Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Painelainsäädäntö uusiutui

Uusi painelaitelaki (1144/2016) tuli voimaan vuoden 2017 alusta. Taustalla on uuden painelaitedirektiivin 2014/68/EU määräysten saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä. Uusia velvoitteita tuli kaikille alan osapuolille - päivitä tietosi ajan tasalle! Tämä koulutus antaa painelaitteen käyttäjälle ja käytön valvojalle käyttöön liittyvän säädösperusteisen osaamisen.

Oleellisia muutoksia mm.
- nimetty käytön varavalvoja (samat vaatimukset kuin varsinaisella valvojalla)
- painerajaoissa muutoksia

Tilaisuuden lopuksi pidetään painelaitesäädösten osaamista testaava koe. Kokeen hyväksytysti suorittaneet saavat tutkintosertifikaatin. Päivitä tutkintosi, jos todistuksesi on vanhentunut (> 5 v.). AEL-sertifikaatin on suorittanut vuoden 2002 jälkeen lähes 1 000 henkilöä.

Seminaarin aiheina ovat mm.

 • painelaitesäädöstö
 • painelaitteiden hankinta, sijoitus ja käyttöönotto
 • painesäiliön, putkiston, varolaitteen ja varusteiden käytön valvonta
 • kattilalaitosten käytön valvonta
 • painelaitteen tarkastus ja siihen liittyvä käyttäjän toiminta
 • asennus-, korjaus ja muutostyöt, käytöstä poistaminen
 • käytön valvojan painelaitesäädöskoe.

Seminaarin hintaan sisältyy vapaaehtoisena osallistuminen säädöskokeeseen.

Painelaitteiden käytön valvoja ja koulutus

 • Painelaitteiden käytön valvojalle ei laissa ole koulutusvaatimuksia lukuun ottamatta kattilalaitosten käytön valvojia, joiden vaadittavasta pätevyydestä on säädetty asetuksessa.
 • Käytön valvojan on aina tunnettava laitteensa ja osattava niitä käyttää; tämä opitaan yrityksessä.
 • Käytön valvojan on myös tunnettava painelaitesäädöksiä riittävästi osatakseen hoitaa painelaiteasioita ja –tietääkseen vastuunsa.
 • Tämä koulutus antaa painelaitteiden käytön valvojille riittävän osaamisen painelaitteiden käyttöä koskevissa säädösvaatimuksissa.
 • Tarkastuslaitoksen tarkastaja selvittää painelaitetarkastuksessa, että  omistajan nimeämällä painelaitteen/painelaitteiden käytön valvojalla on laiteosaamisen lisäksi riittävästi tietämystä painelaitesäädösten sisällöstä.

Koulutuksesta hyötyvät

 • Painesäiliöiden, kattiloiden ja muiden painelaitteiden käytön valvojat, käyttäjät ja heidän esimiehensä.
 • Painelaitteita käytettävän teollisuuden operatiivinen käyttö- ja työnjohtotason henkilöstö.
 • Kaikki painelaitteiden käyttöön liittyvää säädösosaamista tarvitsevat.
 • painelaitesäädöstö – käyttöön liittyvät osat: painelaitelaki, päätös painelaiteturvallisuudesta, asetus tarkastuslaitoksista, asetus pätevyyskirjoista, koulutuksen ajankohtainen tilanne
 • painelaitteen hankinta – valmistajalta tai maahantuojalta, käytetyn osto, painelaitteen sijoitus, käyttöönotto ja 1. määräaikaistarkastus
 • painesäiliön, putkiston, varolaitteen ja vastaavien käytön valvonta: käytön valvojan asema – vastuut ja velvollisuudet
 • kattilalaitosten käytön valvonta – käytännön kokemuksia
 • painelaitteen tarkastus ja siihen liittyvä käyttäjän toiminta
 • asennus-, korjaus- ja muutostyöt, käytöstä poistaminen
 • käytön valvojan painelaitesäädöskoe.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Painelaitefoorumi

Jatkokoulutukset

Painelaitteiden suunnittelu

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.