Product promotion content

Sähkö- ja automaatioalan tutkinnolla tehoa toimintaan sekä tuoretta tietoa ja taitoa työpaikalle

Sähköala on Suomessa tarkasti säädelty ja sähkötöiden tekemiseen tarvitaan asianmukainen pätevyys. AEL:stä saat oikean koulutuksen ja tutkinnon olit sitten alalla työskentelyä aloittava tai jo pidempään ammattitaitoa hankkinut.

AEL:n sähköalan tutkintoja voi suorittaa näppärästi työn ohessa oppisopimuskoulutuksena, jolloin pysyt kiinni työelämässä ja hankit samalla itsellesi ammatillisen pätevyyden. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on sähköalan työpaikka.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa valmiudet työskennellä sähkö- ja automaatioasennustehtävissä teollisuudessa ja urakointiliikkeissä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija hallitsee sähkö- ja automaatioasennuksen perusteet sekä osaa tehdä asennuksia ohjatusti.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto soveltuu sähkö- ja automaatioteknisissä asennus-, huolto– ja kunnossapitotehtävissä toimiville, joilla ei ole alan peruskoulutusta. Tutkinto sopii myös muista tehtävistä alalle siirtyville tai alalla vähän aikaa toimineille.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (180 osp)

Tutkinnossa voi suuntautua joko sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi.

Sähköasentajan osaamisalan mukaiset ammatilliset tutkinnon osat (105 osp)

Pakolliset osat

sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp
sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp
sähkö- ja energiatekniikka 30 osp.

Automaatioasentajan osaamisalan mukaiset ammatilliset tutkinnon osat (105 osp)

Pakolliset osat

sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen 45 osp
sähkö- ja automaatioasennukset 30 osp
kappaletavara-automaatio tai prosessiautomaatio 30 osp.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaamisen aikana tulee suorittaa tulityö-, sähkötyöturvallisuus-, ensiapu- ja työturvallisuuskoulutukset, mikäli näitä ei ole voimassa.

Valinnaiset tutkinnon osat:

kappaletavara-automaatio 30 osp
prosessiautomaatio 30 osp
kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät 30 osp
lämpökuvaus 10 osp
tutkinnon osa jostain muusta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp.

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkintokoulutuksen rakenne

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkintokoulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena, jossa oppiminen tapahtuu ohjatusti työpaikalla työtehtäviä tekemällä ja niitä täydennetään muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella (esim. lähiopetuspäivät AEL:ssä ja verkko-opinnot). Oppisopimus on samalla määräaikainen työsopimus, jossa työnantajalla ja tämän nimeämällä työpaikkaohjaajalla on iso vastuu koulutuksen järjestämisestä työpaikalla. Oppisopimuskoulutus edellyttää myös aktiivista ja itsenäisen otetta opiskelijalta, sillä työn ja opintojen yhdistäminen vaatii sitoutumista.

Oppisopimuksen ja samalla tutkintokoulutuksen kesto määräytyvät sinun henkilökohtaisen osaamistarpeittesi mukaisesti. Siihen vaikuttavat nykyisen ammattitaitosi, valmiutesi ja mahdollisuutesi osaamisen kehittämiseen sekä tutkinnon suorittamiseen tarvittava osaaminen.

Yleensä oppisopimuksen kesto perustutkinnoissa vaihtelee 1,5 - 2 vuoden välillä. Koulutustarjontaan sisältyy ohjattua työssä oppimista koko oppisopimuksen ajalta ja etäopiskeluja sekä vaihteleva määrä lähiopetuspäiviä AEL:ssä sinulle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Lähiopetuspäivät ovat päiväsaikaan klo 9-16 ja niitä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa. Näytöt sovitaan oppisopimuksen ajalle.

 

Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen

Sähkötekniikan perusteet 2 pv
Mittaustekniikan perusteet 2 pv
Elektroniikan perusteet 2 pv
Sähköasennustekniikan perusteet 2 pv.

Sähkö- ja automaatioasennukset

Sähköasennustekniikka ja sähköpiirustusten perusteet 2 pv
Sähkömoottori ja releohjaukset 2 pv
Ohjelmoitavan logiikan perusteet 2 pv
Sähköturvallisuus ja asennusten varmistaminen, hydrauliikka- ja pneumatiikka 2 pv.

Sähkö- ja energiatekniikka

Sähkön tuotanto ja siirto 2 pv
Pienjänniteverkko ja liittymät 2 pv
Sähkönjakeluverkko 2 pv
Kiinteistön sähköasennustyöt 2 pv.

Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmät 2 pv
Rikosilmoitinjärjestelmät 2 pv
Yleiskaapelointi ja antennijärjestelmät 2 pv
LVI-automaatio 2 pv.

Prosessiautomaatio

Prosessitekniikan perusteet ja osaaminen 2 pv
Kenttälaiteasennukset ja ohjaukset 2 pv
Prosessin mittaus ja säätö 2 pv
Prosessin ohjaus ja valvonta 2 pv.

Kappaletavara-automaatio

Kappaletavaralaitteistojen mekaniikka ja anturit 2 pv
Ohjelmoitava logiikka 2 pv
Kappaletavaralaitteistojen käyttö ja ohjaus 2 pv
Robotiikka, käynnissäpito ja kunnonvalvonta 2 pv.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkintokoulutus ja tutkinnon suorittaminen järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen solmimisen keskeisimpiä edellytyksiä ovat

  • alan työpaikka, jossa voit tehdä kattavasti tutkinnon mukaisia työtehtäviä ja oppia ammatin
  • työpaikalla järjestettävä koulutus ja työnantajan tarjoama tuki opiskelun aikana

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Tutkinnon yhteyshenkilöt tai AEL:n Opintotoimisto auttaa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät materiaalit ja oppimistehtävät sisältyvät koulutuksen hintaan. Sen sijaan ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat maksaa opiskelija itse.

Koulutusympäristö

Oppisopimuskoulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään AEL:n nykyaikaisissa koulutustiloissa. Käytännönläheisiä sähköalan harjoituksia tehdään ajanmukaisilla laitteilla ja välineillä. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkintokoulutuksessa käytetään seuraavia oppimisympäristöjä:

  • pneumatiikkaharjoitustila
  • sähkökäyttöharjoitustila
  • logiikkaharjoitustila
  • automaatio- ja sähköharjoitustilat.

Etäopiskelussa käytämme Optima-verkko-oppimisympäristöä. Opinnoissa menestyminen edellyttää omatoimista harjoittelua.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista: www.tyollisyysrahasto.fi.

 

Jatkokoulutukset

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, sähköasentaja
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto, automaatioasentaja

Alkavat tutkinnot

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Päivämäärä: 9.9.2019 - 21.6.2021
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Leena Tuovinen

koulutussuunnittelija, sähkö- ja automaatioalan tutkinnot
050 576 5217
leena.tuovinen@ael.fi

Raimo Pihlaja

kouluttaja, sähkö ja automaatio
044 722 4756
raimo.pihlaja@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.