Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Tee omasta ja oppilaidesi työympäristöstä turvallinen ja toimintavarma kaikissa tilanteissa

Nykykäytännön mukaan koulutuksen järjestäjä määrittelee itsenäisesti noudatettavat turvallisuustyön periaatteet, käytännöt ja toimintamallit.

Oppilaitosturvallisuusseminaari tuo näkyväksi eri toimintamalleja, niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Tilaisuudessa toimijoilla on mahdollisuus vuoropuheluun, mikä mahdollistaa oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehityksen vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä.

Tule mukaan syksyn merkittävimpään opetusalan turvallisuusseminaariin! 

Puhujina ja aiheina seminaarissa ovat muun muassa

  • Pihkapuiston ala-asteen koulun rehtori Mervi Wihuri ja apulaisrehtori Mikko Oikarinen, jotka kertovat koulunsa tulipalosta keväällä 2017.
  • Poliisikorkeakoulun erikoistutkija Kari Laitinen luennoi, miten poliisi arvioi uhkausten vakavuutta ja milloin oppilaitoksen tulisi ottaa yhteyttä poliisiin.
  • Ulkoministeriön turvallisuusneuvonantaja Jere Peltonen arvíoi omassa puheenvuorossaan organisaation turvallisuustoimintakykyyn liittyviä kysymyksiä.
  • Rehtori ja erikoistutkija Matti Waitinen Helsingin Pelastuskoulusta ja Turun yliopistosta puhuu turvallisuuskulttuurin kehittämisestä.
  • Kouluttaja Janne Kivi AEL:stä kertoo inhimillisistä virheistä ja ihmisen käyttäytymisestä.
  • Seminaaripäivän päätteksi on Tommi Nyströmin ja Petri Käyhkön vetämä turvallisuuskulttuuri-workshop. Tommi ja Petri kertovat käytännön esimerkein, kuinka yritykset ovat onnistuneet kehittämään turvallisuuskulttuuriaan.
    Saat workshopista ideoita ja menetelmiä, joilla voit kehittää oman organisaatiosi turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että turvallisuudesta tulee osa organisaation omaa kulttuuria.

Tämä on ensimmäinen osa Oppilaitosturvallisuusseminaari-sarjaa, joka jatkuu vuoden 2019 puolella security-painotteisesti.

Koulutuksesta hyötyvät

varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, yleissivistävässä perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, korkea-asteen koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa toimivat sekä oppilaitoksissa näitä palveluja tarjoavat yhteistyöyritykset.

Seuraavat koulutukset

Oppilaitosturvallisuusseminaari – toiminta- ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen oppilaitoksissa
Päivämäärä: 7.11.2018
Paikka: Helsinki
Hinta: 349,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Sari Erkkilä-Känkänen

koulutussuunnittelija
043 826 9365
Sari.Erkkila-Kankanen@ael.fi

Jari Stolt

kouluttaja, turvallisuusala
044 486 3663
jari.stolt@ael.fi