Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto on tarkoitettu konepajoissa mittaus- ja mittausvälineiden kalibrointitehtävissä toimiville tai niihin hakeutuville.

 • Tutkinnon konepajamittauksen osaamisalan suorittaneilla on valmiudet toimia tarkastajina ja käytännön mittauksista vastaavina henkilön yrityksessään
 • Konepajamittauslaitteiden kalibrointi osaamisalan suorittaneilla on valmiudet hoitaa konepajan mittauslaitteiden kalibrointijärjestelmää ja siihen kuuluvien laitteiden kalibrointeja.

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa.

 • Konepajamittaukset
 • Konepajamittauslaitteiden kalibrointi

Konepajamittaukset

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnon konepajamittaukset osaamisalassa on kaksi pakollista tutkinnon osaa ja kolme valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • 3.1 Mittaussuunnitelman laadinta
 • 3.2 Mittaaminen käsimittausvälineillä

Valinnaiset tutkinnon osat

 • 3.3 Mittaaminen 3D koordinaattimittauskoneella
 • 3.4 Mittaaminen mittauslaitteilla
 • 3.5 Mittaaminen optisilla mittauslaitteilla

Tutkintokoulutus

Jollei osaamisesi riitä vielä suoraan mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnon suorittamiseen, tarjoamme sinulle mahdollisuutta kehittää ammattitaitoasi tutkintokoulutuksessa.

Tutkintokoulutus on monimuoto-opiskelua, jossa lähipäiviä täydentävät etäopiskelu ja työpaikalla tapahtuva oppiminen. Sinulle ja työantajallesi sopiva koulutuksen järjestämismuoto vaikuttaa oleellisesti siihen, millaiseksi opiskelusi käytännössä muodostuu.

Oppisopimuskoulutuksessa oppimisen tapahtuu ohjatusti työpaikalla työtehtäviä tekemällä ja niitä täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (esim. lähiopetuspäivät AEL:ssä ja verkko-oppinnot). Työpaikalla tapahtuva oppiminen muodostuu työpaikalla tehtäviin mittauksiin ja kalibrointeihin liittyvistä työtehtävistä.

Jos haluat opiskella työn ohessa, koulutuksesi muodostuu monipuolisesti eri opetus- ja oppimismuodoista, joita aktiivisesti yhdistät työhösi. Itsenäisen opiskelun osuus on merkittävä.

Tutkintokoulutuksen kesto määräytyy sinun henkilökohtaisten osaamistarpeittesi mukaisesti. Siihen vaikuttavat nykyinen ammattitaitosi, valmiutesi ja mahdollisuutesi osaamisen kehittämiseen sekä tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen. Opinnot kestävät 1–2 vuotta riippuen lähtötasostasi ja osaamisesi kehittymisestä. Yleensä tutkinnon teoriakoulutusjaksot järjestetään noin vuoden aikana. Opintojen loppuaikana painottuvat taitojen harjaannuttaminen ja tutkintosuoritusten tekeminen työpaikalla.

Valtion tukema ammatillinen koulutus

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja tutkintokoulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Henkilöstökoulutuksena työnantajan maksuosuus on 1500 €.

Kysy lisätietoja AEL:n yhteyshenkilöltä.

 

Oppisopimus

Tutkintokoulutuksen ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat

 • alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin
 • työpaikalla järjestettävä koulutus ja työnantajan tarjoama tuki opiskelun aikana

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Tutkinnon yhteyshenkilöt tai AEL:n Opintotoimisto auttaa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Katso oman paikkakuntasi oppisopimustoimisto osoitteesta https://www.oppisopimus.fi/

 

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät materiaalit ja oppimistehtävät sisältyvät koulutuksen hintaan. Sen sijaan ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat maksaa opiskelija itse.

Ota yhteyttä: Jyrki Laaksonen, 050 591 4775 ja saat sähköpostilla kattavan tietopaketin tutkinnosta.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Alkavat tutkinnot

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Riitta Reijonen

koulutussuunnittelija
050 500 1707
riitta.reijonen@ael.fi

Jyrki Laaksonen

kouluttaja
050 574 4506
jyrki.laaksonen@ael.fi