Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Koulutuspäivän aikana opit ymmärtämään työnopastuksen merkityksen yrityksen tuottavalle toiminnalle, työturvallisuudelle sekä työhyvinvoinnille. Saat käytännön työkaluja onnistuneeseen työnopastustukseen ja työhön perehdytykseen, kun muun muassa opit ottamaan huomioon ihmisten erilaisuuden oppijoina.

Kurssilla käytetään monipuolisia oppimismenetelmiä, jotta asia olisi helppo omaksua ja oivalluksia syntyisi.

Jos yrityksessänne on useampi työhön perehdyttäjä ja/tai työnopastaja, voimme räätälöidä tarpeisiinne yrityskohtaisen koulutuksen. Säästätte matka-ajoissa ja -kuluissa, kun kouluttaja tulee luoksenne.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Hyvä työnopastus on paitsi turvallisuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista myös lakisääteistä

TTL 14 §:
Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen:
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • työnopastajan rooli ja tehtävä
  • työnopastuksen suunnittelu ja viiden askeleen opastusmalli
  • erilaisia oppimistapoja ja oppimistyylejä
  • työturvallisuuteen opastaminen
  • palautteen anto ja merkitys oppimiselle
  • opitun varmistaminen.

Koulutuksesta hyötyvät

työnopastajat ja työhön perehdyttäjät tai työnopastuksesta ja työhön perehdytyksestä vastaavat sekä tiimien vetäjät.

"Selkeä kokonaisuus, perustellut näkökulmat ja laaja kokemus/tietopohja käytännön työstä."

"Ryhmäkoko opiskelijoille todella sopiva."

"Ryhmätyöt mielenkiintoisia ja avasivat hyvin teoreettista puolta."

"Asiat jäivät oikeasti mieleen."

"Paketti oli paljon kattavampi kuin aluksi odotin. Oli teoriaa, avointa keskustelua ja ryhmätöitä. Sain paljon ajatuksia ja ideoita ns. perehdytyspaketin luomiseen."

"Sain hyvät eväät miten saamme työssäni perehdytyksen systemaattisesti käyttöön ja miten alamme seuraamaan perehdytyksen edistymistä. Sain paremman kuvan koko perehdyttämisprosessista."

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Lean perusteet
Työturvallisuuskorttikoulutus
5S – Jatkuva parantaminen -workshop

Seuraavat koulutukset

Työnopastuksen perustaidot ja menetelmät
Päivämäärä: 27.11.2018 - 28.11.2018
Paikka: Helsinki
Hinta: 840,00 € (+ alv 24 %)
Työnopastuksen perustaidot ja menetelmät
Päivämäärä: 28.3.2019 - 29.3.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 840,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Sari Erkkilä-Känkänen

koulutussuunnittelija
043 826 9365
Sari.Erkkila-Kankanen@ael.fi

Liisa Puskala

kouluttaja
044 722 4748
liisa.puskala@ael.fi