Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Tuoteturvallisuus- ja kontaminaatioriskien taloudellinen merkitys on kasvanut. Tuotantoprosessissa ovat korostuneet tuotantolaitteiston puhdistettavuus, materiaalivalinnat ja puhdistuksen vaatima aika. Tässä seminaarissa saat perustietoa hygieniaan liittyvistä vaatimuksista ja määräyksistä, ratkaisumalleja seurantaan ja valvontaan. Esittelemme menetelmiä sekä ratkaisuja pesuun, puhtaanapitoon ja puhtauden tarkkailuun.

Ainutlaatuinen tietopaketti prosessihygieniasta, ohjelmassa muun muassa

  • hygienian suunnittelun periaatteet ja kokemuksia käytännön toteutuksesta
  • hygieniavaatimusten huomiointi laitteiden ja koneiden hankinnassa
  • pesu: menetelmien valinta ja prosessien suunnittelu
  • puhdistuksen validointi
  • ennakkohuollon toteutus
  • ilmanvaihto eri hygieniatiloissa

Koulutuksesta hyötyvät

Elintarviketeollisuuden prosessihygieniasta, tuotannosta, prosessikehityksestä ja tuoteturvallisuudesta vastaavat tai näitä palvelevat toimittajat, mukaan lukien siivouspalvelut. Myös muilla teollisuudenaloilla toimivat, joille prosessien ja laitteiden puhdistus ja puhtaus muodostavat tärkeän elementin toiminta- ja käyttövarmuuden kannalta.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Puhdastilatyöskentely

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Anneli Mörsky

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 500 1710
anneli.morsky@ael.fi

Heikki Heimo

kouluttaja
050 430 8234
heikki.heimo@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.