Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta 2018

Tuote

Tuote

Hinta:
1 400,00 €
(+ alv 24 %)
Paikka:

Cumulus Resort Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4

Päivämäärä:
7.3.2018 - 8.3.2018
Ilmoittaudu viimeistään: 2.3.2018
Kesto:
2 päivää
Koodi:
S02000335.004

Pitopaikka

Cumulus Resort Airport Congress Center
Robert Huberin tie 4, 01510 Vantaa

Majoitusvaraukset suoraan hotelliin: +358 200 48 110, airportresort.cumulus@restel.fi

Tietoja ohjelmasta 

Keskiviikko 7.3.2018Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta 1. päivä
08.30-09.00Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus

koulutusasiantuntija Matti Niemelä, AEL

09.00-09.30Painelaitteiden tarkastustoiminnan kehitys

Tarkastusinsinööri Seppo Saarela, Dekra Industrial Oy

Valtion virastotyöstä palveluyritysten kilpailtuun toimintaan. Viranomaisen ja tarkastuslaitoksen tehtävät ja yhteistyö.

09.30-10.00Painelaitteen hankinta - lyhyt toimintaohje

Tarkastusinsinööri Seppo Saarela, Dekra Industrial Oy

Hankinnan määrittelyt. Toimittajan valinta. Direktiivin vaikutuksia. Käyttöön liittyvät vaatimukset. Dokumentaatio. Valvonta.

10.15-10.35Painelaitteen määrittelyt - mikä on painelaite?

Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

TUKES tänään. Painelaitteen määritelmiä. Esimerkkejä painelaitteista. Varusteet painelaitteina.

10.35-11.15Painelaitteiden käyttösäädökset

Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Yleiskatsaus painelaitesäädöksistä ja käyttösäädöksistä. Viranomaiset. Tarkastuslaitokset.

11.15-12.15Lounas
12.15-13.00Painelaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostyöt

Tarkastusinsinööri Seppo Saarela, Dekra Industrial Oy

Milloin korjauksesta tulee valmistusta? Menettelytavat. Hitsaus ja lämpökäsittely. Korjaussuunnitelma. Tekniset asiakirjat. Käytännön kokemuksia.

13.10-14.30Painelaitteen tarkastukset ja niihin liittyvät käyttäjän toiminnat

Site Leader Olli Pirinen, Inspecta Tarkastus Oy

Ensimmäinen määräaikaistarkastus. Käytönaikaiset tarkastukset.

15.00-15.40Kattilalaitosten käyttö ja käytönvalvonta

Käytönvalvoja, ylikonemestari Pertti Roti, Helen Oy Patolan lämpökeskus

Käytännön menettelyt ja kokemuksia painelaitesäädösperusteisten velvoitteiden hoitamisessa.

15.50-16.45Kone- ja painelaitedirektiivi - rajanvetoa

Ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Painelaitedirektiivin soveltaminen koneissa. Putkistot ja varusteet. Painesäiliöt ja -akut. Kylmälaitokset. Autoklaavit. Kuljetettavat painelaitteet. Ilmalämpöpumput. Neste- ja maakaasulaitteet.

16.45-17.00Yhteenveto ja keskustelut päivän aiheista

koulutusasiantuntija Matti Niemelä, AEL

Torstai 8.3.2018Painelaitteiden käyttö ja käytön valvonta 2. päivä
08.00-08.55Painelaitteiden käytönvalvojien pätevyys ja koulutus

Ylitarkastaja Johanna Soppela, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Käytön valvonta lainsäädännössä. Käytön valvojan tehtävät ja pätevyysvaatimukset. Käytön valvojan nimeäminen. Ulkoistettu käytön valvonta. Käytön valvojan vastuu.

09.20-10.10Painelaitteiden rekisteröintikäytännöt ja valvontatilastot

Ylitarkastaja Johanna Soppela, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kokemuksia, tietoa ja parhaita käytäntöjä.

10.20-11.40NDT-menetelmät painelaitetarkastuksissa

Kari Latvala, Inspecta

Visuaalinen tarkastus. Magneettijauhe-, tunkeumaneste-, vuotokenttätarkastus. Radiografia. Ultraääni. Kehittyneet NDT-menetelmät. Akustinen emissio. Periaatteet, laitteet ja käyttökohteet.

11.40-12.35Lounas
12.40-13.20Ajankohtaista kemikaaliturvallisuussäädöksistä

Ylitarkastaja Erkki Teräsmaa, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Tampere

Kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säädökset. Kunnossapitovelvoitteet - putkistot ja säiliöt. Käyttöturvallisuustiedotteiden hyödyntäminen. Pienten yritysten riskienhallinta. Kemikaalien käytönvalvoja.

13.30-14.35Painelaitteiden kunnossapito ja sattuneita vauriotapauksia

Ylitarkastaja Johanna Soppela, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Kunnossapito ja tarkastukset. Kunnossapidon kohteet ja riskit. Paineellisiin järjestelmiin liittyviä vaaratekijöitä. Vaurioiden yleisimpiä syitä. Painelaiteiden vaurio- ja vahinkotapauksia ja niiden tutkimuksia.

14.55-15.10Koulutustilaisuuden päätös

koulutusasiantuntija Matti Niemelä, AEL

15.15-16.45Käytön valvojan painelaitesäädöskoe / AEL

koulutusasiantuntija Matti Niemelä, AEL

Kokeeseen osallistuminen on vapaaehtoista. Koeaineisto lähetetään etukäteen. Seminaarin käyneet ja säädöskokeen hyväksytysti läpäisseet saavat AEL:n Käytön valvojan painelaitesäädöstutkinto -sertifikaatin. Sertifikaatin on saanut yli 1 000 henkilöä.

Muutokset mahdollisia.

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Tiedostot

Ota yhteyttä

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi