Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Varmista 1090-kuntosi!

Markkinoille saatettujen rakennustuotteiden perusominaisuudet on osoitettava CE-merkinnällä, jos tuotteelle on olemassa eurooppalainen harmonisoitu standardi.

CE-merkinnän kiinnittämisoikeuden vaatimukset yritykselle esitetään standardissa SFS-EN 1090-1 ja teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset standardissa SFS-EN 1090-2. Etenkin hitsaustoimintoihin kohdistuu paljon vaatimuksia.

Tule kuulemaan, mitä 1090-standardit edellyttävät yrityksiltä ja mitä pätevyyksiä henkilöstöltä vaaditaan.

Tilaisuuden päätteeksi järjestetään vapaaehtoinen tentti SFS-EN 1090 -standardien sisällöstä. Tentin hyväksytty suoritus on osoitus ko. standardien tuntemuksesta. Tämä on eduksi SFS-EN 1090-1 mukaisessa hitsauskoordinoijan pätevyyden arvioinnissa.

Koulutuksesta hyötyvät

 • hitsauskoordinoijat
 • teräsrakenteiden ja -komponenttien valmistajat ja tilaajat
 • valvonta- ja tarkastustehtävissä toimivat
 • suunnittelijat (HUOM! Jos teräsrakenne suunnitellaan Eurokoodin mukaan, on se valmistettava SFS-EN 1090-2:n mukaan)
 • viranomaiset
 • oppilatosten opettajat.

Ohjelmassa

 • EU:n järjestelmä rakennustuotteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi ja rakennustuoteasetuksen (CPR) vaatimukset
 • kantavien metallirakenteiden CE-merkintä SFS-EN 1090:n mukaan
 • teräsrakenteiden tekniset vaatimukset, SFS-EN 1090-2
 • valmistusta koskevat vaatimukset, SFS-EN 1090-2
 • hitsauskoordinointi 1090-2 mukaisesti
 • tarkastusvaatimukset eri toteutusluokissa
 • valmistajan kokemukset SFS-EN 1090-2 käytöstä valmistuksessa
 • case-esimerkkejä SFS-EN 1090:n toteutusluokista ja vaatimusten yhteensovittamisesta valmistuspiirustuksissa ja tuotannossa
 • 1090-järjestelmän rakentaminen pk-yrityksen näkökulmasta
 • hitsausohjeiden (WPS) hyväksyminen eri toteutusluokissa
 • dokumentointikäytännöt
 • SFS-EN 1090 tentti (vapaaehtoinen).

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus IWE-, IWT- tai IWS-tutkinnon suorittaneille
Silmämääräinen tarkastus 1 - hitsatut rakenteet
Silmämääräinen tarkastus 2 - monialasektori

Seuraavat koulutukset

Ei alkavia koulutuksia.
Ota yhteyttä koulutuksen järjestäjään.

Ota yhteyttä

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi