Product promotion content

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana.

Turva-ala tarjoaa haasteellisen työkentän ja hyvät etenemismahdollisuudet eteenpäin pyrkivälle turva-alan perustaidot omaavalle.

1.1.2017 voimaan astuneen lain yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) mukaan myös järjestyksenvalvontatoimintaa sekä turvasuojaustoimintaa harjoittavan yrityksen tulee olla hakenut turvallisuusalan elinkeinolupaa poliisihallitukselta viimeistään 31.12.2018. Tällöin yrityksellä tulee olla palveluksessaan (työsuhteessa) turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö.

Koulutus soveltuu kaikille toimijoille, joilta edellytetään turvallisuusalan elinkeinolupa:

  • Vartioimisliikkeet
  • Järjestyksenvalvontatoiminta
  • Turvasuojaustoiminta
  • Lukitusalan yritykset
  • Teknistä turvallisuutta suunnittelevat ja asentavat yritykset
  • Kiinteistöhuoltoliikkeet, jotka tekevät mm. avainpesän, lukkorungon ja helojen vaihtamista sekä asiakkaiden tallentavien kameravalvontajärjestelmien tallenteiden selaamista.

Lisäksi on syytä huomioita, että lain määrittelemiä hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva hyväksyntä turvasuojaajaksi (turvasuojaajakortti).

Lisäksi tutkinto soveltuu kaikille henkilöille, joiden työtehtäviin kuuluu turvallisuuden suunnittelu ja kehittäminen (esim. turvallisuussuunnittelijat, -asiantuntijat ja -päälliköt sekä työsuojeluvaltuutetut ja -päälliköt).

Tutustu Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon perusteisiin opetushallituksen sivuilla.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto koostuu viidestä (5) tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

•Turvallisuussuunnittelu

•Turvallisuuslainsäädäntö

Valinnaiset osat:

•Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen

•Turvallisuusjohtaminen

•Palveluliiketoiminta turvallisuusalalla

•Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta

•Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla

•Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta

Tutkinnon osat Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen sekä Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta vastaavat kahta tutkinnon osaa.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöillä alan käytännön työtehtävissä.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina, jota tuetaan muutamalla lähiopetusjaksolla.

Tarjoamme Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon tutkintokoulutusta, jonka kestoon vaikuttavat opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, työkokemus ja koulutus.
Tutkintokoulutuksen kesto on 6 – 12 kk.

Turvallisuuslainsäädäntö ja Turvallisuussuunnittelu tutkinnon osista on yhteensä 6 lähipäivää, muiden tutkinnon osien opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa.

Verkko-opintoihin osallistuminen mahdollistaa tehokkaan opiskelun, jossa hyödynnetään nykyaikaista verkko-oppimisympäristöä. Opiskelijan sekä yrityksen arvokasta työaikaa säästyy, kun ylimääräinen matkustaminen jää pois.

Tutkintokoulutuksen aikana opiskelijat voivat esittää kysymyksiä kouluttajalle ja halutessaan jakaa omia kokemuksiaan toisten kanssa. Kouluttajina toimivat kokeneet turva-alan kouluttajat.

Opiskelijalle tarjotaan opintojen ajaksi etäopiskelua ja harjoitustehtäviä varten verkko-oppimisympäristö.

Valtio tukee ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja tutkintokoulutusta. Koulutus on tarkoitettu ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille hakijoille tai yrityksille, jotka haluavat kehittää henkilöstönsä osaamista.

Hinta yksityishenkilölle on 1300 €, alv 0%.

Hinta yritykselle on 3700 €, alv 0%.

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät materiaalit ja oppimistehtävät sisältyvät koulutuksen hintaan. Sen sijaan ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat maksaa opiskelija itse.

Ammattitutkintostipendi tutkinnon suorittaneelle

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi myönnetään 1.1.2018 ja sen jälkeen suoritetun ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut kaikki tutkinnon osat ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan vuoden 2017 loppuun mennessä, voit hakea stipendiä vielä vuoden kuluessa tutkintotodistuksen päiväyksestä lukien.

Stipendi on 400 euron suuruinen veroton kertakorvaus.

Jos haet stipendiä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 395 euroa, jos olet suorittanut aiemmin peruskoulutuksen jälkeisen tutkinnon, tai 456 euroa, jos kyseessä on ensimmäinen peruskoulutuksen jälkeinen tutkintosi. Etuus on veroton.

Stipendiä ei myönnetä, jos olet suorittanut tutkinnon osan tai osia ja päivität tai laajennat aiemmin suorittamaasi tutkintoa.

Lisätietoa ammattitutkintostipendistä ja sen myöntämisperusteista saat Koulutusrahaston kotisivuilta osoitteesta www.koulutusrahasto.fi.

Alkavat tutkinnot

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Päivämäärä: 2.9.2019 - 1.3.2021
Paikka: Helsinki

Kaavake

Ota yhteyttä

Tiina Nordman

koulutussuunnittelija
044 722 4767
tiina.nordman@ael.fi

Jussi Venäläinen

kouluttaja, turvallisuusala
050 430 8281
Jussi.Venalainen@ael.fi

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.