Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Talotekniikan perustutkinto koostuu eri osaamisaloista.

Talotekniikan perustutkinto, osaamisalana putkiasentaja

Koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä putkiasentajana LVI-asennusliikkeissä ja kiinteistöjen huoltotöitä tekevissä yrityksissä teollisuudessa ja energialaitoksissa sekä kunnallistekniikkaa rakentavissa ja huoltavissa yrityksissä. Talotekniikan perustutkinto, osaamisalana putkiasentaja, antaa sinulle valmiudet putkiasentajan tehtäviin ja mahdollistaa myös jatko-opinnot vastaavan alan ammattikorkeakoulussa.

Talotekniikan perustutkinto, osaamisalana kylmäasentaja

Koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä kylmälaiteasentajana kylmäasennusliikkeissä, jotka asentavat ja huoltavat kylmälaitteita hyvin vaihtelevissa kohteissa. Kylmäasennuksia ja huoltoja tehdään mm. suurkeittiöihin, elintarvikeliikkeisiin, teollisuuden tuotantolaitoksiin ja kylmä- ja pakastevarastoihin, datakeskuksiin, tutkimuslaitosten erikoiskohteisiin, kiinteistöjen ilmastoinnin jäähdytystarpeisiin ja mitä erilaisimpiin lämmön talteenottokohteisiin kaupallisella ja teollisella sektorilla. Kylmäala kehittyy jatkuvasti, ja erityisesti lämmön talteenoton sektorilla syntyy uusia innovaatioita jatkuvasti.

Hukkalämmön talteenottoon, energiatehokkuuteen ja ilmaston lämpenemisen ehkäisyyn liittyvät teknologiat ovat saumattomasti yhteydessä kylmäalan osaamiseen. Kylmätekniikan osaamisala on tulevaisuuden ala.

Talotekniikan perustutkinto, osaamisalana kylmäasentaja, antaa sinulle valmiudet kylmäasentajan tehtäviin ja mahdollistaa myös jatko-opinnot vastaavan alan ammattikorkeakoulussa.

Talotekniikan perustutkinto, osaamisalana ilmastointiasentaja

Koulutus antaa sinulle valmiudet työskennellä ilmastointiasentajana erilaisissa kohteissa. Koulutuksen myötä osaat tehdä uudisrakennuksiin liittyvät ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti. Opit valmistamaan ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavaosat. Osaat käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan. Työssäsi ilmanvaihtoasentajana kohtaat asiakkaita ja teet paljon yhteistyötä muiden ammattikuntien edustajien kanssa. Työ on myös itsenäistä, johon liittyvät oman työn suunnittelu ja ongelmien ratkaisutaidot.

Talotekniikan perustutkinto, osaamisalana ilmastointiasentaja, antaa sinulle valmiudet ilmastointiasentajan tehtäviin ja mahdollistaa myös jatko-opinnot vastaavan alan ammattikorkeakoulussa.

Voit suorittaa talotekniikan perustutkinnon henkilökohtaistamisen myötä myös ilman valmistavaa koulutusta. Alkavat toteutukset löytyvät valikosta oikealta.

 

 

Talotekniikan perustutkinto toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Tällöin opiskelijalla on oltava alan työpaikka.

Oppisopimuskoulutuksessa teoriaopintoja oppilaitoksessa on n. 15 % ja työpaikalla käytännön työtehtävissä oppimista n. 85 %. Teoriaopintoja on riippuen tutkinnon osasta, noin 2-3 päivää kuukaudessa.

Tutkinnon suorittajan ammattitaito kartoitetaan yksilöllisesti, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamisen suunnitelma. Tutkinnon suorittamisaika määräytyy yksilöllisesti.

 

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää näyttötutkintona suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Ammattitutkintostipendin suuruus on 390 euroa. Jos näyttötutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Etuus on veroton. Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Jatkokoulutukset

Putkiasentajan ammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

Kaavake

Ota yhteyttä

Erika Keränen

koulutussuunnittelija, talotekniikka
050 534 5476
Erika.Keranen@ael.fi