Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Seminaari tukee valmistautumista valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaiseen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen seuraavien kemikaalien osalta: palavat nesteet ja kaasut, hapettavat ja räjähtävät kemikaalit. Käy oman osaamistarpeesi mukaan myös Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi -seminaari.

Lisää infoa pätevyyskokeesta löytyy näistä linkeistä. https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukes-siirtyy-sahkoiseen-tenttijarjestelmaan

https://etentti.tukes.fi/course/view.php?id=16

Käytönvalvojille ja vastuuhenkilöille sekä heidän sijaisilleen

Keskeistä sisältöä

 • kaasujen ja nesteiden palaminen ja sammuttaminen
 • palavan nesteen ja nestekaasun vuodon seuraukset
 • palon syttymissyitä ja sammuttaminen
 • videoesitys: Öljyvarasto palaa
 • teollisen käsittelyn ja varastoinnin lupa- ja valvontamenettely
 • palavien nesteiden ja kaasujen käsittelyä ja varastointia koskevat viranomaismääräykset
 • räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu
 • räjähdysvaarallisten tilojen koneet ja laitteet
 • staattinen sähkö
 • viranomaisten suorittamat tarkastukset
 • öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan liittyvä lainsäädäntö
 • turvallisuusriskien huomiointi yleisesti ja poikkeamatarkastelu
 • vaaraa aiheuttavan laitoksen turvallisuussuunnittelu.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii paloinsinööri Juhani Carlson, Kymenlaakson pelastuslaitos.

Koulutuksesta hyötyvät

 • henkilöt, jotka aikovat osallistua Tukesin järjestämään vaarallisten kemikaalien käytönvalvojan pätevyyskokeeseen
 • linjajohto, esimiehet ja asiantuntijatehtävissä toimivat
 • palavien nesteiden teollisesta käsittelystä (valmistuksesta ja käytöstä) ja varastoinnista vastuussa olevat esim. käytönvalvojat, varastonhoitajat
 • henkilöt, jotka vastaavat turvallisuusasioista ja yhteydenpidosta viranomaisiin
 • laitos- ja prosessisuunnittelijat
 • pelastuslaitosten henkilöstö
 • Kurssi pysyi aikataulussa, puheenjohtaja hoiti hommansa hyvin! Tarjoilut olivat hyvät.
 • Kokeneet luennoitsijat on todella hyvä asia!
 • Järjestelyt olivat toimivia – kuten aina.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi vastuuhenkilöille
Jätteiden luokitus

Seuraavat koulutukset

Palavat nesteet ja kaasut (vastuuhenkilöille)
Päivämäärä: 27.11.2019 - 28.11.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 180,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.