Product promotion content

Short info

Hyödyt ja sisältö

ICP –analyysin vahvuus on siinä, että samalla mittauskerralla voidaan mitata kymmeniä alkuaineita nopeasti ja laajalla pitoisuusalueella. Tämän kurssin tavoitteena on, että saat tehokkaasta analyysilaitteesta entistäkin luotettavampia tuloksia, opit paikantamaan virhelähteitä ja eliminoimaan niitä.          

Kurssilla perehdytään:

  • optisen plasmaemissiospektrometrian perusteoriaan ja ICP-OES laitteen rakenteeseen
  • näytteiden esikäsittelymenetelmiin
  • näytteen syöttöön - "suuri osa käytön ongelmista liittyy näytteensyöttöön, mutta harvoin näytteensyöttäjään"
  • häiriöiden käsittelyyn
  • laitteen käyttöönotossa huomioitaviin asioihin ja käytön kannalta tärkeimpiin huoltotoimintoihin
  • ICP-menetelmän kehittämiseen ja validointiin
  • ICP-mittausten laadunvarmistukseen

 

Koulutuksesta hyötyvät

Kurssi soveltuu esimerkiksi ICP -laitteen hankintaa suunnitteleville tai laitetta työssään käyttäville tutkijoille, kemisteille, laboratorio-analyytikoille ja laboranteille.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Pyyhkäisyelektronimikroskopia (SEM) ja mikroanalyysi (EDS)
Kemikaalitietous ja kemikaalien turvallinen käyttö

Seuraavat koulutukset

Plasmaemissiospektrometria (ICP-OES)
Päivämäärä: 8.10.2019 - 9.10.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Erika Granfelt

koulutussuunnittelija
050 500 1763
erika.granfelt@ael.fi

Heikki Heimo

kouluttaja
050 430 8234
heikki.heimo@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.