Product promotion content

Short info

Koulutus soveltuu esimerkiksi: Tutkinnon tyyppi:

Laajenna osaamistasi vartijana ammattitutkinnolla

Turvallisuusalan ammattitutkinto on avain työssä kehittymiseen ja uralla etenemiseen. Tutkinto on tarkoitettu turvallisuusalalle aikoville tai alalla toimiville. Olet henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi turvallisuusalalle sopiva ja omaat nuhteettoman taustan. Turvallisuusalan ammattitutkinto antaa valmiudet toimia vartijan työtehtävissä vartioimisliikkeessä sekä kaupan ja teollisuuden aloilla.

Pakolliset tutkinnon osat

1. Vartijan koulutus 

2. Pelastustoiminta

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan neljä

  • Toiminta eri vartiointimuodoissa
  • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö
  • Tilannehallinta
  • Järjestyksenvalvonta
  • Kaupan turvallisuustoiminta
  • Turvatarkastus
  • Henkilösuojaus
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta. Tutkinnon osa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta vastaa kahta tutkinnon osaa.
  • Turvallisuusalan esimiestoimi
  • Arvokuljetustoiminta

Turvallisuusalan ammattitutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, Lukkosepän ammattitutkinnosta tai Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnosta.

Kaikki alkaa osaamiskartoituksesta

Jokaisen Turvallisuusalan ammattitutkintoon hakeutuvan aikaisemmin hankkima osaaminen ja koulutushistoria selvitetään osaamiskartoituksella, jonka perusteella laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon osat, koulutuksen järjestämismuoto, opiskeluaika ja opintojen sisällöt, joita opiskelijan tulee suorittaa saavuttaakseen tutkinnossa vaadittavan osaamisen.

Koulutus perustuu Opetushallituksen Turvallisuusalan ammattitutkinnon perusteisiin (OPH-2655-2017)).

Koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen on mahdollista eri koulutusmuodoin, mikä vaikuttaa opiskelijan tai yrityksen maksuosuuden suuruuteen. Lisätietoja saat Turvallisuusalan ammattitutkinnon yhteyshenkilöiltä.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaa ammatillisena koulutusta valtionosuudella. Omaehtoisesta koulutuksesta veloitamme kohtuullisen opiskelumaksun, jolla katetaan koulutuksen ja tutkinnon järjestämisen kustannuksia.

​Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät koulutusmateriaalit ja verkko-oppimisympäristö, opetus sekä tutkinnon suorittaminen sisältyvät koulutuksen hintaan. Majoitus- ja ruokailukustannukset opiskelija maksaa itse.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneille

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta.

Alkavat tutkinnot

Vartijan ammattitutkinto rekrykoulutuksena
Päivämäärä: 19.3.2018 - 31.10.2019
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Tiina Honkarila

koulutussuunnittelija
050 394 6777
tiina.honkarila@ael.fi

Jari Stolt

kouluttaja, turvallisuusala
044 486 3663
jari.stolt@ael.fi