Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Koulutuksessa opit ultraäänitarkastuksen (UT) perusteorian, soveltamaan sitä käytäntöön sekä käyttämään utraäänilaitetta. Ultraäänitarkastus kuuluu osana rikkomattomiin aineen koetusmeneltelmiin (NDT).

Koulutus sisältää noin puolet käytännön harjoittelua. Harjoituksissa käytössämme on kolme Krautkrämer USN-52, kaksi GE/Krautkrämer USM-35 sekä kaksi Olympus Epoch 600 -ultraäänilaitetta. Mikäli sinulla on oma UT-laite, suosittelemme sen käyttöä harjoituksissa.

Kouluttajina toimivat työelämässä toimivat UT-taso 3 -asiantuntijat. AEL on Suomen suurin Henkilösertifioinnin hyväksymä NDT-menetelmien kouluttaja.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ultraäänitarkastajaksi aikoville. Se soveltuu myös hyvin kaikille ultraäänitarkastuksen tuntemusta tarvitseville asiantuntijoille yksittäisenä koulutuksena.

Koulutus täyttää SFS-EN ISO 9712 -tason 1 koulutusvaatimukset, joka on 40 tuntia. Tason 2 vaatimus on 120 tuntia. Koulutus on osa SFS-EN ISO 9712 mukaisen tason 2 ultraäänitarkastajan koulutusta.
 

 

Lisätietoja NDT-testaajien pätevöintitoiminnasta ja tutkintoihin hakeutumisesta löydät tästä.

 

Ultraäänitarkastuksen standardit:

 • SFS-EN ISO 16810 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Yleisperiaatteet
 • SFS-EN ISO 16811 Non-destructive testing. Ultrasonic examination. Sensitivity and range setting
 • SFS-EN ISO 11666 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsausliitosten ultraäänitarkastus. Hyväksymisrajat.
 • SFS-EN ISO 17640 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tekniikat, tarkastustasot ja arviointi.
 • SFS-EN ISO 23279 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Hitsien ultraäänitarkastus. Hitsausvirheiden tyypin määrittäminen.
 • SFS-EN 10160 Vähintään 6 mm paksujen teräslevytuotteiden ultraäänitarkastus (heijastusmenetelmät)
 • SFS-EN 10228-3 Terästakeiden NDT. Osa 3 Ferriittisten ja martensiittisten terästakeiden ultraäänitarkastus
 • SFS-EN 12680-1 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 1: Teräsvalut yleiseen käyttöön
 • SFS-EN 12680-2 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 2: Teräsvalut suuresti rasitettuihin kohteisiin.
 • SFS-EN 12680-3 Valut. Ultraäänitarkastus. Osa 3: Pallografiittirautavalut
 • SFS-EN 14127 Rikkomaton aineenkoetus. Paksuusmittaus ultraäänellä
 • SFS-EN ISO 2400 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 1
 • SFS-EN ISO 7963 Rikkomaton aineenkoetus. Ultraäänitarkastus. Tarkistuskappale 2

Suosittelemme ottamaan omat standardit mukaan koulutukseen.

Koulutuksesta hyötyvät

 • ultraäänitarkastajaksi aikovat
 • UT-tekniikan tuntemusta tarvitsevat, esimerkiksi
  • kunnossapidon asiantuntijat
  • hitsatun rakenteen tarkastuksen parissa työskentelevät
  • laadunvarmistajat
 • paksuusmittauksen osaajaksi haluavat
 • UT-tarkastustekniikan perusteiden ja laitteiden tuntemus
 • äänen fysikaaliset perusominaisuudet
 • UT-laitteen ja UT-luotaimien rakenne ja toiminta
 • UT-tarkastustekniikat ja UT-menetelmät, kulmaluotaimet, laitteen säätäminen
 • normaaliluotaus, paksuusmittaus, suuren heijastajan koon määritys, perusstandardit
 • päittäishitsin UT-tarkastus.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Radiografia 1
Pintamenetelmät 1 - Magneettijauhe- ja Tunkeumanestetarkastus
Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI-koulutus IWE-, IWT- tai IWS-tutkinnon suorittaneille
Kansainvälinen hitsaustarkastajan IWI -koulutus niille joilla ei ole IWS-, IWT- tai IWE-tutkintoa

Jatkokoulutukset

Ultraäänitarkastus 2
Ultraäänitarkastus 3

Seuraavat koulutukset

Ultraäänitarkastus 1 / UT 1
Päivämäärä: 7.1.2019 - 11.1.2019
Paikka: Helsinki
Hinta: 1 500,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Virva Ojanen

koulutussuunnittelija, teollisuus
050 535 1477
virva.ojanen@ael.fi

Henri Dolk

kouluttaja, NDT
043 826 9356
Henri.Dolk@ael.fi