Product promotion content

Hyödyt ja sisältö

Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat muuttuneet. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja ehkäisevään toimintaan. Vikaantumisten ennakointi ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Kunnossapitotoiminolla on keskeinen osa menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa.

Koulutuksesta hyötyvät

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys- suunnittelu- ja työntehtävissä toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon palveluyrityksissä toimiville henkilölle.

Seminaari on osa World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 1), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 standardin mukaisen pätevyyden hankkimista.

Muuta osaamistasi lisäävää koulutusta

Laitoksen käyttövarmuus, riskienhallinta ja kunnossapidon konseptit (WCM 2)
Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3)
Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4)

Seuraavat koulutukset

Vikaantuminen ja kunnossapidon menetelmät (WCM 1)
Päivämäärä: 3.10.2018 - 4.10.2018
Paikka: Hämeenlinna
Hinta: 1 290,00 € (+ alv 24 %)

Ota yhteyttä

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi

Matti Niemelä

koulutusasiantuntija
043 825 9177
matti.niemela@ael.fi