Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Käytönvalvojille ja vastuuhenkilöille sekä heidän sijaisilleen.

Seminaari tukee valmistautumista Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukaiseen käytönvalvojan pätevyyskokeeseen terveys- ja ympäristövaarallisten kemikaalien osalta.

Seminaarissa perehdyt terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn turvallisuuskysymyksiin. Tilaisuudessa käydään läpi muun muassa vaarallisia kemikaaleja koskevat yleiset määräykset, lupamenettely ja käytönvalvojan tehtäviä.

Käy oman osaamistarpeesi mukaan myös Palavat nesteet ja kaasut -seminaari.

Lisää infoa pätevyyskokeesta löytyy näistä linkeistä. https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukes-siirtyy-sahkoiseen-tenttijarjestelmaan

https://etentti.tukes.fi/course/view.php?id=16

Keskeistä sisältöä

 • terveydelle vaarallisten aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen CLP-asetuksen mukaan
 • teollisen käsittelyn ja varastoinnin hallinnolliset menettelyt
 • luvat, ilmoitukset, tarkastukset, turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja. Vaarallisten kemikaalien teknisestä käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen sisältyvät velvoitteet toiminnanharjoittajalle
 • vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annettuun asetukseen sisältyvät määräykset, Tukes-ohjeet
 • kaasupäästöjen leviäminen ja arviointimenetelmät
 • sisäinen ja ulkoinen pelastussuunnitelma ja kemikaalionnettomuuksiin varautuminen
 • prosessiturvallisuus käytönvalvojan näkökulmasta
 • räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu
 • esimerkkejä Suomessa tapahtuneista vaarallisten aineiden valmistukseen ja käyttöön liittyvistä onnettomuuksista. Tutkimuksissa ilmenneet syyt ja seuraukset sekä tapahtuman kulkuun ja syntyyn vaikuttaneet seikat. Ilmoitusvelvoitteet
 • vaarallisten kemikaalien käytönvalvojan tehtävät – käytännön kokemuksia.

Koulutuksesta hyötyvät

 • henkilöt, jotka aikovat osallistua Tukesin järjestämään vaarallisten kemikaalien käytönvalvojan pätevyyskokeeseen
 • vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä (valmistuksesta ja käytöstä) ja varastoinnista vastuussa olevat esim. käytönvalvojat ja varastonhoitajat
 • muun vaaraluokituksen omaavien kemikaalien vastuuhenkilöt
 • henkilöt, jotka vastaavat turvallisuusasioista ja yhteydenpidosta viranomaisiin
 • laitossuunnittelijat– ja prosessisuunnittelijat.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Palavat nesteet ja kaasut (vastuuhenkilöille)
Vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointi, lähettäminen ja kuljettaminen
Jätteiden luokitus

Seuraavat koulutukset

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi vastuuhenkilöille
Päivämäärä: 17.9.2019 - 18.9.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 180,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija
050 544 8524
ilkka.lassila@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.