Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Myynnin ammattitutkinto

Myynnin ammattitutkinto sopii myyntitehtävissä työskenteleville, joilla on jo muutaman vuoden työkokemus.

Koulutuksen tarkoituksena on myyjien ammattitaidon ja pätevyyden kehittäminen siten, että tutkinnon suorittanut osaa toimia yrityksissä itsenäisesti ja tehokkaasti. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut ymmärtää yrityksen toiminnan kokonaisuutena, osaa toimia asiakaslähtöisesti, ymmärtää ammatin ydintoimintojen vaatimukset ja pystyy toteuttamaan niitä käytännössä.

Myyjä on myyntityön ammattilainen

Myyjä toimii liike-elämän näköalapaikalla. Hän hallitsee myyntityön, tuotevalikoiman, myymälän ja asiakkuudet. Hän löytää  erilaisissa asiakastilanteissa parhaat ideat sovellettaviksi asiakkaiden tarpeisiin. Myös tuotteiden ja toimialan tuntemus on tärkeää. Myyjän osaamiseen kuuluu usein budjetointia, tarjouslaskentaa, hinnoittelua, myyntiä, asiakassuhteiden ja asiakastuen hallintaa sekä markkinointia ja viestintää.

Osaaminen osoitetaan näytöillä tekemällä käytännön työkokonaisuuksia omalla työpaikalla.

Myynnin ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta

Pakolliset tutkinnon osat

 • Myyntiin valmistautuminen
 • Myynnin toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi tutkinnon osa

 • Tuoteryhmän hoitaminen
 • Markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
 • Työssä oppimisen ohjaaminen
 • Kauppiasyrittäjätoiminnan käynnistäminen

Myynnin ammattitutkinnon perusteet

Tutustu Myynnin ammattitutkinnon perusteisiin.

Lue lisää ammatillista tutkinnoista ja niiden suorittamisesta.

Virallinen tutkintotodistus

Kun olet suorittanut kaikki tarvittavat tutkinnon osat hyväksytysti, saat virallisen, Opetushallituksen hyväksymän tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista.

Tutkintokoulutus oppisopimuskoulutuksena

Ennen kuin haet oppisopimuskoulutukseen, sinulla on jo oltava valmiina alan työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Myös yrittäjän kanssa voidaan solmia oppisopimus. Tutkintokoulutus kestää enimmillään noin 1,5 vuotta.

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla järjestettyä koulutusta, jonka osuus opinnoista on merkittävä ja jota ohjaa oma työpaikkaohjaaja. Työpaikalla järjestettävää koulutusta täydennät muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (esim. lähiopetuspäivät AEL:ssä ja verkko-opinnot). Opinnot suunnitellaan sinulle ja työpaikallesi sopivaksi kokonaisuudeksi. Lähikoulutuspäiviä on enimmillään 1 - 2 kuukaudessa arkipäivisin klo 9 - 16.

Ohjelmassa on esim.

 • toimintaympäristön tuntemus
 • asiakastarpeiden kartoitus
 • hinnoittelu ja kannattavuus
 • asiakkuuksien hoitaminen
 • vuorovaikutustaidot
 • tuoteryhmän hoitaminen
 • markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen

Koulutuksen sisältö tarkentuu sinulle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman myötä.

 

 

Koulutus ja tutkinto ovat osin valtion rahoittamia. Lisäksi veloitamme omaosuuden tutkinnon suorittajalta. Kysy lisää myynnin ammattitutkinnon yhteyshenkilöltä.

Koulutustilat

Lähiopetuspäivät järjestetään AEL:n viihtyisissä ja nykyaikaisissa teoria- tai tietotekniikkaluokissa. Etäopiskelussa käytämme Optima-verkko-oppimisympäristöä.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Alkavat tutkinnot

Myynnin ammattitutkinto
Päivämäärä: Jatkuva haku
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Satu Myllylä

koulutussuunnittelija
043 825 9174
satu.myllyla@ael.fi

Satu Myllylä

koulutussuunnittelija
043 825 9174
satu.myllyla@ael.fi