen onnistuu vähällä vaivalla ja kustannustehokkaasti!

Hakeudu opiskelijaksi uuteen Media-alan perustutkintoon, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppimistapa on käytännönläheinen – opiskelu ja tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti työpaikalla, työtä tekemällä.

Hankit valmiudet työnkuvasi ja valintasi mukaan

Valitset tutkinnon sinulle parhaiten soveltuvasta osaamisalasta: audiovisuaalisen viestinnän, julkaisutuotannon tai painotuotannon osaamisala. Hankit valmiudet esim.

 • markkinointi- ja viestintämateriaalin suunniteluun ja toteutukseen - mainokset, esitteet ja muut yritysjulkaisut sekä digitaalisena että printtituotteina

 • media-alan verkkoviestinnän työtehtäviin, kuten sosiaalisen median hallinta, verkkosivuston suunnittelu ja mediamateriaalien tuottaminen
 • media-alan painotuotannon työtehtäviin, kuten painaminen, suurkuvatulostaminen, sanomalehtipostitus tai viimeistely.

Miksi valitsisin opiskelupaikakseni juuri AEL:n?

AEL on kokenut paino- ja audiovisuaalisen viestinnän kouluttaja. Toimimme lähellä yrityksiä, joten tunnemme työelämän haasteet. Palautteiden mukaan opiskelijamme ovat jo opintojen edetessä saaneet runsaasti uutta mielekästä sisältöä ja ketteryyttä työhönsä.  Työntekijän osaaminen on lisäksi auttanut yrityksiä kehittämään markkinointiaan ja palvelujaan sekä tuomaan selkeää säästöä markkinointi- ja tuotantokustannuksiin.

Kokeneiden tutkintovastaaviemme johdolla on suoritettu yhteensä noin 3300 perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Media-alan perustutkintoa edeltäneessä Painoviestinnän perustutkinnossa on opiskellut AEL:ssä huikeat 400 henkilöä.

 

Oheisessa videossa Mobile Application Consultant Tanja Levo AppSamposta kertoo, kuinka hän täydentää markkinoinnin ja viestinnän osaamistaan AEL:ssä hankkimillaan opeilla.

 

Mikä Media-alan perustutkinnon osaamisala olisi minulle sopivin?

Opiskelijaksi hakeutuva valitsee itselleen sopivimman osaamisalan. Ja mikä parasta, tutkinnon valinnaiset osat antavat lukuisia mahdollisuuksia varsin omakohtaisiin tutkintoihin työn ja mielenkiinnon mukaan!

Media-alan perustutkinnon suorittanut voi toimia julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Media-alan perustutkinnon suorittaneiden tutkintonimike on mediapalvelujen toteuttaja.

Kaikille osaamisaloille yhteinen osuus

Tutkintoon kuuluu kaikille osaamisaloille yhteinen tutkinnon osa Media-alalla toimiminen, joka sisältää mm. seuraavia osa-alueita:

 • media-alan toimintaympäristön, lainsäädännön ja ohjeistojen tunteminen
 • visuaalisuus (kuvallisuus) ja typografia (luettavuus), graafinen ohjeistus ja tekijänoikeudet
 • sekä digiympäristöön että printtijulkaisuksi soveltuvan pienimuotoisen julkaisun suunnittelu ja valmistaminen
 • valo- ja videokuvaus, kuvan käsittely ja videon editointi
 • mediamateriaalin julkaisu verkkosivuilla ja yleisesti käytössä olevien sosiaalisten median kanavien avulla.

Valitun osaamisalan mukainen osuus

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, hakeudu

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalan suorittaneena sinulla on valmiudet toimia media-alalla audiovisuaalisen viestinnän työtehtävissä ja kehittyä verkkoviestinnän taitajaksi. Mikäli tehtäviisi kuuluu verkkoviestintää, sosiaalista mediaa, videotuotantoa, valokuvausta, on tämä tutkinnon osa sinua varten. Teet töitä seuraavien tehtävien parissa:

 • verkkosivustojen suunnittelu: mediailmaisu, käsikirjoittaminen, käyttöliittymäsuunnittelu
 • mediamateriaalin tuottaminen: teksti, kuva, grafiikka, video, animoidut bannerit
 • verkkosivujen toteuttaminen: julkaisujärjestelmät, editorit, HMTL5, CSS
 • tuotantoaikataulut ja kustannusten hallinta.

Julkaisutuotannon osaamisala, hakeudu

Julkaisutuotannon osaamisalan suorittaneena sinulla on valmiudet toimia media-alalla julkaisutuotannon työtehtävissä. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaista markkinointi- ja viestintämateriaalia, kuten mainoksia, esitteitä tai muita yritysjulkaisuja sekä digitaaliseen muotoon että printtituotantoon. Saatat tuottaa julkaisuja joko muiden töiden ohessa tai päätoimisesti, joko itse toteuttaen tai osin ulkoa tilaamalla. Julkaisutuotannon osaamisalan opiskelussa perehdyt seuraaviin aihealueisiin:

 • painotuotteen suunnittelu ja toteuttaminen Adoben julkaisuohjelmilla

 • verkkosivuston suunnittelu ja toteuttaminen WordPress-julkaisujärjestelmällä

 • julkaiseminen printti-, netti-, mobiiliympäristössä

 • digitaalisen kuvan peruskäsitteet, valokuvaus ja kuvankäsittely Photoshop-ohjelmalla

 • videokuvaus ja editointi Premiere-ohjelmalla

 • infografiikka, kuvituskuvat, logot Illustrator-grafiikkaohjelmalla

 • tekstistä, kuvasta ja grafiikasta koostuvan julkaisun taittaminen InDesign-sivuntaitto-ohjelmalla

 • digitaalisen markkinoinnin suunnittelu, toteutus ja seuranta

 • yhteistyökumppanit ja yhteinen kieli, kilpailuttaminen

 • tuotantoaikataulut ja kustannusten hallinta

 • kokonaisuuden hallinta kuten paino- ja nettituotannon eri vaiheet ja niiden vaikutuksen lopputulokseen.

       Esimerkki opiskeluohjelmasta.

Painotuotannon osaamisala, hakeudu 

Painotuotannon osaamisalan suorittaneena sinulla on valmiudet toimia media-alan painotuotannon työtehtävissä. Tehtäviisi voi kuulua digitaali-, offset-, flekso- tai muu painaminen, suurkuvatulostaminen, sanomalehtipostitus tai viimeistely jälkikäsittelykonelinjalla tai erilliskonein. Painotuotannon osaamisalan opintoihin sisältyy mm.

 • yleisimpiin painoviestinnän tuotantoihin ja käytettäviin materiaaleihin tutustuminen
 • laitteiden valmistelu tuotantoa varten ja työn jälkeinen loppukuntoonlaittaminen
 • julkaisuvalmiiden aineistojen käsitteleminen painettavaksi tai tulostettavaksi
 • painaminen ja tulostaminen eri painomenetelmillä
 • painotuotannon laadunhallinta ja kustannusten muodostuminen
 • yksinkertaisten painotuotteiden viimeistely.

       Esimerkki opiskeluohjelmasta (digitaalipainaja/suurkuvatulostaja).

Yhdessä laadittuun oppimispolkuun on mutkatonta sitoutua

Laadimme kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja tutkintosuunnitelman, jossa käymme läpi nykyisen työnkuvasi ja osaamisesi (tutkinnot, koulutus ja työkokemus) ja sovimme

 • työssä oppimisesta
 • päiväopetuksena toteutettavasta lähiopiskelusta AEL:ssä
 • etäopiskelusta ja verkko-opiskelusta
 • tutkinnon suorittamisesta.

Opiskelun ja tutkinnon suorittamisen kesto on 1,5–2 vuotta.

Hakeutuminen

Varaa alustava opiskelupaikka täydentämällä hakemuksesi kotisivuillamme hyvissä ajoin. Hakemuksen saavuttua otamme yhteyttä ja selvitämme yhdessä, onko tässä sinun tilaisuutesi! Opiskelupaikat täytetään hakeutumisjärjestyksessä.

AEL:n järjestämä Media-alan perustutkinto on tarkoitettu työssä käyville aikuisille, jossa ammattitaito osoitetaan tutkintosuorituksina. Tutkinto on tapa hankkia virallinen tunnustus ammattiosaamisesta.

Voit suorittaa Media-alan perustutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli sinulla on riittävästi aiemmin hankittua osaamista.

Media-alan perustutkinnon muodostuminen

Tutkinto muodostuu 2–3 pakollisesta tutkinnon osasta (15 + 30 opintopistettä) ja yhteensä 90 opintopisteen laajuisista valinnaisista tutkinnon osista.
 
Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Media-alalla toimiminen, 15 osp

Valitun osaamisalan mukaiset pakolliset tutkinnon osat

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala:

 • Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp
 • Audiovisuaalinen tuotanto, 15 osp

Julkaisutuotannon osaamisala:

 • Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp
 • Julkaisutuotannossa toimiminen, 15 osp

Painotuotannon osaamisala:

 • Painotuotannossa toimiminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitse yhteensä 90 osp)

 • Animaatio- ja tehostetuotannossa työskentely, 30 osp
 • Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen, 15 osp
 • Julkaisugrafiikan tuotanto, 30 osp
 • Julkaisutuotannossa toimiminen, 15 osp
 • Mainos- ja ajoneuvoteippauksien toteuttaminen, 15 osp
 • Media-alan 3D-mallintaminen, 15 osp
 • Media-alalla työskentely, 30 osp
 • Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin, 15 osp
 • Painaminen ja tulostaminen, 15 osp
 • Painamista edeltävien työvaiheiden toteuttaminen, 15 osp
 • Painotuotantolaitteiden huolto, 15 osp
 • Painotuotannossa toimiminen, 30 osp
 • Painotuotteiden viimeistely, 15 osp
 • Painotuotteiden painaminen, 15 osp
 • Painotuotteiden tulostaminen, 15 osp
 • Pakkaustuotanto, 15 osp
 • Pelituotannossa työskentely, 30 osp
 • Pelituotteen tekeminen, 15 osp
 • Pientuotannon viimeistelylaitteiden käyttö, 15 osp
 • Rakennetun valokuvan toteuttaminen, 15 osp
 • Valokuvatuotanto, 15 osp
 • Verkkojulkaisutuotanto, 30 osp
 • Verkkosivuston tekeminen, 15 osp
 • Videon esituotannossa ja tuotannossa työskentely, 15 osp
 • Videon jälkituotannossa työskentely, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp 

Media-alan perustutkinnon suorittaminen

Näyttötutkinnon suorittajan kanssa tehdään henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen ja aiemmat opinnot. Jos henkilöllä on jo tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen, hänet ohjataan suoraan tutkintotilaisuuteen.

Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti aidoissa tilaaja- ja asiakaslähtöisessä toiminnassa. Tutkintosuoritukset muodostuvat työtehtävistä ja ammattitaito osoitetaan ammattikäytössä olevilla laitteilla ja ohjelmilla. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään haastattelussa tai muilla keinoin.

Media-alan perustutkinnon perusteet

Tutustu Media-alan perustutkinnon perusteet (Opetushallituksen kotisivut "Näyttötutkintojen perusteet").

Lue lisää näyttötutkinnoista ja niiden suorittamisesta (Opetushallituksen kotisivut).

Virallinen tutkintotodistus

Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat tutkinnon osat hyväksytysti, saat virallisen tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista. 

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Katso välilehti "Lisätiedot".

 

Media-alan perustutkinto – koulutusta aikuisten oppisopimuksella

Media-alan perustutkinto ja siihen valmistava koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisempinä edellytyksinä on työpaikka, jossa henkilö voi tehdä Media-alan perustutkinnon mukaisia työtehtäviä. Työnantajan tulee tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja molemmat osapuolet ovat halukkaita solmimaan oppisopimuksen. Myös yrittäjän ja virkamiehen oppisopimukset ovat mahdollisia. Lisätietoa oppisopimuksesta AEL:ssä.

Opiskelua työtä tekemällä – käytännönläheisin tapa oppia

Koulutus toteutetaan pääosin työpaikalla työssä oppimisena, ja se sisältää yrityksen työtehtäviä ja erillisiä oppimistehtäviä, joista annetaan palaute. Työssä oppimista täydentävät päiväopetuksena toteutettavat lähiopetuspäivät AEL:ssä. Opiskelijalle nimetään työpaikkakouluttaja, joka seuraa ja tukee suunnitelman mukaista oppimista. Opiskelun tukena on lisäksi verkko-oppimisympäristö.

Valmistavan koulutuksen sisältö ja laajuus tarkentuvat henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa

Opiskelu ei edellytä graafisen tai media-alan koulutusta tai työkokemusta. Oppimissuunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen, oppimistarpeet ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen mahdollisuudet. Opinnoissa menestyminen edellyttää aktiivista otetta opiskeluun, panostamista opitun soveltamiseen omaehtoisen harjoittelun ja/tai työssä oppimisen kautta. Esimerkki opiskeluohjelmasta.

Oppisopimus työssäkäyville aikuisille

Media-alan perustutkinto ja siihen valmistava koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Työnantajan tulee huolehtia, että opiskelijan käytössä on työpaikalla toteutettavassa työssä oppimisessa tarvittavat Adoben Creative Cloud -sovellusohjelmat silloin, kun opiskelu kyseisten ohjelmien käyttöä edellyttää. Tutustu sovellusohjelmien hankkimiseen osoitteessa www.adobe.com/fi/. Voimme tarvittaessa myös opastaa ohjelmien hankinnassa. Myös painotuotannon osaamisalan opiskelijoiden käytettävissä tulee olla asianmukaiset laitteet.

Opiskeluun liittyvät oppikirjat, luentoaineistot ja tehtävät ovat maksuttomia. Ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat kustantaa opiskelija itse. 

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Ammattitutkintostipendin suuruus on 395 euroa. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Etuus on veroton. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston sivuilta.

Perustutkinnon suorittaminen kartuttaa työeläkettä

Voit saada tutkinnon suorittamisen perusteella valtion varoista maksettavaa työeläkettä. Tutustu eläke-etuuden myöntämisperusteisiin Kelan sivuilla.

Jatkokoulutukset

Media-alan ammattitutkinto

Alkavat tutkinnot

Media-alan perustutkinto yrittäjille
Päivämäärä: 9.3.2018 - 31.3.2020
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Leena Rihtniemi

koulutussuunnittelija, media- ja painoviestintä
050 530 0812
leena.rihtniemi@ael.fi

Mira Korteniemi

kouluttaja, media ja painoviestintä
050 364 1803
mira.korteniemi@ael.fi