Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Enää et tarvitse peruskurssia voidaksesi hakea ympäristönäytteenottajan sertifikaattia! Tämä kurssi on uudistettu vastaamaan vuoden 2016 alusta voimaan astuneita sertifioinnin kriteereitä.

Kurssilla saat valmiudet ottaa näytteitä erilaisissa kohteissa: PIMA (pilaantuneet maat), pohjavesi, kaatopaikat ja jätteenkäsittelyalueet sekä jätteet teollisuudessa.

Opit ymmärtämään maaperä- ja jätenäytteenoton sekä pohjavesinäytteenoton erikoispiirteitä. Perehdyt haitta-aineiden kulkeutumiseen maaperässä, edustavan näytteenoton periaatteisiin ja nykyisin käytettäviin näytteenottotekniikoihin.

Kurssilla käydään kaikki sertifiointikriteerien mukaiset asiat luennoiden, demonstroiden ja harjoitellen. Eri aiheita kouluttavat alansa parhaat osaajat, jotka toimivat käytännössä ympäristönäytteenoton tehtävissä.

Voit hakea ympäristönäytteenottajan pätevyyttä, eli hakea sertifikaattia, kun sinulla on riittävästi työkokemusta ympäristönäytteenotosta ja olet suorittanut tämän kurssin sekä siihen kuuluvan kokeen hyväksytysti. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kurssilla. Lue lisää ympäristönäytteenottajien sertifiointijärjestelmästä.

Kurssin päätteeksi järjestetään kirjallinen koe (3 h). Koetilaisuuteen voit myös tulla uusimaan aiemmin hylättyä erikoistumiskurssin suoritusta. Ilmoittaudu pelkkään kokeeseen yhteyshenkilöille.

 

Koulutuksesta hyötyvät

Ympäristönäytteenottajat, jotka ottavat näytteitä

  • maaperästä
  • pohjavedestä
  • kaatopaikoilta
  • kiinteästä jätteestä.

Koulutuksesta hyötyvät myös näytteenoton suunnittelusta ja analyysitulosten raportoinnista vastaavat.
Erityisesti henkilöt, jotka tarvitsevat ympäristönäytteenottajan sertifikaatin.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Vesinäytteenotto ja mittaus, erikoistumiskurssi
Ympäristönäytteenottajien kokoontumisajot

Jatkokoulutukset

Jatkotentti - ympäristönäytteenotto (paperi)
Vesinäytteenotto ja mittaus, erikoistumiskurssi

Seuraavat koulutukset

Näytteenotto ympäristötutkimuksissa – näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä
Päivämäärä: 3.12.2019 - 4.12.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Erika Granfelt

koulutussuunnittelija
050 500 1763
erika.granfelt@ael.fi

Laura Hakonen

kouluttaja
050 553 8354
laura.hakonen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.