Näytteenotto ympäristötutkimuksissa – näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä

Tuote

Tuote

Hinta:
1 290,00 €
(+ alv 24 %)
Paikka:

AEL Helsinki, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI

Päivämäärä:
7.3.2018 - 8.3.2018
Ilmoittaudu viimeistään: 23.2.2018
Kesto:
2 päivää
Koodi:
K01005900.005

Tietoja ohjelmasta 

Keskiviikko 7.3.2018Näytteenotto ympäristötutkimuksissa - näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä 1. päivä

AEL Helsinki, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI
Luokka 307, Rakennus 3

08.30-08.45Tervetulokahvi ja tilaisuuden avaus

koulutusasiantuntija Maija-Liisa Kuusela

08.45-09.45Näytteenoton suunnittelu

Erikoisasiantuntija Henrik Westerholm

- näytteiden edustavuus
- näytteenoton tavoitteet
- käsitteellinen malli ja näytteenoton suunnittelu
- näytteenottomallit
- esimerkkejä näytteenottosuunnitelmista

10.00-10.45Lounas
10.00-11.15Laadunvarmistus näytteenotossa

Erikoisasiantuntija Henrik Westerholm

- laadunvarmistus ympäristölainsäädännössä
- systemaattiset virheet ja satunnaisvirheet näytteenotossa
- näytteenoton edustavuuden ja epävarmuuden arviointi
- näytteenoton laadunvarmistus ja vastuut näytteenotossa
- laaduntarkkailunäytteet

12.00-13.15Demonstraatio : näytteenotto pohjavesiputkesta

Vanhempi tutkija Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus
Tarkastaja Jori Hellgren, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

13.15-15.30Kenttätyöskentelyn suunnittelu ja toteutus maaperänäytteenotossa

Projektikoordinaattori Päivi Koskela, Golder Associates Oy

- koekuopat, kairaus, kaivanto, kasa/auma
- näytteenoton valmistelu
- näytteiden käsittely
- työturvallisuus

15.30-16.30Ennakkotehtävien purku

koulutusasiantuntija Maija-Liisa Kuusela

16.40-18.00Demonstraatio näytteenottimista ja suojaimista

Toimitusjohtaja Juha Veijalainen, Testele Products Oy
Projektipäällikkö Mika Kaakkomäki, FCG Finnish Consulting Group Oy

- maaperä- ja sedimenttinäytteenottimet
- henkilösuojaimet - oikean suojaimen valinta

Torstai 8.3.2018Näytteenotto ympäristötutkimuksissa - näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä 2. päivä
08.30-09.20Tietoisku kenttämittareista

Henri Heinonen, Ramboll Finland Oy

- XRF, PID, PetroFlag

09.40-10.40Näytteenotto kiinteistä jätteistä

Projektipäällikkö Riitta Viikala, Golder Associates Oy

- jätteiden sijoitusta ja laatua koskeva lainsäädäntö
- jätteiden luokittelu
- jätteen loppusijoituksen arviointi
- näytteenottosuunnitelma

10.40-11.40Huokoskaasunäytteenotto

Geologi Erkki Paatonen, Golder Associates Oy

- huokoskaasun esiintyminen ja käyttäytyminen maaperässä
- erityyppiset näytteenottokohteet
- standardit ja ohjeet
- näytteenoton suunnittelu
- näytteenottovälineet
- kenttätoiminta ja näytteiden käsittely

11.30-12.15Lounas
12.15-15.15Koetilaisuus

koulutusasiantuntija Maija-Liisa Kuusela

Muutokset mahdollisia.

Seuraavat koulutukset

Näytteenotto ympäristötutkimuksissa – näytteet maaperästä ja kiinteistä jätteistä
Päivämäärä: 5.3.2019 - 6.3.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Tiedostot