Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Jatkokurssilla 2 syvennät inhimillisiin tekijöihin liittyvien riskianalyysimenetelmien tietojasi.

Erityisesti painotetaan riskianalyysin vetäjän ja kirjurin roolia näiden menetelmien käytössä. Luennot ovat erittäin käytännönläheisiä. Luentoja täydentävät esimerkit ja harjoitukset.

Turvallisuusriskien analyysien kysynnän kasvu on asettanut alalla toimivien osaamisvaatimukset entistä tarkemman tarkastelun kohteeksi. Niin riskianalyysien tilaajilta kuin toteuttajiltakin vaaditaan riittävästi osaamista, jotta riskianalyysit ja niiden tulokset parantaisivat ihmisten ja ympäristön turvallisuutta.

Koulutus koostuu kaikille soveltuvasta peruskurssista sekä syventävistä jatkokursseista, joissa opetellaan perusteellisemmin eri riskianalyysimenetelmien käyttöä erilaisiin kohteisiin. Jatkokursseja on kolme. Jatkokursseihin sisältyy esimerkkejä ja harjoituksia. Osallistuja voi vapaasti valita osallistuuko yhteen, kahteen tai kaikkiin jatkokursseihin.

Kun osallistut peruskurssiin sekä vähintään yhteen jatkokurssiin, myönnämme 15 % alennuksen jatkokurssin hinnasta.

Koulutuksesta hyötyvät

Tämän seminaarisarjan tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot niille henkilöille, jotka haluavat pätevöityä ensisijaisesti turvallisuusriskianalyysien vetäjiksi tai kirjureiksi. Myös ne henkilöt, jotka osallistuvat riskianalyysien työryhmiin asiantuntijoina tai tilaavat riskianalyysejä, voivat osallistua seminaarisarjan peruskurssiin tai yksittäisille jatkokursseille.

Koko seminaarisarja:

PERUSKURSSI, 1 pv
Sopii myös kaikille turvallisuudesta ja turvallisuusriskianalyyseistä kiinnostuneille.        

JATKOKURSSI 1, 2 pv
Yleisimmät prosessiriskianalyysimenetelmät
Poikkeamatarkastelu, Layer of protection analysis: 
HAZOP, LOPA. Riskigraafimenetelmä.

JATKOKURSSI 2, 2 pv
Inhimillisiin tekijöihin liittyvät riskianalyysimenetelmät.
Toimintovirheanalyysi, Työn riskianalyysi: TVA, TRA.
Organisaatioihin liittyvien riskien analysointi. Seurausanalyysit .

JATKOKURSSI 3, 2 pv
Tapahtumaketjujen riskianalyysimenetelmät.
Vika- ja vaikutusanalyysi, Vikapuuanalyysi, tapahtumapuuanalyysi: 
FMEA, FMECA, FTA, ETA

Seuraavat koulutukset

Riskianalyysien vetäjien pätevöitymiskoulutus - jatkokurssi 2
Päivämäärä: 9.10.2019 - 10.10.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Johanna Rautio

koulutusasiantuntija
043 827 1081
johanna.rautio@ael.fi

Johanna Rautio

koulutusasiantuntija
043 827 1081
johanna.rautio@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.