Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Oppisopimuksella toteutettava kiinteistöpalvelujen perustutkinto työssä oleville
Tutkinto muuttuu 1.8.2018 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnoksi.

Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet ajalla 1.1.-31.7.2018, ovat aloittaneet kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittamisen vielä voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti, nämä opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa loppuun uusien 1.8.2018 voimaan tulevien puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteiden mukaisesti. 

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat kiinteistönhoitoalalle tai ovat työskennelleet alalla korkeintaan muutamia vuosia. 

Miksi suosittelisin Kiinteistöpalvelujen perustutkintoa alaiselleni? Tai miksi suorittaisin se itse?

Tutkinnon suorittanut pystyy itse tekemään ennakkohuoltoja ja pienimuotoisia korjauksia sekä tunnistamaan tulevia korjaustarpeita/vikaantumisia.

Tutkinto antaa jäntevyyttä itsensä kehittämiseen ja roimasti lisää tietoa ja taitoa.
Tutkinto antaa varmuutta töiden tekemiseen ja lisää vuorovaikutustaitoja työpaikalla.
Opiskeltavat asiat parantavat työtehokkuutta ja virheettömyyttä.
Opiskelu kehittää moniosaajuutta, oma-aloitteellisuutta ja ongelmanratkaisukykyä.
Tutkinnon suorittaneet osaavat työskennellä turvallisemmin.
Opiskelu päivittää ajan tasalle tehokkaasti

Mihin saat valmiudet?

Saat valmiudet työskennellä kiinteistönhoitajana tai huoltomiehenä kiinteistönhoitoalan yrityksissä. Kiinteistönhoitajan keskeisiä osaamisalueita ovat asiakaslähtöisyys, tekninen osaaminen ja käden taitoihin liittyvä osaaminen. Tutkinnon suorittaminen antaa sinulle valmiudet hoitaa päivittäiset tehtävät itsenäisesti, ammattitaidolla ja tehokkaasti.

Järjestämme Kiinteistöpalvelujen perustutkintoon johtavan tutkintokoulutuksen oppisopimuskoulutuksena, jolloin opintojen kesto määräytyy aiemman osaamisesi perusteella (maksimi 2 vuotta).

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon laajuus on 180 osp ja tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Kaikille pakolliset tutkinnon osat (osaamisalana kiinteistönhoitaja)

Asiakaslähtöinen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp)
Kiinteistön yleishoito ja valvonta (30 osp)
Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat

Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito (20 osp)
Kiinteistöautomaation käyttäminen (20 osp)
LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito (20 osp)
Huippuosaajana toimiminen (15osp)

Valinnaisia tutkinnon osia on kaikkiaan 27, joihin sisältyy tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Opiskelijalla on voimassaolevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä perustaidot ensiavun antamisesta.

 

Tutkinnon yhteiset osat (35 osp)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jos olet jo suorittanut toisen ammatillisen perustutkinnon, lukion tai korkeakoulututkinnon, yhteiset tutkinnon osat korvautuvat osin tai kokonaan aiemmin hankitulla osaamisella.

Yhteisillä tutkinnon osilla (YTO) varmistetaan, että ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on
työelämässä tarvittavat perustaidot yhtäläiset valmiudet jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen.

Kun olet suorittanut kaikki tutkinnon osat hyväksytysti, saat osaamisestasi tutkintotodistuksen. Tutkintotodistus sisältää tiedot suorittamastasi tutkinnosta ja tutkinnon osista.

Alkavat tutkinnot

Kaavake

Ota yhteyttä

Birgitta Liuskallio

koulutussuunnittelija, tutkinnot, kiinteistöpalveluala
044 722 4796
birgitta.liuskallio@ael.fi

Pasi Ruuskanen

kouluttaja
043 826 9360
Pasi.Ruuskanen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.