Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Ionisoivan säteilyn käyttö edellyttää turvallisuuslupaa, jota toiminnan harjoittaja hakee kirjallisesti Säteilyturvakeskukselta. Turvallisuusluvassa on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), jolla on oltava osaamisalakohtainen koulutus.

Tämän kurssin ja kurssiin sisältyvän loppukokeen hyväksytty suorittaminen antaa säteilylain 592/1991 18§:n tarkoittaman säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyyden pätevyysalueelle umpilähteet ja röntgenlaitteet teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan kelpoisuutta osoittava todistus, joka on annettu viimeistään 31.12.2019 voidaan hyväksyä turvallisuuslupahakemuksen yhteydessä säteilyturvallisuusvastaavan (STV) kelpoisuutta osoittavaksi todistukseksi.

(HUOM! Osaamisalalle teollisuusradiografia on oma koulutus.
http://www.ael.fi/koulutustarjonta/sateilyn-kayton-turvallisuudesta-vastaavan-johtajan-koulutus-teollisuusradiografia)

Tyypillisiä esimerkkejä tälle osaamisalalle kuuluvista röntgenlaitteista ovat:

  • tuotteiden tarkastuslaitteet (elintarviketeollisuus, elektroniikkateollisuus)
  • kannettavat XRF-analysaattorit ja muut teollisuuden XRF-sovellukset
  • tutkimuksen ja opetuksen analyysilaitteet (XRD, XRF)
  • turvatarkastusten läpivalaisulaitteet.

Umpilähteitä käytetään monissa teollisuuden mittaussovelluksissa, esim. pintakytkin, pinnankorkeusmittari, kuljetinvaaka, neliöpainon mittaus.

Tämä koulutus soveltuu myös, jos toimialana on säteilylaitteiden kauppa tai asennus, korjaus ja huolto teollisuudessa.

Keskeistä sisältöä

  • säteilyn luonne, ominaisuudet ja mittaaminen
  • säteilysuojelulainsäädäntö
  • säteilyn biologiset vaikutukset
  • umpilähteet
  • röntgenlaitteet

 

Koulutuksesta hyötyvät

Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan pätevyyden tarvitsijat.

Kurssi soveltuu myös täydennyskoulutukseksi säteilyturvallisuusvastaavina jo toimiville. Säteilysuojelun täydennyskoulutuksen määrän on oltava viiden vuoden aikana STV:llä vähintään 10 tuntia.

Lue aiheesta lisää

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Työnopastuksen perustaidot ja menetelmät
Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavan johtajan koulutus - teollisuusradiografia

Seuraavat koulutukset

Ota yhteyttä

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.