Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Käymällä Sähköturvallisuustutkinto 2 valmennuskurssin hankit valmiudet Sähköturvallisuustutkinto 2:n suorittamiseen.

Valmennuksessa opit tuntemaan Sähköturvallisuustutkinto 2:n tutkintovaatimukset, ymmärtämään sähköturvallisuusmääräysten keskeiset asiat ja soveltamaan määräyksiä laskennallisesti.

Kurssi koostuu luennoista ja harjoitustehtävistä, joiden avulla saat varmuutta sähköturvallisuusmääräysten käytännön soveltamiseen.

Ohjelmassa

  • tutkintovaatimukset
  • sähköturvallisuuteen liittyvät lait, asetukset, ministeriön päätökset ja TUKES-ohjeet
  • sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002
  • pienjännitesähköasennusstandardi SFS 6000

 

Testaa tietosi sähkömääräyksistä osio 1

Testaa tietosi sähkömääräyksistä osio 2

 

 

Koulutuksesta hyötyvät

Kurssi on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille, joiden tavoitteena on hankkia Sähköpätevyys 2. Se oikeuttaa toimimaan sähköalan alle 1 kV:n töiden johdossa hissialaa lukuunottamatta.

Sähköpätevyys 2:n hakemisessa edellytettävät koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät vaatimukset

Osallistujilla tulee olla entuudestaan sähköalan koulutus ja työkokemusta. Oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajana sekä käytön johtajana.

Sähköpätevyyteen 2 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustutkinto sekä

1) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus; taikka

2) soveltuva ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aiempi koulutus tai tutkinto ja tämän suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Edellä 2 momentissa mainitun työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaista sähkölaitteistojen rakentamiseen ja sähkötöiden johtamiseen perehdyttävää.

Jatkokoulutukset

Sähköturvallisuustutkinto 2
Sähköturvallisuustutkinto 1, valmennus
Sähköturvallisuustutkinto 1

Seuraavat koulutukset

Sähköturvallisuustutkinto 2, valmennus
Päivämäärä: 1.4.2019 - 3.4.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 930,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Margit Ojanen

koulutussuunnittelija, sähkö- ja automaatio
050 374 2191
margit.ojanen@ael.fi

Jyri Similä

Kouluttaja
043 827 2856
jyri.simila@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.