Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Talotekniikan perustutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä putkiasentajana LVI-asennusliikkeissä ja kiinteistöjen huoltotöitä tekevissä yrityksissä teollisuudessa ja energialaitoksissa sekä kunnallistekniikkaa rakentavissa ja huoltavissa yrityksissä. Talotekniikan perustutkinto, osaamisalana putkiasentaja, antaa sinulle valmiudet putkiasentajan tehtäviin ja mahdollistaa myös jatko-opinnot vastaavan alan ammattikorkeakoulussa.

Talotekniikan perustutkinto oppisopimuskoulutuksena vaatii alan työpaikan, joka opiskelijan on itse hankittava.

Voit suorittaa talotekniikan perustutkinnon henkilökohtaistamisen myötä myös ilman valmistavaa koulutusta. Alkavat toteutukset löytyvät valikosta oikealta.

Talotekniikan perustutkinto, osaamisalana putkiasentaja koostuu kolmesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • lämmitysjärjestelmien asennus
  • käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus
  • putkistojen hitsaus

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kolme

  • lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus
  • LV-järjestelmien huoltaminen
  • LVI-korjausrakentaminen
  • pienkylmälaitteiden asennus, alle 3 kg kylmäainetta sisältävät laitteet
  • ilmanvaihtokoneiden huoltaminen
  • LVI-huoltopalvelujen tuottaminen
  • tutkinnon osa toisesta tutkinnosta

Talotekniikan perustutkinto toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Tällöin opiskelijalla on oltava alan työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksessa teoriaopintoja oppilaitoksessa on n. 15 % ja työpaikalla käytännön työtehtävissä oppimista n. 85 %. Teoriaopintoja on riippuen tutkinnon osasta, noin 2-3 päivää kuukaudessa.

Tutkinnon suorittajan ammattitaito kartoitetaan yksilöllisesti, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Tutkinnon suorittamisaika määräytyy yksilöllisesti.

Keväällä 2017 alkaa päätoiminen koulutus putkiasentajan osaamisalaan. Päätoimisessa opiskelussa ei tarvitse alan työpaikkaa.

 

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Etuus on veroton. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Jatkokoulutukset

Putkiasentajan ammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

Alkavat tutkinnot

Kaavake

Ota yhteyttä

Erika Keränen

koulutussuunnittelija, talotekniikka
050 534 5476
Erika.Keranen@ael.fi