Projektin suunnittelu ja ohjaus – IPMA C-tason kokeeseen valmentava koulutus

Tuote

Tuote

Hinta:
1 500,00 €
(+ alv 24 %)
Paikka:

AEL Helsinki, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI

Päivämäärä:
24.4.2018 - 26.4.2018
Ilmoittaudu viimeistään: 19.4.2018
Kesto:
3 päivää
Koodi:
S02000194.008

Tietoja ohjelmasta 

Tiistai 24.4.2018Projektin suunnittelu ja ohjaus 1. päivä

AEL Helsinki, Kaarnatie 4, 00410 HELSINKI
Luokka 524, Rakennus 5

08.30-09.00Ilmoittautuminen, kahvi ja koulutustilaisuuden avaus

kouluttaja Pia Upanne, AEL

09.00-10.00Johdanto projektitoimintaan

Kai Koskinen, DiscoverIT

- projektin ominaispiirteet
- projektijohtaminen
- standardit ja ohjeistukset
- projektien tyypilliset haasteet
- projektin johtamismallit
- tavoitteiden asettaminen

10.00-11.00Projektien valinta ja organisointi

Kai Koskinen, DiscoverIT

- projektit, salkut ja ohjelmat
- projektien liiketoimintahyödyt
- projektin myyntiprosessi ja projektien valinta
- investointi- ja kannattavuuslaskelmat
- projektin organisointi
- toimittajaverkoston luominen ja arviointi

11.00-12.00Projektien suunnittelu

Kai Koskinen, DiscoverIT

- projektin vaiheet ja elinkaari
- suunnitteluperiaatteet ja -työkalut
- projektin määrittely
- osittamisen työkalut (milestone plan ja WBS)

12.00-12.50Lounas
12.50-13.50Milestone plan -harjoitus

Kai Koskinen, DiscoverIT

Harjoitus

13.50-14.40Projektiviestintä

Kai Koskinen, DiscoverIT

- hyvän viestinnän säännöt
- viestintätaitoja
- viestien lähettäminen ja suodattuminen
- viestinnän suunnittelu ja johtaminen

14.40-14.55Kahvi
14.55-15.45Aika- ja resurssisuunnittelu

Kai Koskinen, DiscoverIT

- suunnittelutarkkuus & tehtävien kestojen arviointi
- PERT-tekniikka
- tehtäväverkon ja pelivarojen laskenta
- CPA/CPM – kriittisen polun analyysi
- resurssirajoituksen huomioiminen, resurssien tasaus
- Critical Chain -ohjaus

15.45-16.30Tehtäväverkon laskentaharjoitukset

Kai Koskinen, DiscoverIT

.

Keskiviikko 25.4.2018Projektin suunnittelu ja ohjaus 2. päivä
08.30-08.45Aamukahvi

kouluttaja Pia Upanne, AEL

08.45-09.45Kustannusten hallinta ja projektin seuranta

Kai Koskinen, DiscoverIT

- työmäärien ja kustannusten arviointi
- projektin budjetti ja tilikartta
- porttimalli (stage-gate) projektin seurannassa
- muutosten hallinta
- edistymisen ja valmiusasteen arviointi
- aikataulun seuranta
- kustannus- ja aikataulureservien seuranta

09.45-10.45Projektin laadunhallinta

Kai Koskinen, DiscoverIT

- laadunvarmistus ja -valvonta
- laatujohtamisen menetelmiä
- huonon laadun kustannukset
- projektien laadunvalvonnan erityispiirteitä
- laatutyökalut

10.15-11.50Tuloksen arvo (Earned Value) -menetelmä

Kai Koskinen, DiscoverIT

- laskentaperiaatteet
- kustannus- ja aikataulupoikkeamat: CV (Cost Variance) ja SV (Schedule Variance)
- kustannus- ja aikataulutehokkuusindeksit: CPI (Cost Performance Index) ja SPI (Schedule Performance Index)
- kustannusennusteet: EAC (Estimate at Completion)
- kustannus- ja aikataulutrendien seuranta

11.50-12.40Lounas
12.40-14.20Projektin riskienhallinta

Kai Koskinen, DiscoverIT

- riskienhallinnan suunnittelu
- riskien tunnistaminen
- riskien arviointi ja luokittelu
- riskien kustannusvaikutukset
- riskien seurannaisvaikutukset
- riskien torjunta ja valvonta

14.20-14.40Kahvi
14.40-15.20Projektin päättäminen

Kai Koskinen, DiscoverIT

- projektin päättämistoimet ja tietojen arkistointi
- tulosten levittäminen ja jalkautus
- oppien ja kokemusten siirto
- onnistumisen arviointi

15.20-16.00Koulutusyhteeenveto ja kertaustehtävät

Kai Koskinen, DiscoverIT

Torstai 26.4.2018Projektipäällikön johtamistaito 3. päivä
08.45-09.00Aamukahvi

kouluttaja Pia Upanne, AEL

09.00-10.00Johtaminen lähtee itsetuntemuksesta

kouluttaja Pia Upanne, AEL

Projektipäällikön johtamistyökalu on henkilökohtainen vaikuttavuus
Oy Minä Ab - maailman pienin tuotantolaitos.

10.00-11.15Henkilökohtainen vaikuttavuus ja erilaisten ihmisten johtaminen

kouluttaja Pia Upanne, AEL

Erilaisuus ihmisten välillä.
Erilaiset käyttäytymistyylit: vahvuudet ja sudenkuopat.
Erilaisuuden huomioiminen ihmisten johtamisessa: vuorovaikutus, palautteenanto, motivointi, johtaminen.
Henkilökohtainen Peili™ -palaute käyttäytymistyylistä: vahvuuteni ja kehityskohteeni projektipäällikkönä.

11.15-12.00Erilaisuuden hyödyntäminen ja ryhmän ohjaaminen

kouluttaja Pia Upanne, AEL

Miten erilaisuutta on mahdollista hyödyntää projektityypeittäin sekä projektin eri vaiheissa.
Erilaisuus projektiryhmässä: ryhmäkulttuurit sekä niiden vahvuudet ja sudenkuopat.
Ryhmän muodostuminen ja erilaiset ryhmän rakenteet.

12.00-12.50Lounas
12.50-14.00Luottamus toimivan projektiryhmän yhteistyön perustana

kouluttaja Pia Upanne, AEL

Luottamuksen osatekijät.
Miten rakennat luottamusta erilaisten ihmisten kesken projektiryhmässä sekä projektin sidosryhmissä.
Henkilökohtainen Peili™ -palaute vahvuuksista luottamuksen rakentamisessa.
Luottamuksen merkitys ja vaikutukset projektin eri vaiheissa.

14.00-14.15Kahvi
14.15-15.45Kohtaamiskyky - miten kohdata haasteellisia tilanteita ja ristiriitoja erilaisten ihmisten kesken

kouluttaja Pia Upanne, AEL

Suhtautuminen muutokseen: haaste vai mahdollisuus.
Puolustusmekanismeista joustavaan käyttäytymiseen: erilaiset puolustautumismallit sekä niiden purkumekanismit.
Henkilökohtainen Peili™ -palaute kohtaamiskyvystä.
Miten kehitän henkilökohtaisia valmiuksiani toimia ihmisten johtajana projektiympäristössä.

15.45-16.00Koulutustilaisuuden päätös

kouluttaja Pia Upanne, AEL

Muutokset mahdollisia.

Seuraavat koulutukset

Projektin suunnittelu ja ohjaus – IPMA C-tason kokeeseen valmentava koulutus
Päivämäärä: 23.10.2018 - 25.10.2018
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 000,00 € (+ alv 24 %)

Tiedostot

Ota yhteyttä

Sari Erkkilä-Känkänen

koulutussuunnittelija
043 826 9365
Sari.Erkkila-Kankanen@ael.fi