Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto on tarkoitettu konepajoissa mittaus- ja mittausvälineiden kalibrointitehtävissä toimiville tai niihin hakeutuville.

 • Tutkinnon konepajamittauksen osaamisalan suorittaneilla on valmiudet toimia tarkastajina ja käytännön mittauksista vastaavina henkilön yrityksessään
 • Konepajamittauslaitteiden kalibrointi osaamisalan suorittaneilla on valmiudet hoitaa konepajan mittauslaitteiden kalibrointijärjestelmää ja siihen kuuluvien laitteiden kalibrointeja.

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa.

 • Konepajamittaukset
 • Konepajamittauslaitteiden kalibrointi

Konepajamittaukset

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnon konepajamittaukset osaamisalassa on kaksi pakollista tutkinnon osaa ja kolme valinnaista tutkinnon osaa. Koko tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • 3.1 Mittaussuunnitelman laadinta
 • 3.2 Mittaaminen käsimittausvälineillä

Valinnaiset tutkinnon osat

 • 3.3 Mittaaminen 3D koordinaattimittauskoneella
 • 3.4 Mittaaminen mittauslaitteilla
 • 3.5 Mittaaminen optisilla mittauslaitteilla

Tutkintoon valmistava koulutus

Jollei osaamisesi riitä vielä suoraan mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinnon suorittamiseen, tarjoamme sinulle mahdollisuutta kehittää ammattitaitoasi valmistavassa koulutuksessa.

Tutkintoon valmistava koulutus on monimuoto-opiskelua, jossa lähipäiviä täydentävät etäopiskelu ja työssä oppiminen. Sinulle ja työantajallesi sopiva koulutuksen järjestämismuoto vaikuttaa oleellisesti siihen, millaiseksi opiskelusi käytännössä muodostuu.

Oppisopimuskoulutuksessa oppimisen tapahtuu ohjatusti työpaikalla työtehtäviä tekemällä ja niitä täydennetään ohjatuilla tietopuolisilla opinnoilla AEL:ssä ja verkko-oppimisympäristössä. Työssäoppiminen muodostuu työpaikalla tehtäviin mittauksiin ja kalibrointeihin liittyvistä työtehtävistä.

Jos haluat opiskella työn ohessa ns. lisäkoulutuksena, koulutuksesi muodostuu monipuolisesti eri opetus- ja oppimismuodoista, joita aktiivisesti yhdistät työhösi. Itsenäisen opiskelun osuus on merkittävä.

Tutkintoon valmistavan koulutuksen kesto määräytyy sinun henkilökohtaisten koulutustarpeittesi mukaisesti. Siihen vaikuttavat nykyinen ammattitaitosi, valmiutesi ja mahdollisuutesi osaamisen kehittämiseen sekä tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen. Opinnot kestävät 1–2 vuotta riippuen lähtötasostasi ja osaamisesi kehittymisestä. Yleensä tutkinnon teoriakoulutusjaksot järjestetään noin vuoden aikana. Opintojen loppuaikana painottuvat taitojen harjaannuttaminen ja tutkintosuoritusten tekeminen työpaikalla.

Valtion tukema ammatillinen lisäkoulutus

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja niihin valmistavaa koulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta lisäkoulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Henkilöstökoulutuksena työnantajan maksuosuus on 900 €.

Kysy lisätietoja AEL:n yhteyshenkilöltä.

 

Oppisopimus

Tutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat

 • alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin
 • työpaikalla tapahtuva koulutus ja työnantajan tarjoama tuki opiskelun aikana

Oppisopimuskoulutus on maksutonta. Veloitamme Opetushallitukselle tilitettävän tutkintomaksun 58 €.

Tutkinnon yhteyshenkilöt tai AEL:n Opintotoimisto auttaa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

 

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät luentoaineistot ja tehtävät sisältyvät koulutuksen hintaan. Sen sijaan ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat maksaa opiskelija itse.

Ota yhteyttä: Jyrki Laaksonen, 050 591 4775 ja saat sähköpostilla kattavan tietopaketin tutkinnosta.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Etuus on veroton. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Alkavat tutkinnot

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Riitta Reijonen

koulutussuunnittelija
050 500 1707
riitta.reijonen@ael.fi

Jyrki Laaksonen

kouluttaja
050 574 4506
jyrki.laaksonen@ael.fi